ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI
2014-2015 GÜZ YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI
SAAT
PAZARTESİ
SALI
ÇYN 301 İleri
Düzey
Yunanca
09:30
Gramer I
11.00
24 KASIM
2014
11.00
12.30
12.30
14.00
ÇYN 109
Çağdaş
Yunan
Edebiyatına
Giriş
17 KASIM
2014
17.00
18.30
ÇYN 107
Yeni
Yunanca
Konuşma I
18 KASIM
2014
ÇYN 213
Yunanca
Sentaks I
17 KASIM
2014
CUMA
ÇYN 315
Sözlü ve
Yazılı
Anlatım I
21 KASIM
2014
ÇYN 309
Çağdaş
Yunan Edeb.
1930 Kuşağı
Romanı
21 KASIM
2014
ÇYN 405
18.YY
ÇYN 411
Yunan Kültür
Yunan
Edebiyatı Tarihine Giriş
20 KASIM
2014
ÇYN 203
Çağdaş
Yunanca
Metinlerden
Seçmeler I
18 KASIM
2014
ÇYN 115
Yeni Yunan
Dili
Sentaksına
Giriş
24 KASIM
2014
PERŞEMBE
ÇYN 317
ÇYN 407
Çeviri-Pratik Yunancadan
Yunanca
Türkçeye
Türkçe
Basın Dili
19 KASIM 20 KASIM
2014
2014
ÇYN 201
Çağdaş
Yunan Dili
Grameri II
17 KASIM
2014
14.00
15.30
15.30
17.00
ÇARŞAMBA
ÇYN 119
Çağdaş
Yunanca
Fonetik
18 KASIM
2014
ÇYN 209
Yunanca
Konuşma I
19 KASIM
2014
ÇYN 303
ÇYN 403
Çeviri Pratik
Yunanca
TürkçeKompozisyon
Yunanca
21 KASIM
20 KASIM
2014
2014
ÇYN 313
ÇYN 401
Modern
Çağdaş
Yunanistan yun.Edb.1930
Tarihi
Kuşağı Şiiri
20 KASIM 21 KASIM
2014
2014
ÇYN 413
TÜRK DIŞ
POLİTİKASI
27 KASIM
2014
ÇYN 101 ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ GRAMERİ- 25 KASIM 2014 SALI (11.00)
ÇYN 117 ÇAĞDAŞ YUNANCA GRAMER ÇALIŞMALARI 1 – 25 KASIM 2014 SALI (12.30)
Download

çağdaş yunan dili ve edebiyatı 2014