Prof.Dr. Sibel AKSU YILDIRIM
Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’ndan 1991 yılında
mezun olmuştur. HÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 1994 yılında bilim uzmanlığı, 1998 yılında
doktora çalışmalarını tamamlamıştır. 2004 yılında doçent, 2011 yılında profesör unvanı almıştır.
2004 ve 2012 yılları arasında HÜ Avrupa Birliği AKTS kurum koordinatörü olarak çalışmıştır.
Nörolojik rehabilitasyon, AKTS ve Erasmus çalışmaları konusunda çeşitli kurslara katılmıştır.
Halen Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
Nörolojik Rehabilitasyon Ünitesinde eğitim ve araştırma çalışmalarına devam etmektedir. Aynı
zamanda Hacettepe Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü görevini sürdürmektedir.
Çalışma Alanı: Nörolojik Rehabilitasyon, Avrupa Kredi Transfer Sistemi
E-posta: [email protected], [email protected]
Tel: 0312 305 15 77
Fax: 0312 305 20 12
Download

Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon