ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
2014- 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI
ANADAL EĞİTİM PROGRAMI
ZORUNLU DERSLERİ
……1……SINIF ……I….YARIYIL
Temel Yabancı Dil (İngilizce)
YDA 101
Temel Yabancı Dil (Almanca)
1 YDF 101
Temel Yabancı Dil (Fransızca)
2
AKTS Kredisi
Ulusal kredi
TOPLAM SAAT
DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)
YDİ 101
Uygulama ve Laboratuvar
DERS KODU
Kuramsal
Sıra Numarası
Etkinlik Saati
4
4
4
1
Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tar.
2
2
2
1
3 TDI 101
4 ÇYN 101
Türk Dili
Çağdaş Yunan Dili Grameri 1
2
2
4
4
2
4
1
4
5 ÇYN 107
Yeni Yunanca Konuşma 1
2
2
2
3
6 ÇYN 109
Çağdaş Yunan Edeb. Giriş
2
2
2
4
7 ÇYN 115
Yeni Yunan Dili Sentaksına Giriş
2
2
2
3
8 ÇYN 117
Çağdaş Yunanca Gramer Çalışmaları 1
2
2
2
4
9
Çağdaş Yunanca Fonetik
2
2
2
3
Bilgi ve İletişim Teknoloji
Beden
Heykel
Resim
Müzik
2
0
2
2
2
1
1
ATA 101
ÇYN 119
10 BİT 101
11
BED 101
HYK 101
GUS 103
GUS 101
12 UYM 101
1
UYUM PROGRAMI
Toplam
24
1
25 24
27
ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
2014- 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI
ANADAL EĞİTİM PROGRAMI
PROGRAM DIŞI SEÇMELİ DERSLERİ
AKTS
Ders
saati
PROGRAM DIŞI SEÇMELİ DERS GRUBU ADI
Ders
sayısı
Kredi
Bu seçmeli ders grubu için
bu yarıyıl tamamlanması
gereken asgari değer
x
3
Bu seçmeli ders grubunun kontrolünde kullanılacak özellik için ilgili alana “X” koyunuz.
Bu seçmeli ders grubunda yer alan derslerin listesi
DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)
Uygulama ve Laboratuvar
TOPLAM SAAT
Ulusal kredi
AKTS Kredisi
1
YUN 107
HOMEROS DESTANLARI
2
-
2
2
3
2
YUN 111
HELLEN-ROMA DÜNYASINA GENEL BAKIŞ
2
-
2
2
5
3
YUN 109
YUNANCA I
4
-
4
4
4
4
YUN 104
HESİODOS
2
-
2
2
4
5
YUN 108
HELLEN ROMA DÜNYASINA GENEL BAKIŞ II
2
-
2
2
5
Sıra Numarası
DERS KODU
Kuramsal
Etkinlik Saati
ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
2014- 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI
ANADAL EĞİTİM PROGRAMI
ZORUNLU DERSLERİ ……II……SINIF / ……I….YARIYIL
YDİ 201
Temel Yabancı Dil (İngilizce)
YDA 201
Temel Yabancı Dil (Almanca)
YDF 201
Temel Yabancı Dil (Fransızca)
ÇYN 201
Çağdaş Yunan Dili Grameri III
4
ÇYN 203
Çağdaş Yunanca Metinlerden Seçmeler I
ÇYN 209
AKTS Kredisi
Ulusal kredi
TOPLAM SAAT
DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)
DERS KODU
Uygulama ve
Laboratuvar
Kuramsal
Sıra Numarası
Etkinlik Saati
4
4
4
1
4
4
6
4
4
4
6
Yunanca Konuşma I
2
2
2
3
ÇYN 213
Yunanca Sentaks I
2
2
2
8
BDB 203
Antik Edebiyat
4
4
4
4
BİT 201
Bilgi ve İletişim Teknoloji
2
2
2
2
Toplam
22
22 22
30
ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
2014- 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI
ANADAL EĞİTİM PROGRAMI
ZORUNLU DERSLERİ
……III……SINIF / ……I….YARIYIL
AKTS Kredisi
Ulusal kredi
DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)
DERS KODU
Uygulama ve
Laboratuvar
TOPLAM
SAAT
Kuramsal
Sıra Numarası
Etkinlik Saati
1 ÇYN 301
İleri Düzey Yunanca Gramer I
2
2
2
8
2
Çeviri Pratik (Türkçe-Yunanca)
2
2
2
4
3 ÇYN 309
Çağdaş Yunan Edebiyatı 1930 Kuşağı Romanı
2
2
2
4
4 ÇYN 317
Çeviri Pratik (Yunanca-Türkçe)
4
4
4
6
5 BDB 301
Dilbilim Temel Kavramları
4
4
4
4
ÇYN 303
14 14
14
ANADAL EĞİTİM PROGRAMI
PROGRAM SEÇMELİ DERSLERİ
AKTS
Ders
saati
PROGRAM SEÇMELİSİ DERS GRUBU ADI
Ders
sayısı
Kredi
Bu seçmeli ders grubu için
bu yarıyıl tamamlanması
gereken asgari değer
X
4
Bu seçmeli ders grubunun kontrolünde kullanılacak özellik için ilgili alana “X” koyunuz.
Bu seçmeli ders grubunda yer alan derslerin listesi
DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)
TOPLAM SAAT
Ulusal kredi
AKTS Kredisi
1
ÇYN 313
Modern Yunanistan Tarihi
2
2
2
2
2
ÇYN 315
Sözlü ve Yazılı Anlatım I
2
2
2
2
Sıra Numarası
DERS KODU
Kuramsal
Uygulama ve Laboratuvar
Etkinlik Saati
26
ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
2014- 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI
ANADAL EĞİTİM PROGRAMI
ZORUNLU DERSLERİ ……IV……SINIF / ……I….YARIYIL
AKTS Kredisi
Ulusal kredi
TOPLAM SAAT
DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)
DERS KODU
Uygulama ve
Laboratuvar
Kuramsal
Sıra Numarası
Etkinlik Saati
1 ÇYN 401
Çağdaş Yunan Edebiyatında 1930 Kuşağı Şiiri
2
2
2
4
2
ÇYN 403
Yunanca Kompozisyon Bilgisi
2
2
2
4
3 ÇYN 405
4 ÇYN 407
18.YY Yunan Edebiyatı
Yunancadan Türkçeye Basın Dili Çevirisi
2
2
4
4
2
4
4
8
5 TAR 435
Avrupa Tarihi
4
4
4
4
24
ANADAL EĞİTİM PROGRAMI
PROGRAM SEÇMELİ DERSLERİ
AKTS
Ders
saati
Ders
sayısı
PROGRAM SEÇMELİSİ DERS GRUBU ADI
Kredi
Bu seçmeli ders grubu için
bu yarıyıl tamamlanması
gereken asgari değer
X
6
Bu seçmeli ders grubunun kontrolünde kullanılacak özellik için ilgili alana “X” koyunuz.
Bu seçmeli ders grubunda yer alan derslerin listesi
TOPLAM SAAT
Ulusal kredi
AKTS Kredisi
1
ÇYN 411
Yunan Kültür Tarihine Giriş
X
2
2
3
2
ÇYN 413
Türk Dış Politikası
X
2
2
3
Uygulama ve
Laboratuvar
DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)
Sıra Numarası
DERS KODU
Kuramsal
Etkinlik Saati
Download

çağdaş yunan dili ve edebiyatı anabilim dalı 2014