Nakúp a vyhraj vo Vianočnej súťaži - výherná listina
PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE : Každý zákazník predajní označených logom CBA, ktorý v čase od 1.12.2014 do
31.12.2014 zakúpi tovar v ktorejkoľvek predajni uvedenej na poslednej strane tlačoviny Výhodná ponuka produktov a služieb 12/2014 a
13/2014 v hodnote minimálne 10 €, v ktorom budú minimálne 3 rôzne súťažné výrobky, má možnosť zúčastniť sa žrebovania, ak na
zadnú stranu pokladničného bloku napíše svoje meno, presnú adresu, telefón a pokladničný blok do 5.1.2015 doručí na adresu TIMP,
s.r.o., P.O.BOX 136, 017 01 Považská Bystrica. Žrebovanie sa uskutoční 19.1.2015.
Zoznam výhercov súťaže bude zverejnený v slovenských predajniach označených logom CBA a na www.timp.sk do 6.2.2015.
V prípade, ak do 31.3.2015 výherca neprevezme výhernú cenu, prepadáva táto v prospech usporiadateľa súťaže.
Ceny nie sú vymáhateľné súdnou cestou a nie je možné uplatňovať náhradné plnenie.
Usporiadateľ súťaže je oprávnený zverejniť mená výhercov.
Svojou účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zároveň dáva usporiadateľovi súhlas na spracovanie svojich
osobných údajov pre potreby súťaže v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
UPOZORNENIE PRE VÝHERCU:
Výherca je povinný poskytnutú výhru v hodnote prevyšujúcej 350 € zdaniť ako ostatný príjem v zmysle § 8 odst.1 písm.i) zákona č.
595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
V zmysle § 32 odst. 1 daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník, ak v danom období dosiahol príjmy
presahujúce 50% sumy podľa § 11 odst. 2 pís. a.
P.č.
P.č.
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
1
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
1
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
2
1
2
Výherná cena
osobný automobil Škoda Citigo
lyžovačka v Alpách pre 2 osoby
lyžovačka v Alpách pre 2 osoby
lyžovačka v Alpách pre 2 osoby
lyžovačka v Alpách pre 2 osoby
kuchynský robot
kuchynský robot
kuchynský robot
kuchynský robot
kuchynský robot
kuchynský robot
kuchynský robot
kuchynský robot
kuchynský robot
kuchynský robot
kuchynský robot
kuchynský robot
kuchynský robot
kuchynský robot
kuchynský robot
kuchynský robot
kuchynský robot
kuchynský robot
kuchynský robot
kuchynský robot
kuchynský robot
kuchynský robot
kuchynský robot
kuchynský robot
kuchynský robot
kuchynský robot
kuchynský robot
kuchynský robot
kuchynský robot
kuchynský robot
kuchynský robot
kuchynský robot
kuchynský robot
Hodnota
výhernej ceny
v € s DPH
Priezvisko a meno výhercu
7 850,00 € Pančišinová Kristína
1 000,00 € Varadzinová Daška
1 000,00 € Biliková Diana
1 000,00 € Nagy Štefan
1 000,00 € Kičurová Mária
215,00 € Šrobárová Eva
215,00 € Mastiš Matej
215,00 € Leginusová Jana
215,00 € Štefanková Marta
215,00 € Tehlárová Lenka
215,00 € Saková Eva
215,00 € Viskupová Marianna
215,00 € Ševčíková Jana
215,00 € Bašovský Roman
215,00 € Jasanová Adriana
215,00 € Kuľhová Alžbeta
215,00 € Ondrušová Emília
215,00 € Lepišová Tatiana Mgr.
215,00 € Marková Mária
215,00 € Kovárová Alena
215,00 € Miková Milka
215,00 € Bieliková Katarína
215,00 € Debnáriková Ružena
215,00 € McKidbie Iveta
215,00 € Riečicová Jana
215,00 € Kaňáková Mária
215,00 € Pilná Katarína
215,00 € Šimove Eleonóra
215,00 € Valach Martin
215,00 € Mrázová Katarína
215,00 € Dacho Jaroslav
215,00 € Papp Vladimír
215,00 € Čelko Miroslav
215,00 € Smoláriková Katarína
215,00 € Lačná Lenka MUDr.
215,00 € Gánovská Anna
215,00 € Jevčáková Júlia
215,00 € Malačinová Martina
Stránka 1 z 20
Mesto
Prešov
Marhaň
Stakčín
Jelenec
Svit
Lisková
Liptovské Revúce
Mútne
Zuberec
Zlaté Moravce
Nitra
Nitra
Tlmače - Lipník
Púchov
Nové Sady
Dubnica nad Váhom
Beluša
Banská Bystrica
Myjava
Zohor
Gelnica
Prievidza
Lovinobaňa
Uhorské
Vidiná
Cinobaňa
Zvolen
Lovinobaňa
Divín
Lučenec
Revúca
Nitra
Považská Bystrica
Palárikovo
Poprad
Vysoké Tatry
Šarišské Čierne
Prešov
P.č.
P.č.
P.č.
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
3
4
5
1
2
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Výherná cena
kuchynský robot
kuchynský robot
kuchynský robot
kuchynský robot
kuchynský robot
kuchynský robot
kuchynský robot
kuchynský robot
kuchynský robot
kuchynský robot
kuchynský robot
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
Hodnota
výhernej ceny
v € s DPH
Priezvisko a meno výhercu
215,00 € Michalovová Alžbeta
215,00 € Kalistová Martina Mgr.
215,00 € Kováčová Michaela
215,00 € Užovičová Alena
215,00 € Kupkovič Igor
215,00 € Babrňák Štefan
215,00 € Mihaliková Jana Ing.
215,00 € Lengyelová Eva
215,00 € Demková Kristína
215,00 € Hrabčaková Mária
215,00 € Viskievičová Žaneta
39,00 € Fričová Alica
39,00 € Ošková Jana
39,00 € Oberuč Martin
39,00 € Kameniarová Ildikó
39,00 € Surovková Alena
39,00 € Ivan Marián
39,00 € Baksová Renáta
39,00 € Tӧröková Anna
39,00 € Száraz Peter
39,00 € Havettová Helena
39,00 € Žideková Gabriela
39,00 € Kašubová Melánia
39,00 € Rodná Mária
39,00 € Klimák Vladimír
39,00 € Gregová Božena
39,00 € Sarvaš Miroslav
39,00 € Matulová Tatiana
39,00 € Tchirová Soňa
39,00 € Drška Stanislav
39,00 € Šimonovičová Andrea
39,00 € Milas Milan
39,00 € Zemanová Anna
39,00 € Korytiak Marek
39,00 € Pekná Anna
39,00 € Polakovičová Oľga
39,00 € Pšenák Jozef
39,00 € Pavúková Anka
39,00 € Svoradová Lenka
39,00 € Sýkorová Alena
39,00 € Hričovská Mária
39,00 € Petrusová Mária
39,00 € Lalinskí Martin a Peter
39,00 € Pitlová Mária
39,00 € Patayová Tatiana JUDr.
39,00 € Kašková Angelika
39,00 € Herédyová Ľudmila
39,00 € Túnyiová Estera
39,00 € Hadbavná Mária
39,00 € Huťťová Zuzana
39,00 € Paľagová Marta
39,00 € Liptáková Nikola
39,00 € Szeifertová Alžbeta
39,00 € Hujsová Katarína
39,00 € Štafová Marta
39,00 € Ozanová Hana
39,00 € Surová Renata
39,00 € Hunčík Anton Mgr.
39,00 € Kindeľ Ján
39,00 € Siekelová Danka
Stránka 2 z 20
Mesto
Vranov nad Topľou
Kružlov
Stropkov
Častá
Šenkvice
Humenné
Humenné
Pribeník
Pribeník
Veľké Kapušany
Čierna nad Tisou
Ľubochňa
Ľubeľa
Liptovský Mikuláš
Ľubochňa
Nitra
Zlaté Moravce
Nitra
Mojmírovce
Branč - Veľká Ves
Zlaté Moravce
Nitra
Zlaté Moravce
Nitra
Uhorské
Gelnica
Mýtna
Dobšiná
Bratislava
Kúty
Partizánske
Patince
Poriadie
Phronská Polhora
Banská Bystrica
Nové Zámky
Považská Bystrica
Brusno
Považská Bystrica
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
Tornaľa
Bytča
Žilina
Trenčín
Patince
Veľký Krtíš
Rimavská Sobota
Gelnica
Skalica
Tomášovce
Dobšiná
Kolárovo
Skalica
Sereď
Skalica
Klenovec
Spišská Nová Ves
České Brezovo
Pukanec
P.č.
P.č.
P.č.
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
37
38
39
40
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Výherná cena
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
ručný vysávač
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
Hodnota
výhernej ceny
v € s DPH
Priezvisko a meno výhercu
39,00 € Galicová Eva
39,00 € Strapková Svetlana
39,00 € Klausmannová Janka
39,00 € Raučinová Lucia
39,00 € Janeček Jozef
39,00 € Adamec Peter
39,00 € Jurašková Helena
39,00 € Uličná Alena
39,00 € Kmecová Oľga
39,00 € Birčák Martin
39,00 € Vyravec Milan
39,00 € Ignácová Helena
39,00 € Veličková Stanka
39,00 € Nimasová Denisa
39,00 € Petreková Mária
39,00 € Sidlarová Simona
39,00 € Bognár Peter
39,00 € Kudoláni Peter
39,00 € Mináriková Beata
39,00 € Čechová Jarmila
39,00 € Královičová Margita
39,00 € Krekulová Elena Ing.
39,00 € Daloš Dušan
39,00 € Kimmerlingová Lenka
39,00 € Naď Rastislav
39,00 € Maťková Dana
39,00 € Kulcsár Štefan
39,00 € Pásztorová Iveta
39,00 € Kondášová Zuzana
39,00 € Titičová Agáta
39,00 € Hrivňaková Kveta
39,00 € Fogošová Erika
43,00 € Mydliarová Barbora
43,00 € Kružliaková Anna
43,00 € Močarniková Daniela
43,00 € Mikuš Pavol
43,00 € Balková Mária
43,00 € Mentová Erika
43,00 € Petlušová Denisa
43,00 € Horvát Luboš
43,00 € Kurucová Viera Ing.
43,00 € Donáthová Tatiana
43,00 € Molnárová Mária
43,00 € Zajková Viera Mgr.
43,00 € Košťál Boris
43,00 € Halojová Eva
43,00 € Fačková Zdenka
43,00 € Tadlánková Siliva MUDr.
43,00 € Pikartová Emília
43,00 € Uvirová Oľga
43,00 € Kleinová Mária
43,00 € Mikulčíková Anna
43,00 € Černák Ján
43,00 € Žiláková Anna
43,00 € Gibalová Vladimíra
43,00 € Jamnická Anna
43,00 € Jankejechová Jana
43,00 € Halászová Regina
43,00 € Rišková Monika
43,00 € Motyľová Anna
Stránka 3 z 20
Mesto
Rožňava
Lovinobaňa
Dobšiná
Šurany
Poprad
Poprad
Svidník
Prešov
Kružlov
Sabinov
Cernina
Svidník
Prešov
Gaboltov
Malcov
Kapišova
Modra
Smolenice
Dubová
Pezinok
Pezinok
Trnava
Rakovice
Chtelnica
Krajné
Brezová pod Bradlom
Streda nad Bodrogom
Biel
Pribeník
Humenné
Snina
Humenné
Ľubochňa
Liptovský Mikuláš
Tvrdošín
Hybe
Nitra
Pohranice
Zlaté Moravce
Hostie
Topoľčianky
Levice
Nitra
Nitra
Nitra
Tlmače
Topoľčany
Tučianske Teplice
Myjava
Banská Bystrica
Gelnica
Zvolen
Myjava
Poltár
Utekáč
Tuhár
Beluša
Patince
Kúty
Prešov
P.č.
P.č.
P.č.
Výherná cena
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
osobná digitálna váha
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
Hodnota
výhernej ceny
v € s DPH
Priezvisko a meno výhercu
43,00 € Kovácsová Katarína
43,00 € Volfová Margita
43,00 € Komárová Oľga
43,00 € Tóthová Eva
43,00 € Vaculčiaková Magdaléna
43,00 € Krišková Jana
43,00 € Flajžík Peter
43,00 € Čarnoka Eva
43,00 € Maďar Ján
43,00 € Švarcová Anna
43,00 € Vojteková Emília
43,00 € Jágerská Vilma
43,00 € Valachovičová Agneša
43,00 € Kamenská Zdena
43,00 € Klas Martin
43,00 € Horváthová Viera
43,00 € Potocká Eva
43,00 € Zavacký Milan
43,00 € Šabľová Dana
43,00 € Janova Anna
43,00 € Balužinská Mária
43,00 € Kolegová Miroslava
43,00 € Urdová Valéria
43,00 € Moravcová Monika
43,00 € Jarombek Jaroslav
43,00 € Rohaľová Helena
43,00 € Kyjovská Helena
43,00 € Hudák Peter
43,00 € Uramová Anna
43,00 € Vargová Emília
43,00 € Korchová Jana
43,00 € Hornáček Emil
43,00 € Vinohradská Margita
43,00 € Keráková Emília
43,00 € Handzlíková Petra
43,00 € Nitková Jarmila
43,00 € Žáková Emília
43,00 € Kováčiková Blanka
43,00 € Eštók Róbert
43,00 € Dadejová Eva
43,00 € Eseni Štefan
43,00 € Ľaľo Ján
43,00 € Švigárová Siliva Mgr.
43,00 € Siučová Zita
43,00 € Nováková Jaroslava
43,00 € Piroch Marian
95,76 € Suroviaková Emília
95,76 € Vitková Ružena
95,76 € Ondrejková Renáta
95,76 € Barta Alexander
95,76 € Lacková Andrea
95,76 € Ibrahimová Táňa
95,76 € Kabíčková Beata
95,76 € Škrabák Štefan
95,76 € Kmeťová Mária
95,76 € Zima Miloš
95,76 € Berec Ivan
95,76 € Chren Martin
95,76 € Kluková Zuzana
95,76 € Bardoňová Magdaléna
Stránka 4 z 20
Mesto
Nové Zámky
Nová Baňa
Lučenec
Včelince
Rimavská Sobota
Handlová
Radošovce
Gelnica
Kotmanová
Prievidza
Rimavská Sobota
Detva
Kúty
Rimavská Sobota
Bratislava
Martin
Lučenec
Ždiar
Poprad
Sobrance
Kružlov
Malcov
Kurima
Kurima
Svidník
Kružlov
Malcov
Bardejov
Medzilaborce
Michalovce
Horné Orešany
Jablonec
Pezinok
Modrová
Podolie
Drahovce
Vrbové
Veľké Orvište
Pribeník
Humenné
Pribeník
Snina
Humenné
Humenné
Hažín nad Cirocho
Humenné
Žaškov
Liptovský Hrádok
Likavka
Bádice
Nitra
Nitra
Nitra
Tlmače - Lipník
Nitra
Nitra
Lužianky
Žitavany
Čechynce
Nitra
P.č.
P.č.
P.č.
Výherná cena
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
porcelánová obedová súprava
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
Hodnota
výhernej ceny
v € s DPH
Priezvisko a meno výhercu
95,76 € Gothová Žaneta
95,76 € Dubravcová Zdenka
95,76 € Hipp Daniel
95,76 € Kušpálová Anna
95,76 € Korcová Jana
95,76 € Riljaková Alena
95,76 € Kopócs Vojtech
95,76 € Verešová Katarína
95,76 € Tesery Jozef
95,76 € Svoreňová Zita
95,76 € Vengrínová Anna
95,76 € Sadloňová Elena
95,76 € Kresáňová Drahomíra
95,76 € Tomanová Timea
95,76 € Viteková Marta
95,76 € Danišková Lenka
95,76 € Debnárová Anna
95,76 € Remža Ján
95,76 € Cabaníková Andrea
95,76 € Perenčayová Alena
95,76 € Kiska František
95,76 € Kubek Peter
95,76 € Južanin Michal
95,76 € Kravec Ján ml.
95,76 € Marčák Michal
95,76 € Staneková Monika
95,76 € Malcovský Michal
95,76 € Šaškovič Rudolf
95,76 € Myslík Peter
95,76 € Kravarčíková Jana
95,76 € Rabianska Oľga
95,76 € Školeková Jarmila
95,76 € Oškerová Eva
95,76 € Michalík Lukáš
95,76 € Megis Ján
95,76 € Tolvaj Jozef
95,76 € Bovanová Božena
95,76 € Fazekasová Viola
95,76 € Repčíková Mária
50,00 € Medvecký Jozef
50,00 € Mihályová Ivana
50,00 € Nagyová Jana
50,00 € Brtková Michaela
50,00 € Šurinová Eva
50,00 € Krasničanová Viera
50,00 € Fiačan Ján
50,00 € Feriancová Anna
50,00 € Dančová Magda st.
50,00 € Leginus Jozef
50,00 € Matloň Vlado
50,00 € Urbanová Ľudmila
50,00 € Labudová Katarína
50,00 € Stolárová Anna
50,00 € Pečovská Vlasta
50,00 € Kunec Richard A.
50,00 € Uličný Oskar ml.
50,00 € Vavriková Renata
50,00 € Šavrtková Pavla
50,00 € Kubíková Božena
50,00 € Lubelec Peter
Stránka 5 z 20
Mesto
Marcelová
Komárno
Jasová
Utekáč
Banská Bystrica
Handlová
Komárno
Bánovce nad Bebravou
Veľký Krtíš
Divín
Kalinovo
Veľké Rovné
Považská Teplá
Považská Bystrica
Nové Mesto nad Váhom
Prievidza
Radovce
Myjava
Beluša
Kokava nad Rimavicou
Poprad
Švábovce
Svidník
Čirč
Malcov
Raslavice
Drienica
Cifer
Častá
Pezinok
Cifer
Horné Orešany
Budmerice
Koškovce
Humenné
Čierna nad Tisou
Humenné
Čierna nad Tisou
Humenné
Tvrdošín
Liptovský Hrádok
Liptovský Mikuláš
Likavka
Ľubochňa
Smrečany
Liptovský Mikuláš
Liptovský Hrádok
Ľubochňa
Habovka
Liptovský Hrádok
Ľubochňa
Podbiel
Ružomberok
Ružomberok
Liptovský Hrádok
Liptovský Hrádok
Ružomberok
Liptovské Revúce
Ľubeľa
Liptovský Hrádok
P.č.
P.č.
P.č.
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
1
2
3
4
Výherná cena
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
Hodnota
výhernej ceny
v € s DPH
Priezvisko a meno výhercu
50,00 € Javorková Jana
50,00 € Račková Soňa
50,00 € Kubáňová Dana
50,00 € Gemzická Drahoslava
50,00 € Mastišová Dana
50,00 € Vrábelová Eva
50,00 € Kubová Danica
50,00 € Hernándezová Renata
50,00 € Murínová Valéria
50,00 € Moravská Viera
50,00 € Kiepešová Helena
50,00 € Bratková Anna
50,00 € Blattnerová Silvia
50,00 € Križanová Magdaléna
50,00 € Mišenková Daniela
50,00 € Kisová Katarína
50,00 € Máteová Hajnalka
50,00 € Jahodníková Mária
50,00 € Štefíková Anna
50,00 € Miškeiová Mária
50,00 € Labancová Ž.
50,00 € Čopian Andrej
50,00 € Galic Ruland
50,00 € Hajtolová Lucia
50,00 € Salvová Anna
50,00 € Vajsová Jaroslava
50,00 € Šlepecký Juraj
50,00 € Zmij Jozef
50,00 € Rapčanová Eva
50,00 € Jenischová Michaela
50,00 € Bobrík Maroš
50,00 € Glatsová Alžbeta
50,00 € Liberdová Slávka
50,00 € Antašová Helena
50,00 € Krempaská Anna
50,00 € Kozová Jozefína
50,00 € Šifrová Zdenka Mgr.
50,00 € Kurucová Mária
50,00 € Černický František
50,00 € Čokinová Mária
50,00 € Brodanská Eva
50,00 € Morongová Dana
50,00 € Reľovská Gabriela
50,00 € Bizub Jaromír
50,00 € Šimonová Renáta
50,00 € Barnášová Eva
50,00 € Brejčák Jozef
50,00 € Orolinová Miriama
50,00 € Bačkov Juraj
50,00 € Mlak Jozef
50,00 € Kirchnerová Zuzana Mgr.
50,00 € Zuščin Jozef
50,00 € Petričová Jaroslava
50,00 € Naďová Mária
50,00 € Majcherová Viera
50,00 € Hrinková Emília
50,00 € Figľušová Lenka
50,00 € Bruchová Adriana
50,00 € Vosatko Ivan
50,00 € Zajarošová Emília
Stránka 6 z 20
Mesto
Ružomberok
Liptovský Ondrej
Liptovský Mikuláš
Ľubeľa
Liptovské Revúce
Tvrdošín
Liptovský Hrádok
Ľubochňa
Bobrovec
Nitra 7
Zlaté Moravce
Nová Baňa
Nová Baňa
Malé Uherce
Krásno pri Partizánskom
Komárno
Tornaľa
Uhorské
Myjava
Lučenec
Rimavská Sobota
Smižany
Rožňava
Lovinobaňa
Vidiná
Brezno
Nová Dubnica
Prakovce
Rimavská Sobota
Topoľčany
Rožňava
Dolný Smokovec
Poprad
Poprad
Poprad
Revúca
Tatranská Lomnica
Svit
Kežmarok
Poprad
Kežmarok
Poprad
Spišská Belá
Poprad
Svit
Vysoké Tatry
Poprad
Vyšné Hágy
Poprad
Spišská Belá
Poprad
Gaboltov
Bardejov
Sabinov
Zborov
Krajná Poľana
Brezno
Brezno
Bratislava
Kolbovce
P.č.
P.č.
P.č.
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
82
83
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Výherná cena
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 50 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
Hodnota
výhernej ceny
v € s DPH
Priezvisko a meno výhercu
50,00 € Emilia Mocková
50,00 € Andrea Šimoničová
20,00 € Dúhová Kvetoslava
20,00 € Slosiarová Adela
20,00 € Hlušková Oľga
20,00 € Fuček Milan
20,00 € Janík Vladimír
20,00 € Hirčáková Viera
20,00 € Slimáková Anna
20,00 € Dutková Daniela
20,00 € Chudobová Ivana
20,00 € Bobčeková Ľ.
20,00 € Janičinová Jolana
20,00 € Zuzaniaková Blažena
20,00 € Povala Andrej
20,00 € Jacková Zdena
20,00 € Matejková Dáša
20,00 € Paľaga Jaroslav
20,00 € Kyptová Júlia
20,00 € Korčušková Júlia
20,00 € Šramová Aneta
20,00 € Klimešová Elena
20,00 € Plešková Ivana
20,00 € Levocká Zuzana
20,00 € Večerková Daniela
20,00 € Stankovenová Mária
20,00 € Karisná Andrea
20,00 € Kočalková Jarka
20,00 € Niňaj Jaroslav
20,00 € Dorníková Viola Mgr.
20,00 € Uhrínová Jarmila
20,00 € Španková Ivana
20,00 € Alföldiová Alena
20,00 € Belková Lucia
20,00 € Sučková Jana
20,00 € Pallerová Eva
20,00 € Cipková Mária
20,00 € Mihalíková Alena
20,00 € Kičurová Jarmila
20,00 € Juraščík Martin
20,00 € Švancárová Lea
20,00 € Miklíková Zuzana
20,00 € Škorvánková Andrea
20,00 € Fránerová Ľubica
20,00 € Majtánová Helena
20,00 € Sláviková Janka
20,00 € Hladká Marcela
20,00 € Sakáčová Agnesa
20,00 € Hunčíková Eva
20,00 € Malečková Alžbeta Mgr.
20,00 € Sladíková Magdaléna
20,00 € Pašková Beata
20,00 € Kakalejčík Jaroslav
20,00 € Madunická Jana
20,00 € Rekem Ján
20,00 € Balážová Helena
20,00 € Gečeová Elena
20,00 € Richterová Kornélia
20,00 € Gašparíková Marta
20,00 € Ťavodová Alžbeta
Stránka 7 z 20
Mesto
Pezinok
Hrubý Šúr
Likavka
Liptovský Hrádok
Nižná nad Oravou
Nižná
Ružomberok
Tvrdošín
Ružomberok
Dolný Kubín
Ľubeľa
Tvrdošín
Ľubeľa
Liptovský Mikuláš
Podbiel
Liptovské Revúce
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Podbiel
Nižná
Ružomberok
Ružomberok
Liptovský Mikuláš
Važec
Podbiel
Liptovské Revúce
Podbiel
Tvrdošín
Zavažna Poruba
Ružomberok
Liptovský Mikuláš
Svätý Kríž
Nitra
Lovce
Zlaté Moravce
Nitra
Púchov
Rožňava
Malý Lipník
Skalica
Tvrdošovce
Žiar nad Hronom
Púchov
Myjava
Pružina
Beluša
Šintava
Gelnica
Spišská Nová Ves
Myjava
Turčianske Teplice
Považská Bystrica
Gelnica
Senica
Horné Srnie
Nová Baňa
Rimavská Sobota
Tornaľa
Banská Bystrica
Lučenec
P.č.
P.č.
P.č.
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
Výherná cena
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
Hodnota
výhernej ceny
v € s DPH
Priezvisko a meno výhercu
20,00 € Hovanová Zlochová Zuzana
20,00 € Milas Milan
20,00 € Ľalíková Anna
20,00 € Marček Miroslav
20,00 € Galádová Zuzana
20,00 € Kutlíková Viera
20,00 € Gregorová Katarína
20,00 € Peťovská Monika
20,00 € Sládeček Marek
20,00 € Tonka Zoltán
20,00 € Nešporová Jana
20,00 € Tekelyová Blanka
20,00 € Kertészová Jana
20,00 € Boldiš Štefan
20,00 € Šimek Rudolf
20,00 € Mitaloví Ivanka a Dominik
20,00 € Strečková Mária
20,00 € Heldák Milan
20,00 € Jandušík Ľubomír
20,00 € Ľach Daniel
20,00 € Sitiariková Katarína
20,00 € Poláková Mária
20,00 € Puškáš Lukáš
20,00 € Habajová Katarína
20,00 € Tompošová Jana
20,00 € Dorková Mária
20,00 € Solus Andrej
20,00 € Džurňak Radoslav
20,00 € Pavlikovská Iveta
20,00 € Strápek Peter
20,00 € Gancarčíková Pavlína Mgr.
20,00 € Živčák Vojtech
20,00 € Slobodníková Elena
20,00 € Marcinková Marta
20,00 € Kuzmiaková Terka
20,00 € Kriššáková Daniela
20,00 € Haščáková Emília
20,00 € Zavacká Margita
20,00 € Chovancová Martina
20,00 € Hrebíčková Ľubica
20,00 € Majorošová Ľudmila
20,00 € Čulágová Andrea
20,00 € Mitruška Ján
20,00 € Čornej Martin
20,00 € Birčáková Marianna
20,00 € Manduľáková Mária
20,00 € Bajusová Mariana
20,00 € Hrnčiarová Gabriela
20,00 € Vojčíková Marianna
20,00 € Ďuríková Anna Mgr.
20,00 € Niemašík Štefan
20,00 € Hudák Jozef
20,00 € Božiková Viera Mgr.
20,00 € Zárecká Alena
20,00 € Grmanová Alena
20,00 € Kadlecová Božena
20,00 € Grausová Mária
20,00 € Féderová Jožka
20,00 € Miklošková Marta
20,00 € Kotrčková Beata
Stránka 8 z 20
Mesto
Trenčín
Patince
Detva
Žilina
Lučenec
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Dolný Ohaj
Nové Zámky
Žiar nad Hronom
Partizánske
Rimavská Sobota
Kremnica
Kúty
Partizánske
Divín
Ždiar
Poprad
Kežmarok
Vikartovce
Iliašovce
Vysoké Tatry
Svit
Poprad
Tatranské Matliare
Spišská Belá
Poprad
Ždiar
Slovenská Ves
Kežmarok
Svit
Nový Smokovec
Spišská Nová Ves
Stará Ľubovňa
Poprad
Poprad
Ždiar
Bardejov
Sabinov
Malcov
Bardejov
Stropkov
Michalovce
Sabinov
Okrúhle
Vojčice
Prešov
Košice
Bardejov
Zborov
Bardejov
Bardejov
Svätý Jur
Svätý Jur
Pezinok
Svätý Jur
Pezinok
Polomka
Polomka
P.č.
P.č.
P.č.
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Výherná cena
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
Hodnota
výhernej ceny
v € s DPH
Priezvisko a meno výhercu
20,00 € Bodnáriková Marcela
20,00 € Tokárová Erika
20,00 € Kaclíková Danka
20,00 € Kaštanová Gabriela
20,00 € Šušorová Viera
20,00 € Tkáčiková Jana
20,00 € Ťažká Anna
20,00 € Kubajdová Anna
20,00 € Spravačová Iveta
20,00 € Turňa Peter
20,00 € Kvačkaj Dušan
20,00 € Kotrčka Pavol
20,00 € Fillová Anna
20,00 € Vernárska Marta
20,00 € Pikula Jozef
20,00 € Švecová Margita
20,00 € Mgr.Ovečková Oľga
20,00 € Sitárová Iveta
20,00 € Mrázová Oľga
20,00 € Ševečková Anna
20,00 € Remiaš Ladislav
20,00 € Ondrušková Jozefína
20,00 € Šteiningerová Alžbeta
20,00 € Sarkocyová Erika
20,00 € Kučera Ladislav
20,00 € Poturnayová Silvia
20,00 € Uváčková Jarmila
20,00 € Kurinec Norbert
20,00 € Hrnčár Andrej
20,00 € Babišová Jana
20,00 € Jankechová Monika
20,00 € Rytířová Jarmila
20,00 € Vydarený Ján
20,00 € Havrlentová Janka
20,00 € Tuchyňová Zdena
20,00 € Kleinová Bernadeta
20,00 € Kubeňová Soňa
20,00 € Baranová Lucie
20,00 € Radová Mariana
20,00 € Žabokrecká Jarmila
20,00 € Mateják Peter
20,00 € Pašmíková Alena
20,00 € Bartošová Štefi
20,00 € Danková Emília
20,00 € Papánková Oľga
20,00 € Soľavová Daniela
20,00 € Vaškiová Klára
20,00 € Suchá Verona
20,00 € Vorobelová Nataša
20,00 € Chomová Zdenka
20,00 € Havrila Milan
20,00 € Janitorová Anna
20,00 € Karaščáková Radoslava
20,00 € Ďaková Daša
20,00 € Eseniová Eleonora
20,00 € Švigúr Slavomír
20,00 € Tolvajová Aneta
20,00 € Lengyelová Eva
20,00 € Scholtz Štefan
20,00 € Demková Alžbeta
Stránka 9 z 20
Mesto
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Polomka
Brezno
Brezno
Polomka
Brezno
Polomka
Brezno
Bratislava
Bratislava
Smolenice
Vrbové
Rakovice
Vrbové
Jalšové
Kovarce
Piešťany
Brezová pod Bradlom
Dubovany
Kátlovce
Chtelnica
Piešťany
Vrbové
Chtelnica
Veselé
Stará Turá
Brezová pod Bradlom
Piešťany
Piešťany
Zavar
Stará Turá
Zavar
Piešťany
Stará Turá
Brezová pod Bradlom
Zavar
Brezová pod Bradlom
Brezová pod Bradlom
Humenné
Pribeník
Ulič
Humenné
Humenné
Nacina Ves
Humenné
Stakčín
Ubľa
Pribeník
Humenné
Čierna nad Tisou
Pribeník
Pribeník
Pribeník
P.č.
P.č.
P.č.
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Výherná cena
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 20 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
Hodnota
výhernej ceny
v € s DPH
Priezvisko a meno výhercu
20,00 € Titičová Agáta
20,00 € Pasztorová Iveta
20,00 € Kulcsár Štefan
20,00 € Berilla Imrich
20,00 € Gojdičová Daniela
20,00 € Fülepová Helena
20,00 € Hubaľová Valéria
20,00 € Koldušová Anna
20,00 € Viskievičová Adriana
20,00 € Ruščanský Milan
20,00 € Babrňák Štefan
20,00 € Kočišová Beáta
20,00 € Čižmárová Lucia
20,00 € Fetyko Zoltán ml.
20,00 € Balleková Hyacinta
20,00 € Grešová Gabika
20,00 € Varcholová Dana
20,00 € Jaworska Antónia
20,00 € Bešanová Anna
20,00 € Hudaková Kamila
20,00 € Sabolová Katarína
20,00 € Sabličová Krišková Jana
20,00 € Géresiová Alžbeta
20,00 € Ovák Dominik
20,00 € Illéšová Anna
20,00 € Zsolt Mátyás
20,00 € Rošková Iveta
20,00 € Compčak Dušan
20,00 € Augustínová Katarína
20,00 € Nergešová Melánia
20,00 € Lukacko Ján
20,00 € Gajdošová Alena
20,00 € Hajdu Ladislav
20,00 € Kočiová Angelika
20,00 € Ihnátová Silvia
20,00 € Ličko Alojz
20,00 € Pavlíková Jana
10,00 € Murínová Beata
10,00 € Chorvát František
10,00 € Hurtalová Antónia
10,00 € Špirková Zdenka
10,00 € Mydliarová Jana
10,00 € Ľušťoňová Jela
10,00 € Dzureková Ivana
10,00 € Urban Emil
10,00 € Ošková Jana
10,00 € Maďarová Mária
10,00 € Janičinová Jana
10,00 € Motyčka Pavel
10,00 € Raušová Iveta
10,00 € Kurnavkova Andrea
10,00 € Vavríková Brigita
10,00 € Pastucha Milan
10,00 € Kulkovská Jana
10,00 € Kaslová Alžbeta
10,00 € Farkašová Kristína
10,00 € Hutková Jana
10,00 € Hubáčková Ľudmila Mgr.
10,00 € Luptáková Anna
10,00 € Vraštiaková Helena
Stránka 10 z 20
Mesto
Humenné
Biel
Streda nad Bodrogom
Humenné
Humenné
Pribeník
Humenné
Veľké Kapušany
Čierna nad Tisou
Humenné
Humenné
Humenné
Humenné
Pribeník
Humenné
Humenné
Humenné
Humenné
Kamenica nad Cirochou
Stakčín
Humenné
Humenné
Malý Horeš
Veľké Kapušany
Čierna nad Tisou
Čierna
Nacina Ves
Humenné
Snina
Stakčín
Stakčín
Humenné
Pribeník
Biel
Humenné
Topoľovka
Topoľovka
Bobrovec
Tvrdošín
Hruštín Vaňovka
Ružomberok
Ľubochňa
Tvrdošín
Podtureň
Ľubochňa
Ľubeľa
Ľubochňa
Liptovské Kľačany
Tvrdošín
Ružomberok
Ružomberok
Likavka
Malužiná
Tvrdošín
Likavka
Liptovský Mikuláš
Liptovská Porúbka
Likavka
Likavka
Dlhá nad Oravou
P.č.
P.č.
P.č.
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Výherná cena
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
Hodnota
výhernej ceny
v € s DPH
Priezvisko a meno výhercu
10,00 € Šípková Veronika
10,00 € Slotková Darina
10,00 € Kavecká Alena
10,00 € Pauliniová Ľudmila
10,00 € Tomán Ján Ing.
10,00 € Šindlényová Stanka
10,00 € Vaculíková Jana Mgr.
10,00 € Grivalská Gabriela
10,00 € Jagelka Štefan
10,00 € Jamnická Martina
10,00 € Šútor Ján
10,00 € Slivková Zuzana
10,00 € Dudáš Pavel
10,00 € Bahelková Lýdia
10,00 € Horňáčková Anna
10,00 € Móriová Lýdia
10,00 € Ondruš Ladislav
10,00 € Mácsodi Tibor
10,00 € Šišková Juliana
10,00 € Byrhanská Monika
10,00 € Novák Vladimír
10,00 € Žilíková Lenka
10,00 € Lehocká Mária
10,00 € Vajsová Mária
10,00 € Paľagová Marta
10,00 € Benczeová Helena
10,00 € Radošický René
10,00 € Kovács Patrik
10,00 € Klučková Monika
10,00 € Csalová Helena
10,00 € Macko Tibor
10,00 € Sokač Eugen
10,00 € Janušová Martina
10,00 € Cviková Eva
10,00 € Nemčeková Ľubica
10,00 € Zámbóová Ildikó
10,00 € Kremnická Anna
10,00 € Magicz Norbert
10,00 € Fӧldiová Mária
10,00 € Igová Darina
10,00 € Polakovič Matúš
10,00 € Turisová Darina
10,00 € Meszáros Csilla
10,00 € Prvý Juraj
10,00 € Hečková Božena
10,00 € Belányová Anna
10,00 € Habáňová Katarína
10,00 € Lompart Marek
10,00 € Bartolenová Iveta
10,00 € Kubina Stanislav
10,00 € Tischliar Stanislav
10,00 € Képes Ondrej
10,00 € Labancová Žela
10,00 € Mlinková Juliana
10,00 € Džoganová Jana
10,00 € Jakubovie Daniela
10,00 € Babiaková Anna
10,00 € Gremba Marián Ing.
10,00 € Gašpar Marián
10,00 € Pilná Eva
Stránka 11 z 20
Mesto
Liptovský Hrádok
Ružomberok
Ružomberok
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Likavka
Ľubochňa
Liptovský Hrádok
Liesek
Liptovský Ondrej
Martin nad Žitavou
Nitra 1
Zlaté Moravce
Nitra
Nitra
Nitra
Beluša
Komárno
Nové Zámky
Nové Zámky
Spišská Nová Ves
Kúty
Vidiná
Brezno
Tomášovce
Nové Zámky
Hurbanovo
Nové Zámky
Nové Zámky
Tornaľa
Vidiná
Lazany
Lazany
Nové Zámky
Nové Zámky
Komárno
Bratislava
Tornaľa
Tornaľa
Tornaľa
Nové Zámky
Včelince
Kolárovo
Topoľčany
Modra
Komárno
Žilina
Žilina
Prievidza
Kúty
Banská Bystrica
Rimavská Sobota
Rimavská Sobota
Levice
Kúty
Banská Bystrica
Mýtna
Liptovský Hrádok
Prešov
Zvolen
P.č.
P.č.
P.č.
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
45
46
47
48
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Výherná cena
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
Hodnota
výhernej ceny
v € s DPH
Priezvisko a meno výhercu
10,00 € Surový Martin
10,00 € Trnková Erika
10,00 € Šenšelová Věra
10,00 € Feješová Kornélia
10,00 € Juriková Libuša
10,00 € Hromjáková Anna
10,00 € Vargová Mária
10,00 € Homzová Božena
10,00 € Nadanyiiová Anna
10,00 € Budzáková Renáta
10,00 € Knižka Ján
10,00 € Jalovičiar Martin Mgr.
10,00 € Gablerová Jana
10,00 € Pisarčíková Siliva
10,00 € Antašová Helena
10,00 € Kukurová Iveta
10,00 € Maličký Peter
10,00 € Rušin Michal
10,00 € Regecová Naďa
10,00 € Hudáčková Ľudmila
10,00 € Balážová Viera
10,00 € Vida František
10,00 € Gájová Mária
10,00 € Beňo Jozef
10,00 € Skokanová Dagmar
10,00 € Kovalčíková Brigita
10,00 € Melegová Danka
10,00 € Ambroziová Mária
10,00 € Mojcherová Jana
10,00 € Števko Ondrej
10,00 € Jakubíková Lucia
10,00 € Šoltýsová Marta
10,00 € Mikuš Pavol
10,00 € Juštiková Andrea
10,00 € Drobčiarová Irena
10,00 € Čižmariková Zdenka
10,00 € Blašková Janina
10,00 € Pálfiová Alžbeta
10,00 € Šipošová Tatiana
10,00 € Matušek Tomáš
10,00 € Hudáková Iveta
10,00 € Barnášová Mária
10,00 € Štofaňáková Věra
10,00 € Jendrejčák František
10,00 € Graham John
10,00 € Jasenčák Ľubomír
10,00 € Součková Eva
10,00 € Gallík Branislav
10,00 € Reščák Andrej
10,00 € Bondrová Ivanka
10,00 € Body Stanislav
10,00 € Dratva Ján Ing.
10,00 € Kuzárová Jolana
10,00 € Padyšák Oto
10,00 € Hronská Alena
10,00 € Jahodová Emília
10,00 € Neupauer Tomáš
10,00 € Fabisová Jana
10,00 € Dziaková Iveta
10,00 € Drugačová Anna
Stránka 12 z 20
Mesto
Dubovce
Beluša
Martin
Radzovce
Spišská Nová Ves
Poprad
Poprad
Poprad
Kežmarok
Spišská Belá
Vernár
Poprad
Huncovce
Poprad
Poprad
Ždiar
Poprad
Ľubica
Gánovce
Poprad
Huncovce
Spišská Belá
Batizovce
Batizovce
Svit
Poprad
Spišská Nová Ves
Rudňany
Spišská Nová Ves
Revúca
Stará Lesná
Veľká Lomnica
Hybe
Poprad
Tatranská Lomnica
Poprad
Dolný Smokovec
Dolný Smokovec
Poprad
Tatranská Lomnica
Poprad
Svit
Nová Polianka
Kežmarok
Spišská Belá
Vyšné Hágy
Tatranská Lomnica
Nový Smokovec
Kežmarok
Jakubany
Svit
Liptovská Teplička
Svit
Svit
Svit
Tatranská Lomnica
Lendak
Kežmarok
Novoveská Huta
Ľubica
P.č.
P.č.
P.č.
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Výherná cena
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
Hodnota
výhernej ceny
v € s DPH
Priezvisko a meno výhercu
10,00 € Hacholová Iveta
10,00 € Glatzová Alžbeta
10,00 € Mičková Alena
10,00 € Zvadová Anna st.
10,00 € Kozempel Peter
10,00 € Slobodník Richard
10,00 € Kraková Darina
10,00 € Polovková Gabriela
10,00 € Olejníková Mária
10,00 € Brajčák Jozef
10,00 € Frisová Dominika
10,00 € Absolonová Mária
10,00 € Češková Milena
10,00 € Hozzová Vierka
10,00 € Gondkovský Maroš Ing.
10,00 € Lešundák Pavol
10,00 € Koščák František
10,00 € Ševc Daniel
10,00 € Malatin Peter
10,00 € Vencelová Mária
10,00 € Danko Anton
10,00 € Kožuchová Mária
10,00 € Karkašová Danka
10,00 € Balážiková Viera
10,00 € Jablonovská Anna
10,00 € Škovierová Helena
10,00 € Zavacký Martin
10,00 € Kiss Ladislav
10,00 € Kotlarčíková Mária
10,00 € Liptáková Katarína
10,00 € Kulková Veronika
10,00 € Adamcová Beáta
10,00 € Slepaková Katarína
10,00 € Potanková Anna
10,00 € Palonder Lukáško
10,00 € Vozár Tibor
10,00 € Cehlarová Helena
10,00 € Bučková Mária
10,00 € Heligmanová Martina
10,00 € Šimová Anna
10,00 € Berthótyová Janka
10,00 € Kicová Silvia
10,00 € Kohút Dominik
10,00 € Hromjaková Helena
10,00 € Kvarteková Janka
10,00 € Grega Imrich
10,00 € Ing. Bittner Michal
10,00 € Mesaroš Juraj
10,00 € Čekanová Darina
10,00 € Podolonský Štefan
10,00 € Rychnavská Oľga
10,00 € Papcunová Marta
10,00 € Mgr. Sloviková Erika
10,00 € Mitriková Mária
10,00 € David Peter
10,00 € Perhačová Jana
10,00 € Vasiľová Jana
10,00 € Šusterová Oľga
10,00 € Miženková Eva ml.
10,00 € Zimmermannová Anna
Stránka 13 z 20
Mesto
Poprad
Dolný Smokovec
Poprad
Kežmarok
Poprad
Poprad
Veľká Lomnica
Svit
Poprad
Poprad
Starý Smokovec
Poprad
Nová Lesná
Poprad
Veľký Slavkov
Poprad
Poprad
Veľká Lomnica
Poprad
Poprad
Poprad
Švábovce
Kežmarok
Vysoké Tatry
Poprad
Vernár
Slovenská Ves
Poprad - Matejovce
Revúca
Poprad
Poprad
Poprad
Stražské
Lipany
Sp. Podhradie0
Prakovce
Krompachy
Sobôš
Krompachy
Margecany
Kluknava
Nacina Ves
Nižný Žipov
Bidovce
Lipany
Prešov
Pečovská Nová Ves
Margecany
Lipany
Jaklovce
Kluknava
Jaklovce
Margecany
Jaklovce
Bidovce
Stražské
Bidovce
Kluknava
Margecany
Kluknava
P.č.
P.č.
P.č.
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Výherná cena
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
Hodnota
výhernej ceny
v € s DPH
Priezvisko a meno výhercu
10,00 € Michalco Jozef
10,00 € Bodnár Zoltan
10,00 € Polanecká Ľubica
10,00 € Drobňaková Katarína
10,00 € Obcovičová Alžbeta
10,00 € Papcunová Božena
10,00 € Uhrínová Alena
10,00 € Bc. Kohutová Anna
10,00 € Glovová Janka
10,00 € Dorková Božena
10,00 € Balažová Marta
10,00 € Juhasová Veronika
10,00 € Jakubeková Viera
10,00 € Takačová Marcela
10,00 € Borzová Valéria
10,00 € Polačiková Dana
10,00 € Chovanec Ján
10,00 € Rumanová Mária
10,00 € Holubová Anna
10,00 € Adamová Monika
10,00 € Tokárová Lenka
10,00 € Azariová Anna
10,00 € Podracká Marta
10,00 € Balažová Melánia
10,00 € Kresťanková Magdaléna
10,00 € Semková Valentína
10,00 € Ing. Malcovský Michal
10,00 € Hanko Jozef
10,00 € Vojsová Anna
10,00 € Žubretovský Jozef
10,00 € Kohutová Anna
10,00 € Šmatová Anna
10,00 € Mrázová Jana
10,00 € Ing. Hurtuk Peter
10,00 € Prezbruchová Milena
10,00 € Kramová Daniela
10,00 € Dupaľová Edita
10,00 € Tatarko Imrich
10,00 € Demčaková Martina
10,00 € Dzubaková Jana
10,00 € Miženková Eva ml.
10,00 € Križanová Lucia
10,00 € Vaľovčiková Marta
10,00 € Dorková Anna
10,00 € Tušeková Zuzana
10,00 € Čigáš Marek
10,00 € Lacková Marta
10,00 € Kožerková Anna
10,00 € Cigľariková Eva
10,00 € Šimurdová Agáta
10,00 € Cibuľka Ján
10,00 € Košťová Iveta
10,00 € Šeňová Jolana
10,00 € Ďurko Maroš
10,00 € Hudák Roman
10,00 € Mažová Anna
10,00 € Kováčová Eva
10,00 € Semancová Jana
10,00 € Machová Iveta
10,00 € Dorková Anna
Stránka 14 z 20
Mesto
Stražské
Bidovce
Bačkovik
Šarišské Michaľany
Prešov
Margecany
Spišské Vlachy
Nižný Žipov
Kluknava
Margecany
Krompachy
Giraltovce
Ľubotice
Bidovce
Kluknava
Stražské
Košice
Vôla
Stražské
Bidovce
Stražské
Bidovce
Kluknava
Bidovce
Spišské Vlachy
Stražské
Krivany
Vyšna Kamenica
Stražské
Bidovce
Nižný Žipov
Stražské
Margecany
Margecany
Michalovce
Stražské
Stražské
Spišské Vlachy
Staré
Stražské
Margecany
Stražské
Stražské
Jaklovce
Stražské
Stražské
Bidovce
Stražské
Stražské
Stražské
Stražské
Stražské
Bidovce
Stražské
Stražské
Stražské
Stražské
Stražské
Stražské
Jaklovce
P.č.
P.č.
P.č.
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
Výherná cena
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
Hodnota
výhernej ceny
v € s DPH
Priezvisko a meno výhercu
10,00 € Kaduková Beáta
10,00 € Sinuová Emília
10,00 € Horváthová Emília
10,00 € Balážová Melánia
10,00 € Truchanová Lea
10,00 € Kozárová Božena
10,00 € Filip Peter
10,00 € Dlugošová Terézia
10,00 € Vasilišinová Mária
10,00 € Dzurjašová Viera
10,00 € Šišková Iveta
10,00 € Juhaszova Anna
10,00 € Hordošová Irena
10,00 € Gmucová Marianna
10,00 € Olejár Marek
10,00 € Al Alawinová Adrienne
10,00 € Kruželák Jozef
10,00 € Barčáková Perla
10,00 € Kohútová Anna
10,00 € Kecer Ján
10,00 € Bc. Mitríková
10,00 € Pivovarniček Ondrej
10,00 € Fedorová Magdalena
10,00 € Polomský Juraj
10,00 € Kandrová Stanislava
10,00 € Michlík Peter
10,00 € Hudymačová Mariana
10,00 € Hangoniová Kvetoslava
10,00 € Vaľko Peter
10,00 € Ondiszová Barbova
10,00 € Hulej Slavomir
10,00 € Gállová Silvia
10,00 € Kováčová Slávka
10,00 € Jurčaková Marta
10,00 € Diňová Simona
10,00 € Pivovarničková Beáta
10,00 € Nižniková Viera
10,00 € Kešeľák Pavol
10,00 € Talian Ľuboslav
10,00 € Korytiaková Jolana
10,00 € Dorčáková Helena
10,00 € Nováková Silvia
10,00 € Bakaľár Štefan
10,00 € Čajková Natália
10,00 € Žigová Irena
10,00 € Jakubiková Mária
10,00 € Dorčáková Mária
10,00 € Štieberová Marta
10,00 € Škurková Ana
10,00 € Pavúková Agáta
10,00 € Sivaková Ľubica
10,00 € Čarnoká Mária
10,00 € Štofejová Eva
10,00 € Palková Iveta
10,00 € Malcovský Martin
10,00 € Mgr. Vasiľová Adriana
10,00 € Gronová rod.
10,00 € Čigarská Lucia
10,00 € Marcinová Jana
10,00 € Vietoris Ján
Stránka 15 z 20
Mesto
Svinica
Bidovce
Nižná Kamenica
Bidovce
Stražské
Stražské
Poloma
Beharovce
Giraltovce
Stražské
Stražské
Stražské
Stražské
Vojkovce
Sabinov
Spišské Podhradie
Margecany
Bidovce
Nižný Žipov
Giraltovce
Margecany
Studenec
Jaklovce
Lipany
Jaklovce
Spišské Vlachy
Torysa
Bidovce
Nižný Žipov
Vojkovce
Gelnica
Ruskov
Stražské
Kluknava
Lipany
Studenec
Helcmanovce
Sp. Podhradie
Giraltovce
Sabinov
Helcmanovce
Spišské Podhradie
Hanušovce nad Topľou
Stražské
Čakanovce
Stražské
Helcmanovce
Bidovce
Stražské
Margecany
Stražské
Kluknava
Stražské
Margecany
Krivany
Stražské
Bidovce
Gelnica
Michalovce
Kluknava
P.č.
P.č.
P.č.
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
Výherná cena
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
Hodnota
výhernej ceny
v € s DPH
Priezvisko a meno výhercu
10,00 € Bernátová Denisa
10,00 € Mihoková Božena
10,00 € Mgr. Mišková Ingrid
10,00 € Mičková Jana
10,00 € Jancurová Zuzana
10,00 € Danková Mária
10,00 € Bernát Ľuboš
10,00 € Mikulášková Mária
10,00 € Hudák Roman
10,00 € Šulová Monika
10,00 € Dančišinová Anna
10,00 € Tomková Dáša
10,00 € Gatialová Maria
10,00 € Dzurková Jitka
10,00 € Bujňak Jozef
10,00 € Šteinerová Anna
10,00 € Gulová Renata
10,00 € Bašarová Martina
10,00 € Dudová Anna
10,00 € Benková Ľubica
10,00 € Paločko Ondrej
10,00 € Vaľková Eva
10,00 € Kopnická Monika
10,00 € Haboráková Helena
10,00 € Holinková Slávka
10,00 € Martonová Helena
10,00 € Bindzárová Iveta
10,00 € Pendráková Janka
10,00 € Kislánová Henrieta
10,00 € Ing. Bodnárová Jana
10,00 € Juhasz Juraj
10,00 € Miklošová Viera
10,00 € Popredná Miroslava
10,00 € Uchalová Silvia
10,00 € Gaffová Ružena
10,00 € Konečná Helena
10,00 € Rimská Danka
10,00 € Kmecová Emília
10,00 € Kakošová Jarmila
10,00 € Nováková Jana
10,00 € Slepaková Oxana
10,00 € Poľak Ľuboslav
10,00 € Marcinašková Alena
10,00 € Štastný Vladimír
10,00 € Bartová M.
10,00 € Lipovská Emília
10,00 € Bihdzarová Tatiana
10,00 € Macúch Ján
10,00 € Mihaľová Jana
10,00 € Bieliková Anna
10,00 € Sinu Jozef
10,00 € Ing. Dermenová Iveta
10,00 € Durkáčová Ľudmila
10,00 € Dnurjaníková Anna
10,00 € Kuzemka Jozef
10,00 € Angelovič Melichar
10,00 € Chibelová Ema
10,00 € Truhanová Oľga
10,00 € Cenkerová Andrea
10,00 € Ing. Lenartová Viera
Stránka 16 z 20
Mesto
Stražské
Bidovce
Stražské
Bačkovik
Stropkov
Stražské
Šarišské Michaľany
Stražské
Stražské
Stražské
Stražské
Gelnica
Bidovce
Stražské
Bidovce
Spišská Nová Ves
Sobôš
Lipany
Stražské
Stražské
Spišské Podhradie
Stražské
Torysa
Lipany
Stražské
Kluknava
Stražské
Spišské Vlachy
Stražské
Prakovce
Stražské
Stražské
Stražské
Sabinov
Stražské
Stražské
Granč – Petrovce
Stražské
Stražské
Spišské Podhradie
Stražské
Stražské
Krompachy
Stražské
Stražské
Stražské
Stražské
Helcmanovce
Stražské
Stražské
Bidovce
Staré
Lipany
Stražské
Stražské
Lipany
Krompachy
Bidovce
Prešov
Stražské
P.č.
P.č.
P.č.
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Výherná cena
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
Hodnota
výhernej ceny
v € s DPH
Priezvisko a meno výhercu
10,00 € Mešťanová Jarmila
10,00 € Turok Meceňová Jana
10,00 € Lešková Iveta
10,00 € Onodi Jaroslav
10,00 € Šumilová Jana
10,00 € Pirník Ján
10,00 € Zrak Ľuboslav
10,00 € Pappová Zuzana
10,00 € Dulin Jozef
10,00 € Križanová Katarína
10,00 € Bodár Marian
10,00 € Miženková Eva st.
10,00 € Bačová Františka
10,00 € Uhrín Oto
10,00 € Švecová Monika
10,00 € Mgr. Sloviková Erika
10,00 € Lipovská Terézia
10,00 € Vilková Beátka
10,00 € Ebska Alena
10,00 € Hudáková Katarína
10,00 € Juhasz Juraj
10,00 € Cigášová Petra
10,00 € Nadanyiová Viera
10,00 € Medvecká Marta
10,00 € Palihská Jolana
10,00 € Furdová Božena
10,00 € Merva Milan
10,00 € Duraníková Svetlana
10,00 € Vargová Beáta
10,00 € Besterciová Jarmila
10,00 € Hurajová Jarka
10,00 € Ševerová Martina
10,00 € Hudáková Vlasta
10,00 € Hanková Renáta
10,00 € Vitrikušová Anna
10,00 € Miková Monika
10,00 € Gladišová Veronika
10,00 € Babják Ján
10,00 € Rabatinová Anna
10,00 € Molitorisová Anička
10,00 € Bernátová Denisa
10,00 € Medvec Milan
10,00 € Mgr.Tomadliková Martina
10,00 € Kurmnová Beáta
10,00 € Parimucha Martin
10,00 € Michlovičová Eva
10,00 € Měšťanová Jarmila
10,00 € Kvarteková Janka
10,00 € Kotulič Jozef
10,00 € Šipošová Magdaléna
10,00 € Dulinová Emília
10,00 € Muliková Viera
10,00 € Angelovičová Marta
10,00 € Raškovská Anna
10,00 € Hanušovský Henri
10,00 € Mula Alexander
10,00 € Takáčová Mária
10,00 € Dubiaková Mária
10,00 € Gmitter Mirka
10,00 € Mikolaj Peter
Stránka 17 z 20
Mesto
Stražské
Stražské
Prešov
Nižný Žipov
Michalovce
Stražské
Lipany
Stražské
Lipany
Stražské
Bidovce
Margecany
Stražské
Spišské Vlachy
Stropkov
Margecany
Stražské
Granč – Petrovce
Stražské
Jaklovce
Stražské
Stražské
Stražské
Sabinov
Stražské
Kluknava
Svinica
Stražské
Bidovce
Stražské
Sabinov
Vyšna Kamenica
Bidovce
Hanušovce nad Topľou
Stražské
Margecany
Lipany
Pusté Čemrné
Kluknava
Spišské Podhradie
Stražské
Stražské
Krompachy
Stražské
Krompachy
Stražské
Stražské
Lipany
Sabinov
Bidovce
Lipany
Stražské
Lipany
Stražské
Krompachy
Stražské
Stražské
Stražské
Spišské Podhradie
Stražské
P.č.
P.č.
P.č.
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
2
3
4
Výherná cena
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
Hodnota
výhernej ceny
v € s DPH
Priezvisko a meno výhercu
10,00 € Dorková Anna
10,00 € Ivaničková Eva
10,00 € Hedvigová Ivana
10,00 € Kňaziková Zuzana
10,00 € Šiňanská Anna
10,00 € Jenčaková Viera
10,00 € Bevilagua Viera
10,00 € Mundírová Helena
10,00 € Pavuková Agáta
10,00 € Terebessyová Katarína
10,00 € Vaňko Ján
10,00 € Sabol Peter
10,00 € Oravcová Júlia
10,00 € Vilkovský Miro
10,00 € Košalková Mária
10,00 € Opiňarová Jolana
10,00 € Ledecký Gabriel
10,00 € Grnáč Igor
10,00 € Dlugoš Jozef
10,00 € Horvátová Mária
10,00 € Hudák Pavol
10,00 € Lichotová Sabina
10,00 € Novák Ľudovít
10,00 € Jakubišinová Mária
10,00 € Gula Peter
10,00 € Liptáková Anna
10,00 € Kočiš Marek
10,00 € Balážová Marta
10,00 € Krišová Gabriela
10,00 € Turčanová Mária
10,00 € Drabčiková Maria
10,00 € Jurčáková Marta
10,00 € Boguská Anna
10,00 € Vargová Andrea
10,00 € Podracká Marta
10,00 € Brninčaková Zuzana Mgr.
10,00 € Pivovarníková Monika
10,00 € Kolesár Ľuboš
10,00 € Adam Dušan
10,00 € Blicka Tomáš
10,00 € Kmecová Oľga
10,00 € Balužinská Mária
10,00 € Timčisko Radovan
10,00 € Sobeková Martin
10,00 € Južaninová Mária
10,00 € Zamborská Terézia
10,00 € Evinová Alena
10,00 € Foľtová Viera
10,00 € Fečko Dušan
10,00 € Šurkovská Juliana Ing.
10,00 € Matečka Radoslav
10,00 € Hrebíček Vladimír
10,00 € Molčanová Mária
10,00 € Kaščáková Anna
10,00 € Mlejová Alena
10,00 € Križanovská Ľubica
10,00 € Kováčiková Marta
10,00 € Švantnerová Bibiana
10,00 € Švantnerová Jana
10,00 € Kubicová Renáta
Stránka 18 z 20
Mesto
Jaklovce
Stražské
Margecany
Stražské
Bidovce
Trštany
Stražské
Stražské
Margecany
Stražské
Giraltovce
Stražské
Stražské
Stražské
Granč – Petrovce
Bidovce
Vojkovce
Stražské
Šarišské Michaľany
Košice
Jaklovce
Stražské
Spišské Vlachy
Jaklovce
Sobôš
Margecany
Spišský Hrušov
Krompachy
Lipany
Helcmanovce
Trštany
Kluknava
Pečovská Nová Ves
Spišské Podhradie
Kluknava
Bardejov
Kurima
Stropkov
Sabinov
Bukovce
Kružlov
Kružlov
Stropkov
Bardejov
Svidník
Kurima
Bardejov
Rokytov
Stropkov
Komárov
Vojčice
Sabinov
Lukov
Kružlov
Vranov nad Topľou
Stropkov
Čierny Balog
Brezno
Brezno
Brezno
P.č.
P.č.
P.č.
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Výherná cena
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
nákup v hodnote 10 €
Hodnota
výhernej ceny
v € s DPH
Priezvisko a meno výhercu
10,00 € Belková Anna
10,00 € Medveďová Dagmar
10,00 € Ridzoňová Alena
10,00 € Rusnáková Janka
10,00 € Belková Jarmila
10,00 € Dubéciová Katarína
10,00 € Plavcová Viera
10,00 € Daxnerová Alena
10,00 € Belková Blažena
10,00 € Strelcová Jana
10,00 € Ridzoňová Miroslava
10,00 € Pončáková Jana
10,00 € Bachmayerová Petra
10,00 € Simanová Anna
10,00 € Fosterová Viola
10,00 € Babničová Mariana
10,00 € Luháková Dáša
10,00 € Bažíková Agnesa
10,00 € Bursiková Anna
10,00 € Mentelová Miroslava
10,00 € Bernátová Mária
10,00 € Knazíková Daniela
10,00 € Kunyi Antónia
10,00 € Stašková Marta
10,00 € Vajayová Anna
10,00 € Urbanová Silvia
10,00 € Miklovič Štefan
10,00 € Slobodová Zlatica
10,00 € Sudora Ivan
10,00 € Praženka Radoslav
10,00 € Toráková Lucia
10,00 € Grebík Stanislav
10,00 € Stienová Petra
10,00 € Kováčiková Blanka
10,00 € Ďurdíková Elena
10,00 € Boříková Petra
10,00 € Vavrinec Emil
10,00 € Lokaj Ján
10,00 € Šprláková Libuša
10,00 € Ondrušová Anna
10,00 € Weberová Zuzana
10,00 € Zelinová Kvetoslava
10,00 € Bilený Andrej
10,00 € Remiašová Emília
10,00 € Pavelková Janka
10,00 € Demko Peter
10,00 € Petrušová Zuzana
10,00 € Pagáč Vladimír
10,00 € Strapatá Helena
10,00 € Táborský Boris
10,00 € Mikulec Jaromír
10,00 € Bachnová Adriana
10,00 € Zlatovská Anna
10,00 € Tonkovičová Danka
10,00 € Klein Ivan
10,00 € Duranová Jana
10,00 € Staráčková Libuša
10,00 € Kertészová Alena
10,00 € Valová Magdaléna
Stránka 19 z 20
Mesto
Čierny Balog
Brezno
Čierny Balog
Brezno 3
Brezno
Brezno
Čierny Balog
Brezno
Čierny Balog
Čierny Balog
Brezno
Brezno
Svätý Jur
Pohorelá
Brezno
Podbrezová
Pezinok
Horné Orešany
Vrbové
Piešťany
Piešťany
Chtelnica
Sokolovce
Kovarce
Chtelnica
Ostrov pri Piešťanoch
Hlohovec
Trnava
Vrbové
Piešťany
Brezová pod Bradlom
Stará Turá
Piešťany
Veľké Orvište
Piešťany
Veľké Orvište
Veľké Orvište
Piešťany
Vrbové
Kovarce
Chtelnica
Chtelnica
Piešťany
Vrbové
Hlohovec
Piešťany
Brezová pod Bradlom
Brezová pod Bradlom
Brezová pod Bradlom
Ostrov pri Piešťanoch
Stará Turá
Brezová pod Bradlom
Sokolovce
Vrbové
Piešťany
Krakovany
Chtelnica
Piešťany
Piešťany
P.č.
P.č.
P.č.
Výherná cena
Hodnota
výhernej ceny
v € s DPH
V Považskej Bystrici dňa : 19.1.2015
Stránka 20 z 20
Priezvisko a meno výhercu
Mesto
Download

Stiahnuť výhernú listinu…