SEZNAM ČLENŮ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ CYTOLOGIE ČLS JEP K 24. 6. 2014 – VOLITELNÍ
KANDIDÁTI PRO VOLBY DO VÝBORU SPOLEČNOSTI V PRVNÍM KOLE DO 15. 7. 2014
1.
Adamcová Anežka
45. Hanuljaková Eva
2.
prof. MUDr. Adam Pavel, CSc.
46. Harciníková Jana
3.
MUDr. Anton Milan, CSc.
47. MUDr. Hatlová Jana
4.
MUDr. Baltasová Ivana
48. MUDr. Hausnerová Jitka
5.
Bambušková Romana
49. MUDr. Havelková Dana
6.
MUDr. Bartošová Hana
50. MUDr. Havlíček František
7.
MUDr. Bartoušková Ludmila
51. MUDr. Havlová Eva
8.
MUDr. Baumruk Luděk
52. MUDr. Havránková Anna
9.
MUDr. Beková Alena, M.I.A.C.
53. MUDr. Helbich Petr, CSc.
10. RNDr. Benčíková Jana
54. MUDr. Heloňa Jiří
11. MUDr. Benčík Vladimír
55. MUDr. Herbánská Petra
12. Bc. Benešová Michaela
56. Hladíková Sylva
13. MUDr. Beranová Anna
57. MUDr. Hlůšek Josef
14. Bláhová Jaroslava
58. MUDr. Honěk Ladislav
15. MUDr. Brázdil Jan
59. doc. MUDr. Horáček Jaroslav, CSc.
16. Bredová Alena
60. RNDr. Horká Jana
17. MUDr. Brůha František
61. MUDr. Hořava Vladimír
18. Bubrínová Iva
62. MUDr. Hořava Vladimír
19. MUDr. Cihlář Milan
63. Hošková Eva
20. MUDr. Čeganová Lenka
64. MUDr. Hotárková Sylva
21. MUDr. Černá Marcela
65. Hrachovinová Jitka
22. MUDr. Červíček Karel
66. MUDr. Hřebíček Dalibor
23. MUDr. Číhalová Marta
67. MUDr. Chládek Karel
24. Bc. Diaková Lenka
68. MUDr. Choděra Petr
25. Divecká Helena
69. MUDr. Imrychová Alena
26. MUDr. Drozenová Jana
70. Jandová Eva
27. MUDr. Dřímalová-Pláničková Eva
71. MVDr. Janečková Helena
28. MUDr. Dubovská Miloslava
72. MUDr. Jedlička Jiří
29. doc. MUDr. Dundr Pavel, Ph.D.
73. MUDr. Jirešová Jiřina
30. Ďurianová Sylvie
74. Bc. Jiskrová Dagmar
31. MUDr. Dušek Milan
32. prof. MUDr. Dušková Jaroslava, CSc.
F.I.A.C
75. Bc. Juračková Lenka
33. MUDr. Dušková Milada, M.I.A.C.
34. MUDr. Dvořáček Čestmír
35. doc. MUDr. Dvořáčková Jana, Ph.D.,
M.I.A.C.
76. Kábrtová Jana
77. RNDr. Ing. Kelbich Petr
78. MUDr. Kerekes Zoltán
79. prof. MUDr. Kobilková Jitka, DrSc. F.I.A.C
80. prim. MUDr. Kodetová Daniela
36. Dvořáková Zdeňka
81. prof. MUDr. Kolek Vítězslav, DrSc.
37. MUDr. Eger Jaromír
82. Bc. Komárková Ivana
38. MUDr. Eliasová Blanka
83. MUDr. Koprnická Ivana
39. MUDr. Fejtová Soňa
84. MUDr. Kortusová Alena
40. MUDr. Filaun Jiří
85. MUDr. Kotouš Aleš
41. MUDr. Formánek Pavel
86. MUDr. Kotršová Libuše
42. Fuksová Helena
87. MUDr. Koubková Šárka
43. prim. MUDr. Haferník Jiří
88. MUDr. Krtička Jiří
44. Hajná Renata
89. Křížová Marta
Strana 1 (celkem 3)
SEZNAM ČLENŮ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ CYTOLOGIE ČLS JEP K 24. 6. 2014 – VOLITELNÍ
KANDIDÁTI PRO VOLBY DO VÝBORU SPOLEČNOSTI V PRVNÍM KOLE DO 15. 7. 2014
90. MUDr. Kubálek Vojtěch, CSc.
135. MUDr. Pospíšilová Milada
91. Kubíčková Dagmar
136. MUDr. Princ Ivan
92. MUDr. Kučerová Ladislava
137. MUDr. Procházka Hynek
93. MUDr. Kudláček Jeroným
138. MUDr. Prokopec Václav
94. MUDr. Kudrmann Jiří
139. MUDr. Přemyslovská Purová Iva
95. Kulovaná Ilona
140. MUDr. Pumpr Pavel
96. MUDr. Kunze Nicol
141. doc. MUDr. Rešl Milan, CSc.
97. RNDr. Kupcová Ludmila
142. Roškotová Zdena
98. Kuralová Hana
143. MUDr. Rothrockel Pavel
99. MUDr. Lacina Josef
144. doc. MUDr. Rotta Lubomír, CSc.
100. doc. MUDr. Límanová Zdeňka, CSc.
145. MUDr. Rotterová Pavla
101. Lochmanová Petra
146. MUDr. Roubec Jaromír, Ph.D.
102. doc. MUDr. Ludvíková Marie, Ph.D.
147. MUDr. Roubíčková Alena
103. MUDr. Machová Hana
148. Rumlová Jolana
104. doc. MUDr. Marek Josef, CSc.
149. Ing. Růžičková Ivana
105. RNDr. Mašterová Ilona, CSc.
150. MUDr. Rydlová Marie
106. doc. MUDr. Měřička Otakar, CSc.
151. MUDr. Rychnovský Jiří
107. MUDr. Mičulka Petr
152. prof. MUDr. Ryška Aleš, Ph.D.
108. Miksová Jitka
153. MUDr. Řihák Vladimír
109. MUDr. Molnár Vladimír
154. MUDr. Sehnálková Eva
110. MUDr. Mrázová Kateřina
155. MUDr. Skácel Zdeněk
111. MUDr. Múčková Katarína
156. MUDr. Skalka Radim
112. MUDr. Müller Petr
157. prof. MUDr. Skálová Alena, CSc.
113. MUDr. Musilová Vlasta
114. RNDr. Navrátilová Marie
158. Skudříková Monika
159. MUDr. Slavík Vítězslav, M.I.A.C.
115. MUDr. Neubauer Ludvík
160. prof. MUDr. Smetana Karel, DrSc.
116. Nováková Eva
161. MUDr. Sobek Ondřej, CSc.
117. MUDr. Novák Zdeněk, CSc.
162. MUDr. Srkal Rostislav
118. MUDr. Novotná Jaroslava
163. Stejskalová Jana
119. MUDr. Novotná Pavla
164. MUDr. Sticová Eva
120. MUDr. Ondič Ondrej
165. MUDr. Stolzová Hana
121. MUDr. Ondruš Jiří, M.I.A.C.
166. Straková Taťána
122. RNDr. Ondruš Jiří
167. Suchá Ivana
123. Paimová Jitka
168. Suková Libuše
124. prim. MUDr. Palas Josef
169. MUDr. Svobodová Eva
125. MUDr. Pavlík Jiří
170. Svojanovská Zdeňka
126. MUDr. Pavlovský Michal
171. MUDr. Šafář Petr
127. MUDr. Pazderník Bohuslav, M.I.A.C
172. MUDr. Šašinka Jaromír
128. MUDr. Pelikán Karel
173. MUDr. Šedivý Jiří
129. MUDr. Pelikánová Irena
174. MUDr. Ševčík Libor, Ph.D.
130. Pindryčová Alena
175. MUDr. Šimáková Eva
131. MUDr. Pokorná Hana
176. MUDr. Škapa Petr
132. Polášková Christina
177. Škvařilová Jitka
133. MUDr. Pončová Eva
178. MUDr. Šťastný Jan
134. MUDr. Popelková Alexandra
179. MUDr. Štipl Stanislav
Strana 2 (celkem 3)
SEZNAM ČLENŮ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ CYTOLOGIE ČLS JEP K 24. 6. 2014 – VOLITELNÍ
KANDIDÁTI PRO VOLBY DO VÝBORU SPOLEČNOSTI V PRVNÍM KOLE DO 15. 7. 2014
180. doc. MUDr. Štourač Pavel, Ph.D.
181. MUDr. Šubrtová Jaromíra
182. MUDr. Šulc Miroslav
183. MUDr. Tauberová Alena
184. RNDr. Tesaříková Blanka
185. MUDr. Tomšová Markéta
186. MUDr. Tretiník Pavel
187. MUDr. Urbancová Hana
188. MUDr. Urbanová Stanislava
189. MUDr. Utíkal Zdeněk
190. prim. MUDr. Vagunda Václav, Ph.D.
191. MUDr. Valerián Pavel
192. RNDr. Valouch Petr, CSc.
193. Vašínová Lenka
194. Mgr. Večerková Irena
195. prim. MUDr. Večeřa Antonín
196. MUDr. Velecký Josef
197. MUDr. Veselovská Vlasta
198. MUDr. Veverka Josef
199. Vidunová Květa
200. Vinklárová Anna
201. Vodrlindová Zora
202. MUDr. Voženílek Jiří
203. MUDr. Wurstová Zuzana
204. MUDr. Zambo Iva, Ph.D.
205. Zaplatilová Lenka
206. Zapletalová Miluše
207. Zavřelová Alena
208. MUDr. Zeman David, Ph.D.
209. MUDr. Zemanová Iva Kristina
210. MUDr. Zůchová Miloslava
211. MUDr. Živný Milan
Zdroj: členská evidence ČLS JEP
Strana 3 (celkem 3)
Download

Seznam členů společnosti před 1. kolem voleb v roce 2014