NAJČASTEJŠIE
POUŽÍVANÉ NÁTERY
OCHRANA INVESTÍCIÍ ZÁKAZNÍKOV
Spoločnosť Hempel, založená v roku 1915 ako
dodávateľ farieb pre lodiarsky segment a ťažký
priemysel , je dnes poprednou spoločnosťou
s celosvetovou pôsobnosťou v oblasti priemyselných
náterov. Vyrábame a predávame nátery pre lode,
ochranné nátery oceľových konštrukcií, dekoratívne
nátery a nátery pre jachty a kontajnery. Naše nátery
chránia investície zákazníkov pred prírodnými
koróznymi účinkami, aby zvýšili ich životnosť, znížili
náklady na údržbu a urobili ich tak príťažlivejšie.
Stratégia One Hempel- Everwhere zaručuje , že
každému zákazníkovi alebo dodávateľovi –
kdekoľvek na svete - sa poskytne to najlepšie, čo
má Hempel v ponuke.
Hempel ponúka vysokokvalitné antikorózne nátery
zamerané hlavne na ochranu povrchov oceľových
konštrukcií v infraštruktúre, petrochemických
závodoch, žeriavov, veterných turbín, mostov,
železničných vozňov, v chemických závodoch
a v iných segmentoch. Hempel kladie dôraz na rozvoj
a dodávanie ekonomických náterových hmôt
priateľských k životnému prostrediu, aby pomohol
zákazníkom spĺňať environmentálne normy majúc
pod kontrolou náklady. Ponúkame tiež prispôsobené
bázy náterov založené na rozsiahlom výskume
a veľkej skúsenosti na medzinárodnom poli.
Okrem klasických náterov založených
na rozpúšťadlách (typicky s vysokým obsahom
sušiny), škála výrobkov zahŕňa aj vodou riediteľné
farby a špeciálne nátery pre špecifické podmienky.
Hempel ponúka nátery založené na: silikónových
živiciach, alkydoch, vinyloch, akrylátoch, epoxydových
esteroch, epoxydoch, epoxydových dechtoch,
polyuretánoch, zinkových silikátoch a silikónoch.
Početné skúšobné a výskumné inštitúcie schválili nátery Hempel.
Výrobky sú certifikované pre rôzne prevádzkové podmienky a spĺňajú
dnešné regulačné požiadavky.
SPRIEVODCA NAJČASTEJŠIE POUŽÍVANÝMI NÁTERMI
Tento prehľad prezentuje iba vybrané nátery navrhnuté pre antikoróznu ochranu v segmente
ochrana oceľových konštrukcií. Sú vyrábané vo väčšine výrobných závodoch Hempel a sú
široko dostupné. Nátery pre iné účely, jedinečné výrobky pre celú škálu jednotlivých výrobných
závodov a nátery vyrobené na zákazku tu nie sú zahrnuté. Aby ste získali podrobné informácie,
špecifikácie a stanovenie ceny pre konkrétny projekt, prosím kontaktujte vášho miestneho Hempel
reprezentanta alebo najbližšiu Hempel prevádzku uvedenú na zadnej strane obálky tejto publikácie.
Alkydy
Názov
Popis
Doporučené použitie
Vzhľad
Farba/Číslo
odtieňa
HEMPALIN PRIMER
12050
HEMPALIN PRIMER 12050 je
pomerne rýchloschnúca, zinkfosfátová základná náterová
hmota na báze mastných
a uretánových alkydov.
Ako univerzálna základná náterová Matný
hmota v systémoch HEMPALIN
Zelená/40760
pre ochranu ocele v mierne až
Červená/50410
stredne koróznom prostredí.
HEMPEL´S
UNI–PRIMER 13140
HEMPEL'S UNI–PRIMER 13140
je rychloschnúca, jednozložková
modifikovaná epoxyesterová
základná náterová hmota s protikoróznymi zinkfosfátovými
pigmentami.
Ako univerzálna základná náterová hmota pre HEMPALIN alebo
HEMPATEX na oceľ a kovové
povrchy v mierne až stredne koróznom prostredí. Poskytuje možnosť
zníženia počtu základných náterov
určených pre údržbu.
Matný
Svetlo šedá/
12170
Červená/51320
HEMPALIN PRIMER
HI–BUILD 13200
HEMPALIN PRIMER HI–BUILD
13200 je rýchloschnúca, uretánom modifikovaná alkydová
základná náterová hmota.
Ako viacúčelová základná náterová
hmota pre systémy HEMPALIN
na oceľové povrchy umiestnené
v mierne až stredne koróznom
prostredí.
Matný
Biela/10000
Žltá/22430
HEMPAQUICK PRIMER
13624
HEMPAQUICK PRIMER 13624
je veľmi rýchloschnúca základná náterová hmota na báze
modifikovaného alkydu,
pigmentovaná zinkfosfátom.
Ako antikorózna základná náterová
hmota na oceľ, časti strojov, atď.,
kde je vyžadováné rýchle zasychanie, buď ako dielenský základný
náter pre dočasnú ochranu, alebo
ako viacúčelový základný náter
v rýchloschnúcich alkydových systémoch pre ochranu ocele v miernom
až stredne koróznom prostredí.
Matný
Svetlo šedá/
12170
Červená/50710
Obsah
sušiny, %
Doporučená
hrúbka
náterového
filmu, suchá
Teoretická
výdatnosť
(m2/l)
Obsah
Príprava povrchu
prchavých
organických
látok (VOC)
49 ± 1
40 mikrónov
12,3 m2/liter
415 g/liter
42 ± 1
50 mikrónov
8,4 m2/liter
520 g/liter
47 ± 1
75 mikrónov
6,3 m2/liter
410 g/liter
47 ± 1
80 mikrónov
5.9 m2/liter
480 g/liter
62 ± 1
80 mikrónov
7,8 m2/liter
340 g/liter
38 ± 1
25 mikrónov
15,2 m2/liter
505 g/liter
Riedidlo
min. Sa 2
08230
Sa 2 ½
08080
Sa 2 ½
08080
min. Sa 2
08080
Sa 2 ½
08080
HEMPEL´S SPEEDCOAT HEMPEL´S SPEEDCOAT 43020
43020
je rýchloschnúca alkydová
základná/vrchná náterová
hmota. Obsahuje fosforečnan
zinočnatý.
Polomatný
Ako samostatná antikorózna
Svetlo šedá/
základná/vrchná náterová
hmota na oceľ v ťažkom a ľahkom 11150 *
priemysle, kde sa vyžaduje rýchle
zasychanie. Vhodná pre ochranu
ocele v miernom až stredne
koróznom atmosférickom rostredí.
HEMPEL´S SILVIUM
51570
HEMPEL'S SILVIUM 51570 je
olejoživicová, hliníková, viacúčelová náterová hmota s dobrým
svetelným odrazom.
Ako vonkajší a vnútorný vrchný ná- Lesklý
Hliníková/19000
ter na oceľ a drevo do mierne až
stredne korózneho prostredia, kde
je požadovaný hliníkový vzhľad
povrchu alebo svetelný odraz,
a/alebo pre aplikácie na stredne
horúci povrch.
HEMPALIN ENAMEL
52140
HEMPALIN ENAMEL 52140
je lesklý alkydový email, ktorý
vytvára náter odolný voči
poveternostným vplyvom. Je
pružný a odolný voči slanej
vode, postriekaniu
minerálnymi olejmi a inými
alifatickými uhlovodíkmi.
Ako viacúčelový vrchný náter v alkydových náterových systémoch
na vonkajšie a vnútorný povrchy
z ocele a z dreva v mierne až
stredne koróznom prostredí.
Ako vrchný náter v strojovniach
vrátane vrchných vonkajších častí
nádrží, hlavné strojovne a pomocné strojné zariadenia.
Biela/10000*
Čierna/19990*
46 ± 1
43 ± 1
30 mikrónov
15,3 m2/liter
14,3 m2/liter
430 g/liter
455 g/liter
08230
HEMPALIN ENAMEL
HI-BUILD 52220
HEMPALIN ENAMEL HI-BUILD
52220 je alkydová náterová
hmota, ktorú je možné bezvzduchovým striekaním nanášať vo
vysokej hrúbke náterového filmu.
Ako vrchný náter v systémoch
HEMPALIN na vonkajšie a vnútorné oceľové povrchy v mierne až
stredne koróznom prostredí.
Biela/10000
47 ± 1
60 mikrónov
7,8 m2/liter
435 g/liter
08230
HEMPAQUICK ENAMEL
53840
HEMPAQUICK ENAMEL 53840
je rýchloschnúci, alkydový
email s dobrým leskom
a farebnou stálosťou.
Ako vrchný náter na oceľ v mierne Lesklý
Biela/10000*
až stredne koróznom prostredí.
V prípade aplikácie vo výrobnej
linke na malé časti, ktoré budú
zabalené je doporučený HEMPALIN
ENAMEL 52140 alebo HEMPALIN
DECK PAINT 53240.
40 ± 1
40 mikrónov
10,0 m2/liter
545 g/liter
aplikácia na zákl. 08080
náter
Názov
Popis
Doporučené použitie
Vzhľad
Farba/Číslo
odtieňa
Obsah
sušiny, %
Doporučená
hrúbka
náterového
filmu, suchá
Teoretická
výdatnosť
(m2/l)
Obsah
Príprava povrchu
prchavých
organických
látok (VOC)
HEMPATEX HI-BUILD
46410
Fyzikálne zasychajúca, vysoko
nanášavá náterová hmota
na báze akrylovej živice a nechlórovaných zmäkčovadiel.
Vyniká dobrou farebnou
stálosťou konečného polomatného vzhľadu. Obsahuje
zinkfosfát. Je odolná voči slanej
vode, postriekaniu alifatickými
rozpúšťadlami, živočíšnymi
a rastlinnými olejmi.
1. Ako základný, podkladový
alebo vrchný náter v systémoch
HEMPATEX v stredne
ťažkom koróznom prostredí.
2. Ako samozákladujúci opravný
náter na kontajnery rovnako ako
na povrchy, kde je vyžadovaná
rýchla a úsporná oprava.
3. Ako vrchný náter na kontajnery.
Šedá/11480*
Červená/50630*
42 ± 1
100 mikrónov
4,2 m2/liter
515 g/liter
aplikácia na zákl. neriedi sa
náter / nad 120
°C Sa 2/St 3
Akryláty
Sa 2 ½
Riedidlo
08080
Vydané: November 2010
Akryláty
Názov
Popis
Doporučené použitie
Vzhľad
Farba/Číslo
odtieňa
Obsah
sušiny, %
Doporučená
hrúbka
náterového
filmu, suchá
Teoretická
výdatnosť
(m2/l)
Obsah
Príprava povrchu
prchavých
organických
látok (VOC)
HEMPATEX HI–BUILD
46820
HEMPATEX HI-BUILD 46820 je
fyzikálne zasychajúca náterová
hmota na báze akrylátovej
živice. Má optimálnu farebnú
stálosť. Je odolná voči slanej
vode, postriekaniu alifatickými
rozpúšťadlami, živočíšnymi
a rastlinnými olejmi.
1. Ako vrchný náter na konštrukčnú
oceľ v mierne až silne koróznom
prostredí.
2. Ako vrchný náter na kontajnery,
materiály na valcovanie, a pod.
Svetlo hliníková/
19000
31 ± 1
80 mikrónov
3,9 m2/liter
600 g/liter
HEMUCRYL PRIMER
HI–BUILD 18032
HEMUCRYL PRIMER HI–BUILD
18032 je vodou riediteľná,
akrylátová disperzná
náterová hmota s dobrými
antikoróznymi vlastnosťami.
Je zvlášť vhodná pre
nanášanie bezvzduchovým
striekaním.
Ako základný náter vo vodou
riediteľných systémoch na vnútorné a vonkajšie oceľové povrchy
v mierne až stredne koróznom
prostredí. Náter je možné tiež
použiť ako základný náter vo
vodou riediteľných náterových
systémoch na oceľové povrchy
žiarovo zinkované ponorom, hliník
alebo nerezovú oceľ v mierne
koróznom prostredí.
Matný
Svetlo šedá/
12170
Červená/50710
43 ± 1
75 mikrónov
5,7 m2/liter
45 g/liter
HEMUCRYL ENAMEL
HI–BUILD 58030
HEMUCRYL ENAMEL HI–BUILD
58030 je vodou riediteľná
náterová hmota na báze
akrylátovej disperzie. Po zaschnutí tvorí nežltnúci a lesklý
náter s nízkym záchytom
nečistôt, dobrou odolnosťou
proti poveternostným podmienkam a s vysokou stálosťou
lesku. Je zvlášť vhodná pre
nanášanie bezvzduchovým
striekaním.
Ako lesklý vrchný náter vo vodouriediteľných náterových systémoch na vnútorné a vonkajšie
povrchy v mierne až stredne
koróznom prostredí. Pri použití
na budovách musí byť braná
do úvahy pomerne vysoká odolnosť voči difúzii vodných pár
a oxidu uhličitého. Pri zábradliach
a podobných konštrukciách sa
alternatívne doporučuje chemicky
vytvrdzujúci náter.
Lesklý
Biela/10000*
44 ± 1
75 mikrónov
5,9 m2/liter
5 g/liter
Popis
Doporučené použitie
Vzhľad
Farba/Číslo
odtieňa
Obsah
sušiny, %
Doporučená
hrúbka
náterového
filmu, suchá
Teoretická
výdatnosť
(m2/l)
Obsah
Príprava povrchu
prchavých
organických
látok (VOC)
61 ± 1
125 mikrónov
4,9 m2/liter
350 g/liter
55 ± 1
200 mikrónov
2,8 m2/liter
390 g/liter
70 ± 1
125 mikrónov
5,6 m2/liter
295 g/liter
Riedidlo
aplikácia na zákl. 08080
náter
Sa 2 ½
čistá voda
aplikácia na zákl. čistá voda
náter
Epoxidy
Názov
HEMPADUR LTC 15030 HEMPADUR LTC 15030 je
dvojzložkový, polyamidovým
aduktom tvrdený epoxidecht,
vytvrdzujúci pri nízkej teplote.
Vytvrdzuje do tvrdého náteru,
vysoko odolného voči morskej
vode, rope, vykurovaciemu oleju, atď. Náter nie je odolný voči
aromatickým rozpúšťadlám, vrátane niektorých druhov benzínu
alebo silnejších rozpúšťadiel.
Alifatické rozpúšťadlá môžu
spôsobiť zmenu farebného
odtieňa.
Pololesklý
Pre dlhodobú ochranu ocele
a betónu v silne koróznom prostre- Čierna/19990
dí a povrchov v ponore, napríklad Hnedá/60430
na ponorené povrchy
v nádržiach na ropu a vykurovacie
oleje, vodné nádrže, kedy sú
teploty pri nanášaní nižšie ako
približne 10°C.
HEMPADUR 15100
HEMPADUR 15100 je dvojzložková, amínovým aduktom tvrdená,
vysoko nanášavá epoxidechtová
náterová hmota. Má vynikajúcu
odolnosť proti oderu a úderu,
rovnako ako morskej vode, odpadovým vodám, vykurovacím olejom a alifatickým rozpúšťadlám,
proti postriekaniu minerálnymi
kyselinami a aromatickými uhlovodíkovými rozpúšťadlami.
Má vyššiu odolnosť voči zvýšeným teplotám a voči teplotným
rozdielom v porovnaní s
epoxidechtami tvrdenými
polyamídom.
HEMPADUR 15100 je doporučený Čierna/19990
Hnedá/60420
pre dlhodobú antikoróznu ochranu konštrukčnej ocele a betónu
v silne koróznych prostrediach
a v ponore. Typickým prostredím
sú
ocele uložené v agresívnej pôde,
oceľové a betónové potrubia,
nádrže obsahujúce vykurovacie
a mazacie oleje, vody a kaly
z vrtov, teplá voda (ako je uvedené
nižšie)
alebo oceľ a betón v čističkách
odpadových vôd.
HEMPADUR 15130
HEMPADUR 15130 je dvojzložkový, polyamídom tvrdený
epoxidecht, ktorý vytvára veľmi
pevné nátery vysoko odolné
proti pôsobeniu morskej vody
a minerálnym olejom. Nátery
majú obmedzenú odolnosť voči
radu rozpúšťadiel. Alifatické
uhlovodíky môžu spôsobiť
zmenu farebného odtieňa.
Pololesklý
Ako samozákladujúci náterový
Čierna /19990
systém pre dlhodobú ochranu
Hnedá/60430
ocele a betónu v silne koróznom
prostredí. Zabezpečuje vynikajúcu
ochranu ako vnútorný náter
nádrží na ropu a vykurovací olej.
V prípade vystavenia pôsobeniu
kyslého prostredia alebo teplotných
gradientov sa doporučuje použiť
HEMPADUR 15100. Pre nanášanie
pri nižších teplotách v intervale
od –10°C do +10°C sa doporučuje
použiť HEMPADUR LTC 15030.
Vydané: November 2010
Riedidlo
Sa 2 ½
08450
Sa 2 ½
08450
Sa 2 ½
08450
Epoxidy
Názov
Popis
Doporučené použitie
Vzhľad
Farba/Číslo
odtieňa
Obsah
sušiny, %
Doporučená
hrúbka
náterového
filmu, suchá
Teoretická
výdatnosť
(m2/l)
Obsah
Príprava povrchu
prchavých
organických
látok (VOC)
HEMPADUR PRIMER
15302
HEMPADUR PRIMER 15302 je
dvojzložková epoxidová základná náterová hmota
obsahujúca zinkfosfát ako
antikorózny pigment. Vytvrdzuje
do pevného a vysoko
korózne odolného náteru.
1. Ako univerzálna základná
náterová hmota v systémoch
HEMPADUR a HEMPATHANE
na oceľ a iné kovové povrchy
v stredne až silne koróznom
prostredí.
2. Ako medzioperačný základný
náter pre dočasnú ochranu ocele
očistenej otryskaním na stavbe.
3. Ako základný náter alebo
podkladový náter v systémoch
na kontajnery.
Červená/50890
Šedá/12170
52 ± 1
50 mikrónov
13,0 m2/liter
440 g/liter
HEMPADUR ZINC
15350
HEMPADUR ZINC 1535 je dvojzložková epoxidová základná
náterová hmota s vysokým
obsahom zinku. Vytvrdzuje
do odolného náteru, vysoko
odolného voči poveternostným
vplyvom. Poskytuje katodickú
ochranu pri lokálnom mechanickom poškodení.
1. Ako viacúčelová základná
náterová hmota na oceľ
s dlouhodobou životnosťou pre
epoxidové, vinylové a akrylátové
náterové systémy v prostrediach
so strednými a silnými koróznymi
účinkami.
2. Pre dielenské (medzioperačné)
základné nátery a aplikácie
v kontajnerových linkách.
Matný
Svetlo šedá/
19840
47 ± 1
40 mikrónov
11,8 m2/liter
480 g/liter
HEMPADUR 15500
Pre vnútorné nátery nádrží.
HEMPADUR 15500 je dvojzložková, aminovým aduktom
vytvrdzujúca fenolickoepoxidová
náterová hmota (novolak), ktorá
vytvrdzuje do náteru s vynikajúcou odolnosťou voči celému
radu chemikálií, ako je uvedené
v samostatnej smernici
CARGO PROTECTION GUIDE
(Smernica o ochrane nákladu).
68 ± 1
100 mikrónov
6,8 m2/liter
HEMPADUR 15553
HEMPADUR 15553 je dvojzložková polyamidovým aduktom
tvrdená epoxidová
náterová hmota. Vytvrdzuje
do pružného, dobre priľnavého
náteru s dobrou
odolnosťou voči oderu a úderu.
Obsahuje zinkfosfát. Vytvrdzuje
od -10°C .
Ako základná náterová hmota
na žiarovo pozinkované povrchy,
hliník a nerezovú oceľ
v systémoch HEMPATEX, HEMPADUR a HEMPATHANE v miernom
koróznom prostredí. HEMPADUR
15553 je vhodný tiež tam, kde
nemôže byť vykonané
zdrsnenie povrchu.
Špinavo
biela/11630
55 ± 1
50 mikrónov
HEMPADUR FAST DRY
15560
HEMPADUR FAST DRY 15560
je dvojzložková, polyamínovým
aduktom vytvrdzujúca epoxidová náterová hmota s veľmi
krátkou dobou zasychania.
Obsahuje zinkfosfát.
Ako rýchloschnúci základný náter
alebo medzináter v systémoch
HEMPADUR, ktorý sa používa
zvlášť pre aplikácie vo výrobnom
závode. Táto hmota môže byť tiež
použitá pre aplikáciu na stavbe,
pokiaľ je požadovaný náter
s nízkym obsahom prchavých
organických látok.
Matný
Svetlo šedá/
12170
Červenošedá/
12430*
62 ± 1
HEMPADUR 15590
HEMPADUR 15590 je dvojzložková, amínovým aduktom
vytvrdzujúca epoxidová
základná náterová hmota určená predovšetkým pre použitie
na povrchy vystavené
silnej abrázii (oderu).
Ako medzioperačný základný náter v epoxidových systémoch určených na plochy v trvalom ponore
aj mimo ponor podľa špecifikácie.
Pre použitie v teplotách 5°C,
najlepšie 10°C alebo vyšších.
Pololesklý
Červená/56880
HEMPADUR ZINC
17340
HEMPADUR ZINC 17340 je
dvojzložková epoxidová náterová hmota so zinkom. Vytvrdzuje
do pevného, korózne odolného
náteru.
1. Ako základná náterová hmota
na oceľ s nízkym obsahom VOC
pre stredne až silne korózne
prostredie. Môže byť aplikovaná
na oceľ opatrenú dielenským
zinkovým medzioperačným
náterom za predpokladu že
drobné poškodenia a zvary boli
mechanicky očistené.
2. Pre nátery kontajnerov na linkách.V súlade s SSPC-Paint 20,
type 2, level 3.
Červeno šedá /
19830
HEMPADUR ZINC
17360
HEMPADUR ZINC 17360 je
dvojzložková epoxidová základná náterová hmota s
vysokým obsahom zinku.
Vytvrdzuje do náteru vysoko
odolného voči poveternostným
vplyvom. Poskytuje katodickú
ochranu v miestach mechanického poškodenia.
Matný
Ako univerzálna základná náteČervenošedá/
rová hmota s nízkym obsahom
19830
prchavých organických
látok, pre dlhodobú ochranu ocele
v epoxidových, vinylových
a akrylátových náterových systémoch v stredne až silne koróznom
prostredí. Ako základný náter s obsahom zinkového prachu vyhovuje
normám ISO 12944-5
a SSPC-Paint 20, type 2, level 2.
Špinavo
biela/11630
Svetlo
červená/50900
Riedidlo
Sa 2 ½
08450
Sa 2 ½
08450
325 g/liter
Sa 2 ½ - 3
08450
400 g/liter
zdrsnenie
povrchu
08450
11,0 m2/liter
6,2 m2/liter
Sa 2 ½
08450
100 mikrónov
330 g/liter
(Podľa EPA
Fed Ref
Method
24)
40 mikrónov
11,0 m2/liter
515 g/liter
Sa 2 ½ – 3 BN
11a (profil podľa
ďalšieho náteru)
08450
44 ± 1
66 ± 1
50 mikrónov
13,2 m2/liter
330 g/liter
Sa 2 ½
08450
50 mikrónov
13,0 m2/liter
Sa 2 ½ BN 9a
08450
65 ± 1
345 g/liter
Vydané: November 2010
Epoxidy
Názov
Popis
Doporučené použitie
HEMPADUR FAST DRY
17410
HEMPADUR FAST DRY 17410
je dvojzložková, polyamidovým
aduktom vytvrdzujúca, vysoko
nanášavá epoxidová farba
s relatívne vysokým obsahom
sušiny a s krátkou dobou
schnutia. Obsahuje zinkofosfát.
Pololesklý
Ako základný náter v mierne až
stredne koróznom atmosferickom Sivá/11480
prostredí. Ako medzivrstva alebo
vrchný náter v epoxidových náterových systémoch v strednom až
ťažkom koróznom prostredí. Ako
vrchný náter tam, kde konečný
(kozmetický) vzhľad v exteriéri nie
je tak dôležitý. Môže byť použitý
priamo na vytvrdený zinksilikátový
náter (výrobky radu GALVOSIL),
alebo metalizovaný povrch, aby sa
minimalizovalo vznik bubliniek
a následné odlupovanie.
HEMPADUR QUATTRO
17634
HEMPADUR QUATTRO 17634 je
dvojzložková, vysoko nanášavá,
epoxidová náterová hmota, ktorá vytvrdzuje do náteru s dobrou
odolnosťou voči abrázii, morskej
vode a rope.
Polomatný
Ako univerzálny základný
Červená/50630*
náter v epoxidových systémoch
vystavených atmosferickým
vplyvom alebo ponoru. Rovnako
ako náterový systém pre balastné
nádrže schválený podľa IMO-PSPC
(uznesenie MSC.215(82)).
HEMPADUR 35560
HEMPADUR 35560 je bezrozpúšťadlová, dvojzložková,
vysokonanášavá, polyamínom
vytvrdzujúca epoxidová náterová hmota, ktorá vytvrdzuje
do náteru s dobrou odolnosťou
v sladkej vode.
Ako vnútorný náter nádrží
s pitnou vodou a potrubí.
HEMPADUR 45141/
HEMPADUR 45143
HEMPADUR 45141/45143 je
dvojzložková, polyamidovým
aduktom tvrdená epoxidová
náterová hmota, vyznačujúca
sa dobrými zmáčacími vlastnosťami a nízkou priepustnosťou
vody. Je samozákladujúca,
vytvára tvrdý a pevný náter,
ktorý má dobrú odolnosť voči
oderu a úderu, morskej vode,
minerálnym olejom, alifatickým
uhlovodíkom a postriekaniu
benzínom alebo podobnými
produktami. Vytvrdený náter
je neškodný pre náklady obilnín.
1. Ako vysoko nanášavá základná Pololesklý
náterová hmota, podkladový náter Červená/50630*
a/alebo vrchný (konečný) náter
v náterových systémoch (pre ťažké
prevádzkové podmienky)
podľa špecifikácie. (Ako vrchný náter tam, kde konečný (kozmetický)
vzhľad náteru nie je tak dôležitý).
2. Pre opravy a údržbu hlavne
pri aplikačných teplotách nad
–10°C na kryty poklopov, paluby,
prepravníky, a pod.
3. Ako náter na balastné nádrže.
HEMPADUR 45143 je určený pre
použitie v studenom/miernom
klímate, HEMPADUR
45141 v teplejšom.
HEMPADUR HI–BUILD
45200/
HEMPADUR HI–BUILD
45201
HEMPADUR HI–BUILD
45200/45201 je dvojzložková,
vysoko nanášavá epoxidová
náterová hmota. Vytvára tvrdý
a pevný náter odolný voči
morskej vode, motorovej nafte,
rovnako ako voči postriekaniu
benzínom alebo podobnými
výrobkami. Má obmedzenú
odolnosť voči živočíšnym a rastlinným olejom a silným rozpúšťadlám ako sú ketóny a estery.
Nedoporučuje sa pre kyseliny,
alkálie a silne oxidačné roztoky.
Neškodí nákladom obilia.
Polomatný
Ako samozákladujúci náterový
Svetlo šedá/
systém alebo ako podkladový
alebo vrchný náter v epoxidových 12170
náterových systémoch v silne
koróznom prostredí. Ako vrchný
náter tam, kde konečný (kozmetický) vzhľad nie je tak dôležitý.
Ako penetračný náter na metalizované nátery alebo zinksilikátové
základné nátery v epoxidových
systémoch. TUŽIDLO 95040,
polyamid, je typické pre použitie
v tropickom a subtropickom klímate. TUŽIDLO 95570, polyamidový
adukt, uľahčuje vytvrdzovanie pri
teplotách od –10°C.
HEMPADUR FAST DRY
45410
HEMPADUR FAST DRY 45410
Ako rýchlo vytvrdzujúci vrchný ná- Polomatný
Svetlo šedá /
je dvojkomponentný epoxid s vy- ter v mierne koróznom prostredí.
12170
sokým obsahom sušiny.
Ako jednovrstvý náterový systém
"priamo na kov" v stredne ťažkom
koróznom prostredí. Ako vrchný
náter tam, kde konečný (kozmetický) vzhľad epoxidového náteru je
akceptovateľný.
Vydané: November 2010
Vzhľad
Farba/Číslo
odtieňa
Pololesklý
Krémová/20320
Svetlo červená/
50900
Obsah
sušiny, %
Doporučená
hrúbka
náterového
filmu, suchá
Teoretická
výdatnosť
(m2/l)
Obsah
Príprava povrchu
prchavých
organických
látok (VOC)
74 ± 1
100 mikrónov
7,4 m2/liter
238 g/liter
72 ± 1
125 mikrónov
5,8 m2/liter
275 g/liter
100
200 mikrónov
5,0 m2/liter
0 g/liter
60 ± 1
150 mikrónov
4,0 m2/liter
380 g/liter
58 ± 1
100 mikrónov
7,3 m2/liter
390 g/liter
65 ± 1
80 mikrónov
8,1 m2/liter
330 g/liter
Riedidlo
Sa 2 ½
V závislosti
od účelu,
zvyčajne
menej
ako 5%
riedidla
THINNER
08450
Sa 2 ½
08450
Sa 2 ½
neriedi sa
Sa 2 ½
08450
Sa 2 ½ alebo
na základní
náter
08450
Sa 2 ½
08450
Epoxidy
Názov
Popis
Doporučené použitie
HEMPADUR
MULTI-STRENGTH
45753
HEMPADUR MULTI-STRENGTH
45751/45753 je dvojzložková,
samozákladujúca,
vysoko nanášavá, polyamid/
amínom vytvrdzujúca epoxidová
náterová hmota, ktorá
vytvrdzuje do korózii a abrázii
odolného náteru. Je aplikovateľná štandardným
vysokovýkonným bezvzduchovým aplikačným zariadením.
Ako vysokonanášavý náter na po- Šedá/12340
Červená/50630
vrchy vystavené abrázii, určené
pre ťažké korózne podmienky napr. rampy, trupy lodí a nákladné
priestory lodí. Ako náter na balastné nádrže určené pre zvláštne
účely ako je napr. preprava teplých
chemických nákladov a všade
tam, kde je požadovaný ‘čistý ‘ epoxidový náter. Ako vrchný náter tam,
kde vzhľad konečného náteru nie
je tak dôležitý. HEMPADUR MULTISTRENGHT 45753 je určený pre
chladné klimatické podmienky.
HEMPADUR MASTIC
45880/HEMPADUR
MASTIC 45881
HEMPADUR MASTIC
45880/45881 je dvojzložková,
polyamidovým aduktom
vytvrdzovaná, vysokosušinová,
vysoko nanášavá epoxidová
náterová hmota. Vytvrdzuje
do tvrdého a pevného náteru
a má dobré zmáčacie schopnosti. Vytvrdzuje pri nízkych
teplotách.
Ako samozákladujúci povrchovo to- Pololesklý
lerantný náter, alebo ako medzináSvetlo šedá/
ter popr. vrchný náter v systémoch 12170*
pre ťažké prevádzkové podmienky,
kde sa požaduje nízky obsah prchavých organických látok a vysoko
nanášavý film. Ako viacúčelová
náterová hmota v údržbových systémoch podľa špecifikácie, vrátane
balastných tankov, trupov lodí pod
čiarou ponoru a na novú oceľ v tých
prípadoch, kedy potreba menšieho
počtu produktov pre celý projekt
prevyšuje požiadavky na špeciálne
nátery. Môže byť špecifikované ak
sú požadované dlhšie pretieracie
intervaly pre polyuretánové vrchné
nátery (typický prepravný náter).
Môže byť použitý priamo na vytvrdené zinksilikátové (výrobky GALVOSIL)
alebo žiarovo striekané (metalizované) povrchy, aby sa zabránilo
vzniku vzduchových bubliniek. Ako
vrchný náter tam, kde je prijateľný
obvyklý vonkajší vzhľad epoxidových
náterových hmôt.
HEMPADUR 47200
HEMPADUR 47200 je dvojzložková, polyaminovým aduktom
vytvrdzovaná epoxidová
náterová hmota s veľmi krátkou
dobou zasychania. Obsahuje
železitú sľudu a zinkfosfát.
Výrobok vytvrdzuje pri teplotách
nad –10°C a vytvára pevný
a odolný náter.
Matný
Ako rýchloschnúci základný náter
Šedá/13610
alebo medzivrstva v náterových
systémoch s akosťami HEMPADUR Červená/50630
špeciálne vyvinutý pre rýchle pretieranie pri aplikácii v dielni.
Môže byť špecifikovaný aj pre aplikáciu na montáži. Tento výrobok
môže byť predpísaný tiež tam,
kde sa očakáva dlhý interval pri
pretieraní polyuretánovým vrchným
náterom (napr. prepravný náter).
HEMPADUR 85671 je dvojzložkový, aminovým aduktom
vytvrdzujúci fenolickoepoxidový
náter (novolak) s veľmi dobrou
priľnavosťou a odolnosťou voči
vysokým teplotám, vode
a chemikáliám.
Ako vnútorný náter nádrží, potrubí
a pod. na horúcu vodu, solné
roztoky, ropu, a pod. Ako náter
nádrží na pitnú vodu. Ako základný náter v zvláštnych náterových
systémoch.
Matný
Špinavo biela/
11630
Svetlo Červená/
50900
HEMPEL´S
SHOPPRIMER E 15280
HEMPEL´S SHOPPRIMER
E 15280 je dvojzložková
polyamídom tvrdená epoxidová
základná náterová hmota,
pigmentovaná zinkfosfátovými
antikoróznymi pigmentami.
Je určená pre automatické
nanášanie striekaním aj pre
ručné nanášanie.
Ako dielenský medzioperačný
základný náter pre ochranu oceľových plechov a iné konštrukčné
ocele očistené otryskaním
po dobu skladovania a stavby.
Matný
Červená/50890
HEMUDUR 18500
HEMUDUR 18500 je
vodou riediteľná, dvojzložková,
polyamínom vytvrdzujúca
základná epoxidová náterová
hmota obsahujúca pigmenty
spomaľujúce koróziu. Vytvrdzuje
do pevného antikorózneho
náteru.
Ako viacúčelová základná náterová hmota na oceľové konštrukcie
v mierne až stredne koróznom
prostredí.
Svetlo šedá /
12170
Červená / 51320
HEMUDUR 48500
HEMUDUR 48500 je vodou
riediteľná, dvojzložková, polyamínom rýchlo vytvrdzujúca epoxidová náterová hmota obsahujúca pigmenty spomaľujúce
koróziu. Vytvrdzuje do pevného
antikorózneho náteru.
Ako samozakladajúca náterová
hmota na oceľové konštrukcie
v mierne až stredne koróznom
prostredí, kde konečný (kozmetický) vzhľad epoxidového náteru je
akceptovateľný.
Lesklý
Modrá / 35670
Zelená / 49730
HEMPADUR 85671
Vzhľad
Farba/Číslo
odtieňa
Obsah
sušiny, %
Doporučená
hrúbka
náterového
filmu, suchá
Teoretická
výdatnosť
(m2/l)
Obsah
Príprava povrchu
prchavých
organických
látok (VOC)
79 ± 1
200 mikrónov
4,0 m2/liter
235 g/liter
80 ± 1
200 mikrónov
4 m2/liter
220 g/liter
63 ± 1
100 mikróno
6,3 m2/liter
355 g/liter
68 ± 1
100 mikrónov
6,8 m2/liter
320 g/liter
22 ± 1
15 mikrónov
Viď KOMENTÁR
v Údajovom liste
640 g/liter
51 ± 1
75 mikrónov
6,8 m2/liter
20 g/liter
48 ± 1
125 mikrónov
3,8 m2/liter
35 g/liter
Riedidlo
Sa 2 ½
08450
Sa 2 ½
V závislosti od účelu
obvykle
menej
ako 5%
riedidla
THINNER
08450
Sa 2 ½
08450
Sa 2 ½ – 3
BN10
08450
(viď APLIKAČNÉ
INŠTRUKCIE)
Sa 2 ½
08570
Sa 2 ½
čistá voda
Sa 2 ½
čistá voda
Vydané: November 2010
Zinksilikáty
Názov
Popis
Doporučené použitie
Vzhľad
Farba/Číslo
odtieňa
Obsah
sušiny, %
Doporučená
hrúbka
náterového
filmu, suchá
Teoretická
výdatnosť
(m2/l)
Obsah
Príprava povrchu
prchavých
organických
látok (VOC)
HEMPEL´S GALVOSIL
15700
HEMPEL'S GALVOSIL 15700
je dvojzložková, rozpúšťadlová, samovytvrdzujúca,
anorganická zinksilikátová
náterová hmota s vynikajúcou
odolnosťou voči poveternostným vplyvom a oderu. Má
vynikajúcu chemickú odolnosť
v rozsahu pH 6-9. Rozsah
prevádzkových teplôt viď údaje
uvedené nižšie. Aplikovateľná
bezvzduchovým striekaním.
Poskytuje katodickú ochranu
pri lokálnom mechanickom
poškodení.
1. Ako viacúčelová, antikorózna
základná náterová hmota pre
ťažké prevádzkové podmienky.
2. Ako jednovrstvý, kompletný
náter pre dlhodobú ochranu ocele
vystavenej miernemu až silne
koróznemu prostrediu a oderu.
3. Ako vnútorný náter nádrží podľa
smerníc pre ochranu nákladov
(CARGO PROTECTION GUIDE).
V súlade s ISO 12944-5
a SSPC-Paint 20, type 1, level 1.
Matný
Kovovo šedá/
19840
64 ± 1
50 mikrónov
12,8 m2/liter
435 g/liter
HEMPEL´S GALVOSIL
15780
HEMPEL'S GALVOSIL 15780
je dvojzložková, rozpúšťadlová,
samovytvrdzujúca, anorganická
zinksilikátová náterová hmota
so stredným obsahom zinku.
Hmota je aplikovateľná
bezvzduchovým striekaním.
Ako viacúčelová antikorózna
základná náterová hmota pre
dlhodobú ochranu ocele
vystavenej pôsobeniu stredne až
silne korózneho prostredia.
Matný
Kovovo šedá/
19840
61 ± 1
50 mikrónov
12,2 m2/liter
445 g/liter
HEMPEL´S ZINC
PRIMER 16490
HEMPEL'S ZINC PRIMER
16490 je jednozložková, rýchloschnúca fenoxylová
náterová hmota s vysokou
molekulárnou hmotnosťou
a vysokým obsahom zinku.
1. Ako ochranný základný náter
na oceľ v silne koróznom prostredí.
2. Pre opravy GALVOSILu a iných
náterov s vysokým obsahom zinku.
3. Pre opravy pozinkovanej ocele.
Vyhovuje normám SSPC-Paint 20,
type 2, level 3.
Matný
Kovovo šedá/
19840
33 ± 1
35 mikrónov
9,4 m2/liter
595 g/liter
Riedidlo
min. Sa 2 ½
BN 10
08700
Sa 2 ½ BN 10
08700
min. Sa 2 ½
08450
Silikóny a Polysiloxany
Názov
Popis
Doporučené použitie
Vzhľad
Farba/Číslo
odtieňa
Obsah
sušiny, %
Doporučená
hrúbka
náterového
filmu, suchá
Teoretická
výdatnosť
(m2/l)
Obsah
Príprava povrchu
prchavých
organických
látok (VOC)
HEMPEL´S SILICONE
ZINC 16900
HEMPEL'S SILICONE ZINC
16900 je tepelne odolná,
zinkom pigmentovaná,
silikónová základná náterová
hmota. Zasychá pri teplote
okolitého prostredia a odolává
teplotám až do 400°C
Ako základná náterová hmota pre
dlhodobú antikoróznu ochranu
ocele vystavenej vysokým teplotám
(od 100°C do 400°C).
Kovovo
šedá/19840
54 ± 1
40 mikrónov
13,5 m2/liter
415 g/liter
Sa 2 ½
08080
HEMPAXANE CLASSIC
55000
HEMPAXANE CLASSIC 55000
je dvojzložkový, vysoko sušinový,
vysoko lesklý, polysiloxanový
email, vyznačujúci sa výborným
leskom a farebnou stálosťou.
Ako lesklý, dekoratívny a ochranný
vysoko nanášavý vrchný náter neobsahujúci izokyanáty pre ochranu
novej ocele v silne koróznom atmosférickom prostredí. Minimálna
teplota pre vytvrdenie je 0°C.
Vysoký lesk
Šedá/17380*
125 mikrónov
6,8 m2/liter
195 g/liter
Podľa príslušnej
náterovej
špecifikácie.
08080
85 ± 1
HEMPEL´S OXIDUR
55850
HEMPEL'S OXIDUR 55850 je
dvojzložková vrchná náterová
hmota na báze oxiranesteru
obsahujúca zinkfosfát. Je
odolná voči postriekaniu
benzínom, minerálnymi olejmi
a slabými kyselinami. Spĺňa
požiadavky na VOC (obsah
prchavých organických látok).
Ako vrchný náter v dvojzložkových
antikoróznych systémoch
do mierne až stredne korózneho
atmosferického prostredia, kde
bezpečnostné predpisy vylučujú
použitie izokyanátom vytvrdzujúce náterové hmoty. Môže byť
špecifikovaný ako jednovrstvý
náterový systém určený „priamo
na kov“ do mierne agresívneho
atmosferického prostredia.
Lesklý
Biela/10000
60 mikrónov
10,8 m2/liter
335 g/liter
Pre jednovrstvý
náter, priamo
na kov: podľa
príslušnej
náterovej
špecifikácie.
08450
66 ± 1
HEMPEL´S SILICONE
ALUMINIUM 56910
HEMPEL'S SILICONE ALUMINIUM 56910 je tepelne odolná, hliníkom pigmentovaná,
polysiloxanová náterová
hmota.
Pre dlouhodobú ochranu horúcich Polomatný
potrubí, výfukových potrubí,
Hliníková/
komínov a iných
19000
horúcich povrchov až do teploty
600°C.
25 mikrónov
14,0 m2/liter
585 g/liter
Sa 2 ½
(do 400 °C –
zinksilkátový
zákl. náter)
08080
35 ± 1
HEMPEL´S SILICONE
ACRYLIC 56940
HEMPEL'S SILICONE ACRYLIC
56940 je tepelne odolná,
akrylátom modifikovaná
silikónová náterová hmota.
Zasychá na vzduchu pri teplote
okolia.
Pre dlhodobú ochranu horúcich
potrubí, výfukových potrubí,
komínov a iných horúcich povrchov
až do 200°C, počas krátkej
doby odoláva pôsobeniu teplôt
do 300°C. Pri zahriatí nad 200°C
na dlhšiu dobu sa môže objaviť
určité vyblednutie (zmena farby),
ktoré však neovplyvní ochranné
vlastnosti výrobku.
25 mikrónov
11,6 m2/liter
600 g/liter
Sa 2 ½ alebo
zinksilkátový
zákl. náter
08080
29 ± 1
Vydané: November 2010
Polomatný
Hliníková/
19000*
Riedidlo
Polyuretány
Názov
Popis
Doporučené použitie
Vzhľad
Farba/Číslo
odtieňa
Obsah
sušiny, %
Doporučená
hrúbka
náterového
filmu, suchá
Teoretická
výdatnosť
(m2/l)
Obsah
Príprava povrchu
prchavých
organických
látok (VOC)
HEMPEL´S 174DE
1K-PUR-Zinkstaub
HEMPEL´S 174DE je jednozložková, vlhkosťou vytvrdzujúca polyuretánová základná náterová
hmota pigmentovaná kovovým
zinkom a železitou sľudou. Má
vynikajúcu priľnavosť (adhézia).
Ako univerzálny základ v epoxidových a polyuretánových
systémoch pre dlhodobú ochranu
v silne koróznom prostredí.
Matný
Šedá / 19840
66 ± 1
80 mikrónov
8,2 m2/liter
295 g/liter
HEMPATHANE ENAMEL
55100
HEMPATHANE ENAMEL 55100
je dvojzložkový, vysoko lesklý,
akryl-polyuretánový email
s dobrým leskom a farebnou
stálosťou.
Ako lesklý, dekoratívny vrchný
náter na množstvo podkladov ako
je oceľ, hliník, laminát, vystužený
polyester, preglejka, tvrdé drevo,
a pod. v silne koróznom prostredí.
Minimálna teplota pre vytvrdenie
je -10°C.
Vysoký lesk
Biela/10000*
52 ± 1
35 mikrónov
14,9 m2/liter
51 ± 1
50 mikrónov
65 ± 1
HEMPATHANE TOPCOAT HEMPATHANE TOPCOAT 55210
55210
je dvojzložková, lesklá akryl
polyuretánová náterová hmota,
vytvrdzovaná alifatickým izokyanátom s dobrou stálosťou lesku
a farebného odtieňa.
Ako vrchný náter pre ochranu kon- Pololesklý
Biela/10000
štrukčnej ocele v silne koróznom
prostredí, kde sa vyžadujú vynika- Modrá/30840*
júce vlastnosti, stálosť na svetle
a zachovanie lesku.
Minimálna teplota pre vytvrdenie
je -10°C.
HEMPATHANE HS
55610
HEMPATHANE HS 55610 je
dvojzložková polyuretánová
náterová hmota, vytvrdzujúca
alifatickým isokyanátom.
Obsahuje zinkfosfát.
Ako náter spĺňajúci požiadavky
na VOC (obsah prchavých organických látok), vysoko nanášavý
a rýchlo schnúci vrchný náter pre
ochranu konštrukčnej ocele v koróznom prostredí, určený zvlášť
pre údržbu. Môže byť špecifikovaný ako jednovrstvý náterový
systém “priamo na kov” v stredne
ťažkých atmosférických podmienkach.
Lesklý
Biela/10000*
Názov
Popis
Doporučené použitie
Vzhľad
Farba/Číslo
odtieňa
HEMPINOL 10220
HEMPINOL 10220 je fyzikálne
zasychajúca, vysoko nanášavá,
bitumenová náterová hmota.
Matný
Pre nenákladnú krátkodobú
Čierna/19990
až strednedobú protikoróznu
ochranu vnútorných a vonkajších
oceľových konštrukcií, ktoré nie sú
vystavené priamemu slnečnému
svetlu. Nie je odolná stálemu
mechanickému namáhaniu.
HEMPATEX E.V. PRIMER je
náterová hmota na báze
špeciálnej živice, určená pre
dočasnú ochranu
vysokoteplotných zariadení.
Ako dočasná antikorózna ochrana Matný
Červená/50670
počas skladovania a montáže
vysokoteplotných zariadení ako
sú potrubia, vykurovacie hady
a horúce ventilačné kanály.
Po zahriatí sa náterová hmota
pomaly rozkladá za mierneho
uvoľňovania plynov.
Riedidlo
Sa 2 ½
BN 10a
08080
440 g/liter
Podľa príslušnej
náterovej
špecifikácie.
08080
08510
10,2 m2/liter
445 g/liter
Podľa príslušnej
náterovej
špecifikácie.
08080
08510
6,5 m2/liter
330 g/liter
Podľa príslušnej
náterovej
špecifikácie.
08080
100 mikrónov
Obsah
sušiny, %
Doporučená
hrúbka
náterového
filmu, suchá
Teoretická
výdatnosť
(m2/l)
Obsah
Príprava povrchu
prchavých
organických
látok (VOC)
53 ± 1
175 mikrónov
3,0 m2/liter
375 g/liter
48 ± 1
(DIN
53219)
60 mikrónov
8,0 m2/liter
410 g/liter
Ďalšie
HEMPATEX E.V. PRIMER
19151
Predošlý názov:
Werofa Spezial E-Firnish
19151D
Riedidlo
min. Sa 2
alebo St 3
08080
Abrazívne
očistenie zlepší
antikorózne
vlastnosti.
08080
* Podľa ponukového listu dostupné ďalšie odtiene.
Poznámka: Údaje, špecifikácie a odporúčania poskytnuté v tomto prehľade Najčastejšie používaných ochranných náterov sú získané z jednotlivých
údajových listov výrobkov. Toto je iba prehľad informácií (nie kompletné informácie) podliehajúci zmene. Preto je na výslovnej zodpovednosti
použivateľa obdržať presné, kompletné a vhodné informácie vo vzťahu k akémukoľvek zamýšľanému použitiu týchto a iných Hempel výrobkov.
Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak ako písomne, výrobky sú dodávané a poskytuje sa akákoľvek technická pomoc viazaná na všeobecné
podmienky firmy Hempel a jej predajné podmienky, dodávky a služby. S výnimkou vyjadrenia vo všeobecných podmienkach sa výrobca a predajca
zriekajú zodpovednosti za všetky výsledky, poškodenia, priame alebo nepriame straty alebo škody vzniknuté použitím výrobkov inak ako je
odporučené vyššie alebo inde, alebo dokonca nedbalosťou. Údaje o výrobkoch podliehajú zmene bez upozornenia a v akomkoľvek prípade by
nemali byť považované za smerodajné dlhšie ako tri roky od dátumu vydanie tejto informácie.
Vydané: November 2010
nylydohqw|hpshorgwlh¢ry
õuhyrgq›nrgwlh¢ryóhpshoö
RAL K-5
RAL
RAL 1000
RAL 1001
RAL 1002
RAL 1003
RAL 1004
RAL 1005
RAL 1006
RAL 1007
RAL 1011
RAL 1012
RAL 1013
RAL 1014
RAL 1015
RAL 1016
RAL 1017
RAL 1018
RAL 1019
RAL 1020
RAL 1021
RAL 1023
RAL 1024
RAL 1026
RAL 1027
RAL 1028
RAL 1032
RAL 1033
RAL 1034
RAL 1035
RAL 1037
RAL 2000
RAL 2001
RAL 2002
RAL 2003
RAL 2004
RAL 2005
RAL 2007
RAL 2008
RAL 2009
RAL 2010
RAL 2011
RAL 2012
RAL 2013
RAL 3000
RAL 3001
RAL 3002
RAL 3003
RAL 3004
RAL 3005
RAL 3007
RAL 3009
RAL 3011
RAL 3012
RAL 3013
RAL 3014
RAL 3015
RAL 3016
RAL 3017
RAL 3018
RAL 3020
RAL 3022
RAL 3024
RAL 3026
RAL 3027
RAL 3031
RAL 4001
RAL 4002
RAL 4003
Hempel Colour
22500
24900
20470
27030
27040
27050
20820
27070
27110
23120
17130
20420
27150
27160
27170
27180
27190
27200
20250
27230
27240
27260
27270
27280
27320
27330
27340
19350
27370
22120
50060
57020
57030
50190
50180
57070
57080
57090
57100
57110
57120
59130
50170
57150
50740
51710
50100
51800
57370
53090
57310
57320
57330
57340
57350
57460
57470
57480
57200
57520
57540
50090
57570
57410
37010
57620
57630
RAL
RAL 4004
RAL 4005
RAL 4006
RAL 4007
RAL 4008
RAL 4009
RAL 4010
RAL 4012
RAL 5000
RAL 5001
RAL 5002
RAL 5003
RAL 5004
RAL 5005
RAL 5007
RAL 5008
RAL 5009
RAL 5010
RAL 5011
RAL 5012
RAL 5013
RAL 5014
RAL 5015
RAL 5017
RAL 5018
RAL 5019
RAL 5020
RAL 5021
RAL 5022
RAL 5023
RAL 5024
RAL 6000
RAL 6001
RAL 6002
RAL 6003
RAL 6004
RAL 6005
RAL 6006
RAL 6007
RAL 6008
RAL 6009
RAL 6010
RAL 6011
RAL 6012
RAL 6013
RAL 6014
RAL 6015
RAL 6016
RAL 6017
RAL 6018
RAL 6019
RAL 6020
RAL 6021
RAL 6022
RAL 6024
RAL 6025
RAL 6026
RAL 6027
RAL 6028
RAL 6029
RAL 6032
RAL 6033
RAL 6034
RAL 7000
RAL 7001
RAL 7002
RAL 7003
Hempel Colour
57640
37050
57660
57670
57680
57690
57700
38120
37000
37020
30170
37030
37040
37150
30570
32080
32090
30180
37110
35120
33930
37140
37240
37170
45180
30350
45200
40210
37220
37230
37440
46000
40050
47020
47030
41490
47050
47060
47070
47080
47090
40220
40840
47120
41130
47140
47150
47160
42600
42170
49500
47200
47210
47220
47240
47250
47260
47270
47280
47290
47320
47330
47340
10390
10400
17020
17030
RAL
RAL 7004
RAL 7005
RAL 7006
RAL 7008
RAL 7009
RAL 7010
RAL 7011
RAL 7012
RAL 7013
RAL 7015
RAL 7016
RAL 7021
RAL 7022
RAL 7023
RAL 7024
RAL 7026
RAL 7030
RAL 7031
RAL 7032
RAL 7033
RAL 7034
RAL 7035
RAL 7036
RAL 7037
RAL 7038
RAL 7039
RAL 7040
RAL 7042
RAL 7043
RAL 7044
RAL 7045
RAL 7046
RAL 7047
RAL 7048
RAL 8000
RAL 8001
RAL 8002
RAL 8003
RAL 8004
RAL 8007
RAL 8008
RAL 8011
RAL 8012
RAL 8014
RAL 8015
RAL 8016
RAL 8017
RAL 8019
RAL 8022
RAL 8023
RAL 8024
RAL 8025
RAL 8028
RAL 9001
RAL 9002
RAL 9003
RAL 9004
RAL 9005
RAL 9006
RAL 9007
RAL 9010
RAL 9011
RAL 9016
RAL 9017
RAL 9018
RAL 9022
RAL 9023
Hempel Colour
17160
17040
17060
17080
17100
17110
17120
10270
17530
10380
10520
17210
17220
13230
17240
17260
17300
17310
11320
17330
17340
11150
11730
11370
17380
17390
17700
17720
17730
17740
17750
17860
17770
17480
67000
67010
67020
67030
61810
67070
67080
67110
67120
67140
67150
60160
67170
60180
67220
67230
67240
67250
67280
20450
17620
17630
17940
19990
19000
19870
10170
17910
17760
17970
17980
19360
19230
Photographer: Bernd Duke
SK 11/2010 SK
HEMPEL (Czech Republic) s.r.o.
organizačná zložka zahraničnej osoby
Bartošova 3, CZ-602 00 Brno
Prevádzka: Buzulucká 3
961 50 Zvolen
Tel.: +421 45 5400 290-2
Fax: +421 45 5323 023
E-mail: [email protected]
www.hempel.sk
Download

NAJČASTEJŠIE POUŽÍVANÉ NÁTERY