İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
İSTATİSTİK LİSANS PROGRAMI
A. ZORUNLU DERSLER
1. SINIF
Birinci Yarıyıl
Dersin Kodu Dersin Adı
İST 101
İST 105
MAT 101
MAT 113
TDİ 101
ATA 101
YDİ 101
Olasılık ve İstatistik I
Bilgisayar Programlama I
Matematik I
Lineer Cebir I
Türk Dili I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Yabancı Dil I
SEÇMELİ DERSLER
GUS 101
Müzik 1
Resim 1
GUS 103
HYK101
BED101
Heykel 1
Beden Eğitimi
TOPLAM
Z/S
T
U
L
Kredi
AKTS/ECTS
7
5
7
7
1
1
1
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
4
2
4
2
2
2
4
0
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toplam
4
3
5
3
2
2
4
S
0
1
0
0
1
20
7
0
23
30
İkinci Yarıyıl
Dersin Kodu
Dersin Adı
İST 102
İST 106
MAT 102
MAT 114
TDİ 102
ATA 102
YDİ 102
Olasılık ve İstatistik II
Bilgisayar Programlama II
Matematik II
Lineer Cebir II
Türk Dili II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Yabancı Dil II
SEÇMELİ DERSLER
GUS 102
Müzik 1
Resim 1
GUS 104
HYK 102
BED 102
Z/S
Heykel 1
Beden Eğitimi
TOPLAM
T
U
L
Kredi
AKTS/ECTS
7
5
7
7
1
1
1
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
4
2
4
2
2
2
4
0
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toplam
4
3
5
3
2
2
4
S
0
1
0
0
1
20
7
0
23
30
T
U
L
2. SINIF
Üçüncü Yarıyıl
Dersin Kodu
İST 201
İST 203
İST 205
İST 251
MAT 257
YDİ 201
Dersin Adı
Z/S
İstatistik Teorisi I
Doğrusal Programlama
Bilgisayar Programlama III
İstatistik Laboratuvarı I
İleri Analiz I
Yabancı Dil III
TOPLAM
Z
Z
Z
Z
Z
Z
1
4
2
2
0
4
4
14
0
2
2
0
2
0
6
0
0
0
2
0
0
2
Toplam
4
3
3
1
5
4
20
Kredi
AKTS/ECTS
7
6
5
4
7
1
30
Dördüncü Yarıyıl
Dersin Kodu
İST 202
İST 204
İST 206
İST 252
MAT 258
YDİ 202
Dersin Adı
Z/S
İstatistik Teorisi II
Optimizasyon
Bilgisayar Programlama IV
İstatistik Laboratuvarı II
İleri Analiz II
Yabancı Dil IV
TOPLAM
T
U
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
4
2
2
0
4
4
14
0
2
2
0
2
0
6
0
0
0
2
0
0
2
Z/S
T
U
L
Toplam
4
3
3
1
5
4
20
Kredi
AKTS/ECTS
7
6
5
4
7
1
30
Kredi
AKTS/ECTS
7
3. SINIF
Beşinci Yarıyıl
Dersin Kodu
İST 301
İST 303
İST 305
İST 307
İST 309
Dersin Adı
Çok Değişkenli İstatistik Dağılımlar
ve Sonuç Çıkarım
Örnekleme
İstatistik Modellemenin Matematik
Temelleri
Regresyon Analizi
Parametrik Olmayan İstatistik
TOPLAM
Z
4
0
0
Toplam
4
Z
Z
2
3
2
2
0
0
3
4
5
7
Z
Z
2
2
13
2
2
8
0
0
0
3
3
17
5
6
30
Z/S
T
U
L
Altıncı Yarıyıl
Dersin Kodu
İST 302
İST 304
İST 306
İST 308
Dersin Adı
Çok Değişkenli İstatistik Analiz
Yöntemleri
İstatistik Karar Kuramı ve Yöntemleri
İstatistik Deney Tasarımı
Zaman Serileri Analizi
SEÇMELİ DERS
TOPLAM
Z
4
0
0
Toplam
4
Z
Z
Z
S
2
2
2
2
2
2
0
0
0
3
3
3
Z/S
T
U
L
Kredi
AKTS/ECTS
7
6
6
6
5
30
4. SINIF
Yedinci Yarıyıl
Dersin Kodu
İST 401
Dersin Adı
Olasılık ve Stokastik Süreçler
SEÇMELİ DERSLER (**)
TOPLAM
Z
S
4
0
0
Z/S
T
U
L
Z
S
3
2
0
Toplam
4
Kredi
AKTS/ECTS
5
25
30
Sekizinci Yarıyıl
Dersin Kodu
Dersin Adı
İST 402
Veri Analizi
SEÇMELİ DERSLER (**)
TOPLAM
2
Kredi
Toplam
AKTS/ECTS
4
5
25
30
İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
İSTATİSTİK LİSANS PROGRAMI
B. SEÇMELİ DERSLER
Güz Dönemi
Dersin
Kodu
İST 411
İST 413
İST 415
İST 417
İST 419
İST 421
İST 423
İST 425
İST 427
İST 429
İST 431
İST 433
İST 435
İST 451
Dersin Adı
Z/S
İstatistik Yazılımlar
Küresel Bilgi Ağları
Nüfusbilim
Lineer Modeller
Çok Değişkenli Zaman Serileri
Mekansal İstatistik
Risk Yönetimi
Güvenirlilik Analizi
İstatistik Kalite Denetimi
Oyun Teorisi
Klinik Deneylerde İstatistik Yöntemler
Yöneylem Araştırması
Karar Destek Sistemleri
Özel Konu
T
U
L
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Z/S
T
U
L
Toplam
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
Kredi
AKTS/ECTS
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Toplam
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
Kredi
AKTS/ECTS
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Bahar Dönemi
Dersin Kod
İST 310
İST 312
İST 314
İST 316
İST 318
İST 320
İST 412
İST 414
İST 416
İST 418
İST 420
İST 422
İST 424
İST 426
İST 428
İST 430
İST 432
İST 434
İST 436
İST 452
Dersin Adı
Sayısal Analiz
İstatistik Hesaplama
Ölçü ve Olasılık Teorisi
Araştırma Yöntemleri
Yaşam Bilimlerinde İstatistik
Simülasyon
İstatistik Programlama ve Veri Tabanları
Yönetim Bilgi Sistemleri
Stokastik Modelleme ve Analiz
Ekonometri
Kesikli Çok Değişkenli Veri Analizi
Örüntü Algılama ve Analiz
Aktuaryal Risk Analizi
Finansal Risk Analizi
Envanter Teorisi
Kuyruk Teorisi
İstatistik Genetik
Çok Ölçütlü Karar Verme
Üretim Planlaması ve Endüstri İstatistikleri
Özel Konu
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
SERVİS DERSLERİ
A) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Dersin Kodu Dersin Adı
İST 140
Z/S
Biyoistatistik
B) COĞRAFYA BÖLÜMÜ
Dersin Kodu Dersin Adı
İST 171
İST 172
Temel İstatistik I
Temel İstatistik II
C) ECZACILIK FAKÜLTESİ
Dersin Kodu Dersin Adı
İST 167
Biyoistatistik
E) JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dersin Kodu Dersin Adı
İST 211
Olasılık ve İstatistik
F) MATEMATİK BÖLÜMÜ
Dersin Kodu Dersin Adı
İST 225
İST 226
İstatistik I
İstatistik II
G) SAĞLIK BİLİMLERİ BİRİMLERİ
Dersin Kodu Dersin Adı
İST 227
İST 228
İstatistik I (Biyoistatistik içerikli)
İstatistik II (Biyoistatistik içerikli)
H) SOSYAL BİLİMLER BİRİMLERİ
Dersin Kodu Dersin Adı
İST 229
İST 230
İstatistik I (Sosyal Bilimler
uygulama içerikli)
İstatistik II (Sosyal Bilimler
uygulama içerikli)
2
0
Z/S
T
U
L
S
S
2
2
0
0
0
0
Z/S
T
U
L
Olasılık ve İstatistik
2
0
T
U
L
3
0
0
Z/S
T
U
L
Z
1
2
0
Z/S
T
U
L
Z
Z
2
2
2
2
0
0
Z/S
T
U
L
Z
Z
2
2
2
2
0
0
Z/S
T
U
L
Toplam
3
Kredi
AKTS/ECTS
4
Toplam
2
2
Kredi
AKTS/ECTS
3
4
Toplam
3
Kredi
AKTS/ECTS
5
Toplam
3
Kredi
AKTS/ECTS
5
Toplam
2
Kredi
AKTS/ECTS
5
Toplam
3
3
Kredi
AKTS/ECTS
4
4
Toplam
3
3
Kredi
AKTS/ECTS
5
5
Kredi
AKTS/ECTS
5
Z
2
2
0
Toplam
3
Z
2
2
0
3
T
U
L
Z
4
2
Z
İ) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dersin Kodu Dersin Adı
Z/S
İST 250
L
2
Z
Olasılık ve İstatistik
U
Z
D) ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dersin Kodu Dersin Adı
Z/S
İST 211
T
3
0
0
Toplam
3
5
Kredi
AKTS/ECTS
5
Download

aüff istatistik bölümü ders kredi listesi