Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote
Sama Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota
REGISTER ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB
na vykonávanie epidemiologicky závažných činností podľa § 15 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
(registrácia od 1.1.2013)
Por.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Priezvisko, meno, titul
Trvalé bydlisko
DEMKO Štefan
Šimonovce 86
980 03 Šimonovce
SEBŐKOVÁ Ľubica
Stránska 4
982 51 Figa
VARGOVÁ Eva
SNP 385
980 22 Veľký Blh
DANČOVÁ Renáta
J.Kráľa 1279/8
979 01 Rimavská Sobota
PAŠIAKOVÁ Petra
Filier 271
982 66 Ratkovské Bystré
ŠALIGOVÁ Milena
Filier 287
982 66 Ratkovské Bystré
KÓKAYOVÁ Alžbeta
Nižné Valice 21
982 52 Kaloša
LOVAŠ Norbert
Včelince 106
980 50 Včelince
MAGYAR Alexander
Poštová 1218/97
982 01 Tornaľa
BÍRÓ Ľudovít
Poštová 1048/31
982 01 Tornaľa
BALOGOVÁ Gabriela
Športová 1539/6
979 01 Rimavská Sobota
BUREŠOVÁ Patrícia
Rožňavská 863/36
979 01 Rimavská Sobota
LIPTÁKOVÁ Veronika
Hradná 110
980 61 Tisovec
BYSTRIANSKÁ Vlasta
Mieru 7/12
980 52 Hrachovo
Dátum vydania
Číslo
Činnosť
Platnosť do
osvedčenia
31.1.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00067
do obehu potravín a pokrmov
31.1.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00116
do obehu potravín a pokrmov
31.1.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00118
do obehu potravín a pokrmov
31.1.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00038
do obehu potravín a pokrmov
31.1.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00114
do obehu potravín a pokrmov
31.1.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00115
do obehu potravín a pokrmov
31.1.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00177
do obehu potravín a pokrmov
26.2.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00040
do obehu potravín a pokrmov
26.2.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00294
do obehu potravín a pokrmov
26.2.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00295
do obehu potravín a pokrmov
26.2.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/20132/00293
do obehu potravín a pokrmov
26.2.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00442
do obehu potravín a pokrmov
26.2.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00306
do obehu potravín a pokrmov
26.2.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00308
do obehu potravín a pokrmov
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
KUBINCOVÁ Marianna
Vrbovce nad Rimavou 69
980 52 Hrachovo
KOVÁČOVÁ Eleonóra
1. mája 391/90
980 02 Jesenské
ŠAJGALÍK Ivan, Bc.
Francisciho 814
980 61 Tisovec
ŠAJGALÍKOVÁ Martina, Mgr.
Francisciho 814
980 61 Tisovec
BÁBEĽOVÁ Veronika
Daxnerova 766
980 61 Tisovec
BODNÁROVÁ Petra
Selce 35
980 13 Hrnčiarska Ves
JABLONSKÁ Zdena
Selce 78
980 13 Hrnčiarska Ves
ŠTUCHALOVÁ Slavka
Chyžná 122
049 18 Lubeník
VOJTYSIAK Przemyslaw
Skerešovo 51
982 62 Gemerská Ves
KAŠŠAI Peter
T.Vansovej 1180/2
050 01 Revúca
KŐRÖSIOVÁ Lenka, Bc.
1. mája 144
049 11 Plešivec
SKYBOVÁ Janka
Pohorelská Maša 12
976 69 Pohorelá
KONDÁŠOVÁ Malvína
Skerešovo 52
982 62 Gemerská Ves
POHANKOVÁ Viktória
Česká 407/26
979 01 Rimavská Sobota
LENGYELOVÁ Tímea
Širkovce 109
980 02 Jesenské
MOLNÁR Július
Tachty 153
980 34 Nová Bašta
TRIMAJ Štefan
L. Novomeského 1752/7
979 01 Rimavská Sobota
LICHANEC Miroslav
1. mája 606
980 55 Klenovec
HORVÁTHOVÁ Jana
Sever 160/12
26.2.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00269
do obehu potravín a pokrmov
26.2.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00307
do obehu potravín a pokrmov
26.2.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00229
do obehu potravín a pokrmov
26.2.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00230
do obehu potravín a pokrmov
26.2.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00365
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00417
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00416
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00323
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00348
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00324
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00232
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00466
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00349
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00126
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00476
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00345
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00418
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00288
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00395
do obehu potravín a pokrmov
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
980 58 Rimavská Baňa
LAŠŠÁK Július
Ožďany 332
980 11 Ožďany
VENCUG Tomáš
Družstevná 75/130
980 02 Jesenské
KOCHJAROVÁ Ľubica
Muránska Lehota 22
049 01 Muráň
GANAJOVÁ Zdenka
Muránska Dlhá Kúka 255
050 01 Revúca
JASENKA Ján
Košická 92/10
982 01 Tornaľa
NOVÁK Zoltán
Blhovce 61
980 32 Blhovce
FOGLÁROVÁ Hilda
Gemerský Jablonec 270
980 35 Gemerský Jablonec
PÁLOVÁ Erika
Tachty 83
980 34 Nová Bašta
ŤAŽKÁ Réka
Gemerský Jablonec 264
980 35 Gemerský Jablonec
SOJKOVÁ Viera
Budovateľov 830
981 01 Hnúšťa
BŐD Štefan
P. Dobšinského 1544/28
979 01 Rimavská Sobota
VENCÚG Attila
Družstevná 75/130
980 02 Jesenské
SROKOVÁ Diana
L.Novomeského 247/21
979 01 Rimavská Sobota
ŠULEKOVÁ Erika
Pivovarská 173/14
979 01 Rimavská Sobota
VÖLGYI Adrian
P.Hostinského 1716/20
979 01 Rimavská Sobota
MAGICZ Ján
Gemer 22
982 61 Gemer
MAKŠIOVÁ Angelika
Školská 1284/22
982 01 Tornaľa
PATAKYOVÁ Janka
Martinová 59
980 41 Dubovec
TERPÁKOVÁ Mária
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00460
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00459
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00428
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00427
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00651
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00450
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00330
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00344
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00331
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00310
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A2013/00478
do obehu potravín a pokrmov
27.3.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00458
do obehu potravín a pokrmov
7.5.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00515
do obehu potravín a pokrmov
7.5.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00658
do obehu potravín a pokrmov
7.5.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00499
do obehu potravín a pokrmov
7.5.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00482
do obehu potravín a pokrmov
7.5.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00645
do obehu potravín a pokrmov
7.5.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00526
do obehu potravín a pokrmov
7.5.2013
A/2013/00646
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Poštová 1218/93
982 01 Tornaľa
ŠUĽKOVÁ Lena
Sobôtka 39
979 01 Rimavská Sobota
KALOČAYOVÁ Kamila
Nižný Skálnik 52
980 52 Hrachovo
KOHÁROVÁ Veronika
Nábr. Rimavy 455
981 01 Hnúšťa
HÍVESOVÁ Erika
Farská Lúka 1598/60
986 01 Fiľakovo
BUŠAOVÁ Alica
Rimavská Seč 411
980 42 Rimavská Seč
GALKO Norbert
Včelince 82
980 50 Včelince
GONOSOVÁ Marica
Jesenského 335
049 16 Jelšava
ČOBÁDIOVÁ Katarína
Okružná 161
049 45 Jovice
BUDOVCOVÁ Miroslava
Rimavské Zalužany 132
980 53 Rimavská Baňa
BELÁNYI Jozef
Vrbovce nad Rimavoui 20
980 52 Hrachovo
MOLNÁROVÁ Tímea
Čoltovo 101
049 12 Gemerská Hôrka
BALAGOVÁ Vladimíra
Fr.Kráľa 1106/2
050 01 Revúca
MURIN Jaroslav
Gemer 269
982 61 Gemer
SOJKOVÁ Martina
Repno 178/44
980 53 Rimavská Baňa
SZEKERES Otto
Školská 1284/22
982 01 Tornaľa
STANKOVÁ Ivana
Revúcka Lehota 12
049 18 Lubeník
TURISOVÁ Darina
Rumince 58
980 50 Včelince
TÓTHOVÁ Mária
Ruečka 45
980 45 Štrkovec
doba neurčitá A/2013/00646
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
7.5.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00505
do obehu potravín a pokrmov
7.5.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00502
do obehu potravín a pokrmov
7.5.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00503
do obehu potravín a pokrmov
7.5.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00639
do obehu potravín a pokrmov
7.5.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00618
do obehu potravín a pokrmov
7.5.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00644
do obehu potravín a pokrmov
7.5.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00629
do obehu potravín a pokrmov
7.5.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00660
do obehu potravín a pokrmov
7.5.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00506
do obehu potravín a pokrmov
7.5.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00508
do obehu potravín a pokrmov
7.5.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00647
do obehu potravín a pokrmov
7.5.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00619
do obehu potravín a pokrmov
7.5.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00481
do obehu potravín a pokrmov
7.5.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00498
do obehu potravín a pokrmov
7.5.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00599
do obehu potravín a pokrmov
7.5.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00497
do obehu potravín a pokrmov
7.5.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00553
do obehu potravín a pokrmov
30.5.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00843
do obehu potravín a pokrmov
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
BÉREŠ Zoltán
Riečka 60
980 45 Štrkovec
ANTALOVÁ Eva
Kúpeľná 1459/7
048 01 Rožňava
LALIOVÁ Alexandra
Riečka 60
980 45 Štrkovec
HRIC Jaroslav, Ing.
1. mája 909
981 01 Hnúšťa
GIERTLIOVÁ Lucia
Francisciho 806
980 61 Tisovec
TRŠOVÁ Zlata
Veľké Teraikovce 143
980 51 Veľké Teriakovce
DEMJANOVÁ Michaela
Ratkovská Lehota 46
982 65 Ratková
JAKUBCOVÁ Zuzana
Klokočová 735
981 01 Hnúšťa
ROJÍKOVÁ Jana, Ing.
Bakossova 14464/31
974 01 Banská Bystrica
PUTNOKYOVÁ Veronika
Zacharovce 117
979 01 Rimavská Sobota
BYSTRIANSKA Iveta
Ožďany 558
980 11 Ožďany
VANEK Drahoslav
sídlisko Rimava 1062/25
979 01 Rimavská Sobota
POLLÁKOVÁ Janka
Dukelských Hrdinov 1051/1
050 01 Revúca
BARI Arpád
Mierová 1184/32
982 01 Tornaľa
BÁNIKOVÁ Barbora
Rybárska 1632/14
979 01 Rimavská Sobota
POLLÁK Ľudovít
Bottova 814/11
979 01 Rimavská Sobota
GÁL Mikuláš, Ing.
Tomašovská 1197/19
979 01 Rimavská Sobota
DRDOĽOVÁ Anna
Školská 302/49
980 02 Jesenské
ARANYOVÁ Ildikó
Dlhá 137/15
30.5.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00726
do obehu potravín a pokrmov
30.5.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00856
do obehu potravín a pokrmov
30.5.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00725
do obehu potravín a pokrmov
30.5.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00823
do obehu potravín a pokrmov
30.5.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00766
do obehu potravín a pokrmov
30.5.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00818
do obehu potravín a pokrmov
30.5.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00704
do obehu potravín a pokrmov
30.5.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00851
do obehu potravín a pokrmov
30.5.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00824
do obehu potravín a pokrmov
30.5.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00850
do obehu potravín a pokrmov
30.5.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00659
do obehu potravín a pokrmov
30.5.2013
v zariadeniach starostlivosti o
doba neurčitá A/2013/00273
ľudské telo
30.5.2013
v zariadeniach starostlivosti o
doba neurčitá A/2013/00764
ľudské telo
30.5.2013
v zariadeniach starostlivosti o
doba neurčitá A/2013/00849
ľudské telo
30.5.2013
v zariadeniach starostlivosti o
doba neurčitá A/2013/00540
ľudské telo
25.6.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01049
do obehu potravín a pokrmov
25.6.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01134
do obehu potravín a pokrmov
25.6.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00995
do obehu potravín a pokrmov
25.6.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01066
do obehu potravín a pokrmov
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
982 01 Tornaľa
FARAGÓ Aneta
Blhovce 4
980 32 Blhovce
BENČÍKOVÁ Anna
Hodejov 302
980 31 Hodejov
HUBAYOVÁ Melinda
Štrkovec 141
980 45 Štrkovec
MIHALÍKOVÁ ŠIPOŠOVÁ Helena
Školská 1230/7
982 01 Tornaľa
JUHÁSZOVÁ Mária
Chanava 110
980 44 Lenartovce
HABOVČÍK Ján
Kráľ 250
980 45 Kráľ
NÔTOVÁ Zuzana
Železničná 133/31, Čerenčany
979 01 Rimavská Sobota
MIKE Štefan
Otročok 9
982 62 Gemerská Ves
PÁLLOVÁ Gertrúda
Fiľakovské Kováče 145
986 01 Fiľakovo
OČENÁŠOVÁ Denisa
Osloboditeľov 248/15
980 52 Hrachovo
NANDRASKÁ Jana
Teplická 263
049 16 Jelšava
STANOVÁ Michaela
Francisciho 1100
980 61 Tisovec
PLÁNKOVÁ Silvia
Škultétyho 498/8
982 01 Tornaľa
SKLENÁRIKOVÁ Katarína
Nová 452/9
982 01 Tornaľa
PRIBILINCOVÁ Ivana
Daxnerova 958
980 61 Tisovec
BIELAKOVÁ Jana
Malé Teriakovce 59
980 51 Veľké Teriakovce
STRÝČEKOVÁ Elena
Hodejovec 18
980 02 Jesenské
MARTONOVÁ Iveta
Daxnerova 1183/5
050 01 Revúca
PROFANTOVÁ Katarína
do obehu potravín a pokrmov
25.6.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01022
do obehu potravín a pokrmov
25.6.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/20123/00667
do obehu potravín a pokrmov
25.6.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01004
do obehu potravín a pokrmov
25.6.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01025
do obehu potravín a pokrmov
25.6.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01002
do obehu potravín a pokrmov
25.6.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01023
do obehu potravín a pokrmov
25.6.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/1068
do obehu potravín a pokrmov
25.6.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00972
do obehu potravín a pokrmov
25.6.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01024
do obehu potravín a pokrmov
25.6.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/20132/00750
do obehu potravín a pokrmov
25.6.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00857
do obehu potravín a pokrmov
25.6.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00973
do obehu potravín a pokrmov
25.6.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01001
do obehu potravín a pokrmov
25.6.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01003
do obehu potravín a pokrmov
25.6.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01035
do obehu potravín a pokrmov
24.9.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01129
do obehu potravín a pokrmov
24.9.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01185
do obehu potravín a pokrmov
24.9.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01187
do obehu potravín a pokrmov
24.9.2013
A/2013/01186
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
108 A.H.Škultétyho 662/2
050 01 Revúca
STRÝČEKOVÁ Lucia
109 Hodejovec 18
980 02 Jesenské
SZABÓOVÁ Bianka
110 Kráľ 222
980 45 Kráľ
BEŇOVÁ Jana
111 Muránska Lehota 67
049 01 Muráň
GYURKEOVÁ Anna
112 Rožňavská 857/14
979 01 Rimavská Sobota
FRANEKOVÁ Adriana
113 Cukrovarská 1604/16
979 01 Rimavská Sobota
HRIŇOVÁ Eva
114 Hurbanova 614/9
982 01 Tornaľa
CAVAR Milan
115 Muránska 541
980 61 Tisovec
HRUŠKOVÁ Ľubomíra
116 1. mája 907
981 01 Hnúšťa
JANKOVIČ Michal, Mgr.
117 Jilemnického 103/33
050 01 Revúca
KUBELKOVÁ Eva
118 Orávka 15
980 42 Rimavská Seč
JANKOVIČ Ján
119 Jilemnického 103/33
050 01 Revúca
LISICKÁ Mariana
120 Lubneík 215
049 18 Lubeník
TOMMOVÁ Andrea
121 Rybárska 1630/6
979 01 Rimavská Sobota
PAZDÚROVÁ Vlasta
122 Tomášikova 1178/16
050 01 Revúca
PEKARČÍKOVÁ Irena
123 J.Bodona 1702/22
979 01 Rimavská Sobota
HORVÁTHOVÁ Martina, Bc
124 Nábrežie Rimavy 450
981 01 Hnúšťa
BIALOVÁ Veronika
125 Tomašovská 1241/50
979 01 Rimavská Sobota
KVAKOVÁ Lýdia
126 Vl.Clementisa 200
981 01 Hnúšťa
doba neurčitá A/2013/01186
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
24.9.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01184
do obehu potravín a pokrmov
24.9.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01207
do obehu potravín a pokrmov
24.9.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01224
do obehu potravín a pokrmov
24.9.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01148
do obehu potravín a pokrmov
24.9.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00947
do obehu potravín a pokrmov
24.9.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01005
do obehu potravín a pokrmov
24.9.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01033
do obehu potravín a pokrmov
24.9.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01076
do obehu potravín a pokrmov
24.9.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01171
do obehu potravín a pokrmov
24.9.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01169
do obehu potravín a pokrmov
24.9.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01173
do obehu potravín a pokrmov
24.9.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01172
do obehu potravín a pokrmov
24.9.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01170
do obehu potravín a pokrmov
24.9.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01182
do obehu potravín a pokrmov
24.9.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/00948
do obehu potravín a pokrmov
24.9.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01328
do obehu potravín a pokrmov
24.9.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01327
do obehu potravín a pokrmov
24.9.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01355
do obehu potravín a pokrmov
BRODŇANSKÁ Ingrid
127 Tomášikova 1177/22
050 01 Revúca
CSIZMADIOVÁ Elena
128 Žiar 6
982 01 Tornaľa
JAKABOVÁ Csilla
129 Večelkov 65
980 34 Nová Bašta
ANTALOVÁ Angelika
130 Širkovce 9
980 02 Jesenské
ANTALOVÁ Hana, Bc.
131 Teplý Vrch 25
980 23 Teplý Vrch
MIHÁLYIOVÁ Eva
132 1. mája 389/86
980 02 Jesenské
BERZÉTYOVÁ Jana
133 Lubeník 156
049 18 Lubeník
KOVÁCSOVÁ Kristína
134 Žiar 39
982 01 Tornaľa
PETIKOVÁ Klaudia, Mgr.
135 Pleš 57
985 31 Rapovce
PEPRÍKOVÁ Aneta
136 Česká 375/10
979 01 Rimavská Sobota
IZÁKOVÁ Janka
137 1. mája 1140/7
982 01 Tornaľa
TÓTHOVÁ Andrea
138 Šimonovce 144
980 03 Šimonovce
ADAMEKOVÁ Zuzana
139 Hlavná 205/189
976 56 Pohronská Polhora
MURÁNSKA Anabela
140 Dubovec 10
980 41 Dubovec
MAKŠIOVÁ Gabriela
141 Šankovce 87
982 62 Gemerská Ves
FARKAS Štefan
142 Gemerský Jablonec 250
980 35 Gemerský Jablonec
MACHAVOVÁ Martina
143 S.Vozára 149/2
980 52 Hrachovo
KUBOVE Mariana, Bc.
144 Muránska 496
980 61 Tisovec
BODOROVÁ Tímea, Bc.
145 Sládkovičova 1208/1
24.9.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01507
do obehu potravín a pokrmov
24.9.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01491
do obehu potravín a pokrmov
24.9.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01545
do obehu potravín a pokrmov
24.9.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01495
do obehu potravín a pokrmov
24.9.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01488
do obehu potravín a pokrmov
24.9.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01284
do obehu potravín a pokrmov
24.9.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01413
do obehu potravín a pokrmov
24.9.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01490
do obehu potravín a pokrmov
24.9.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01468
do obehu potravín a pokrmov
24.9.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01329
do obehu potravín a pokrmov
24.9.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01518
do obehu potravín a pokrmov
24.9.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01351
do obehu potravín a pokrmov
24.9.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01326
do obehu potravín a pokrmov
24.9.2013
v zariadeniach starostlivosti o
doba neurčitá A/2013/01424
ľudské telo
24.9.2013
v zariadeniach starostlivosti o
doba neurčitá A/2013/01489
ľudské telo
30.10.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01600
do obehu potravín a pokrmov
30.10.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01639
do obehu potravín a pokrmov
30.10.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01538
do obehu potravín a pokrmov
30.10.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01662
do obehu potravín a pokrmov
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
986 01 Fiľakovo
BALOGOVÁ Šarlota
1. mája 461/15
980 02 Jesenské
LENKEYOVÁ Gabriela
Gemer 42
982 01 Tornaľa
OTTINGEROVÁ Mária
T.Vansovej 1172/10
050 01 Revúca
MAKKAI Milan, Bc.
Malá 141
049 55 Dlhá Ves
DUDEKOVÁ Marta
Nám.Š.M.Daxnmera 1252/15
979 01 Rimavská Sobota
KOVÁČOVÁ Ľubica
Dúžava 24
979 01 Rimavská Sobota
BORBÁŠ Róbert
T.Vansovej 1750/3
979 01 Rimavská Sobota
JÓNÁŠOVÁ Lucia
L.Svobodu 1670/13
979 01 Rimavská Sobota
CZAKÓOVÁ Nikoleta
Gemer 27
982 01 Tornaľa
SZEKEREŠOVÁ Sandra
Lipovník 109
049 42 Drnava
KRAVCOVÁ Simona
Mierová 41/0
049 23 Nižná Slaná
BÁLINTOVÁ Zdena
L.Novomeského 247/15
979 01 Rimavská Sobota
SLEZÁK Daniel
Veľká Suchá 242
980 13 Hrnčiarska Ves
JÓNÁŠOVÁ Adriana, Mgr.
Sedliacka 1154/53
979 01 Rimavská Sobota
KURÁKOVÁ Mária
Lukovištia 31
980 26 Lukovištia
DOVALOVÁ Iveta
Obráncov mieru 320
980 55 Klenovec
KUBALIAKOVÁ Miroslava
Mieru 132/41
980 52 Hrachovo
BOHUSLAVOVÁ Kamila
Hrnčiarske Zalužany 218
980 12 Hrnčiarske Zalužany
MAREKOVÁ Oľga
do obehu potravín a pokrmov
30.10.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01713
do obehu potravín a pokrmov
27.11.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/02025
do obehu potravín a pokrmov
27.11.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01869
do obehu potravín a pokrmov
27.11.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/02021
do obehu potravín a pokrmov
27.11.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01598
do obehu potravín a pokrmov
27.11.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/02100
do obehu potravín a pokrmov
27.11.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/02044
do obehu potravín a pokrmov
27.11.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01896
do obehu potravín a pokrmov
27.11.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/02024
do obehu potravín a pokrmov
27.11.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/02022
do obehu potravín a pokrmov
27.11.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/02023
do obehu potravín a pokrmov
27.11.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/02099
do obehu potravín a pokrmov
27.11.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01887
do obehu potravín a pokrmov
27.11.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/01868
do obehu potravín a pokrmov
10.12.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/02139
do obehu potravín a pokrmov
10.12.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/02175
do obehu potravín a pokrmov
10.12.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/02137
do obehu potravín a pokrmov
10.12.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/02180
do obehu potravín a pokrmov
10.12.2013
A/2013/02162
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
164 1. mája 908
981 01 Hnúšťa
BARTHOVÁ Alžbeta
165 Mieru 345/25
980 02 Jesenské
FAŠKOVÁ Michaela
166 Dr.V.Clementisa 376/6
979 01 Rimavská Sobota
KOSZTÚROVÁ Marianna
167 Rimavská Seč 409
980 42 Rimavská Seč
SZAJKÓOVÁ Gizela
168 Družstevná 245
980 22 Veľký Blh
BALOGOVÁ Zlata
169 Družby 421
980 22 Veľký Blh
ŠEREŠOVÁ Monika
170 Červenej Armády 64
980 22 Veľký Blh
BALOGOVÁ Zora
171 Červenej Armády 94
980 22 Veľký Blh
IBOŠOVÁ Rozália
172 Červenej Armády 94
980 22 Veľký Blh
LADÁNYI Szilvia
173 Školská 304/45
980 02 Jesenské
BÁTIOVÁ Lucia, Ing.
174 Rožňavská 853/23
979 01 Rimavská Sobota
JUHÁSZOVÁ Tímea
175 Slobody 212
980 22 Veľký Blh
MIKO Jozef
176 Mieru 304
980 22 Veľký Blh
PALČO Ľudevit
177 Padarovce 24
980 23 Teplý Vrch
doba neurčitá A/2013/02162
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
10.12.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/02140
do obehu potravín a pokrmov
10.12.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/02138
do obehu potravín a pokrmov
10.12.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/02101
do obehu potravín a pokrmov
16.12.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/02080
do obehu potravín a pokrmov
16.12.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/02081
do obehu potravín a pokrmov
16.12.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/02083
do obehu potravín a pokrmov
16.12.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/02082
do obehu potravín a pokrmov
16.12.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/02079
do obehu potravín a pokrmov
16.12.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/02150
do obehu potravín a pokrmov
16.12.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/02274
do obehu potravín a pokrmov
16.12.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/02275
do obehu potravín a pokrmov
16.12.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/02276
do obehu potravín a pokrmov
16.12.2013
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá A/2013/02273
do obehu potravín a pokrmov
Download

Zoznam osob rok 2013 - RUVZ so sídlom v Rimavskej Sobote