TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI
YDİ101 YDF101
YDA101
ATA101
TDİ101
TUR107
TUR133
TUR147
Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Fransızca
Temel Yabancı Dil (Almanca)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Türk Dili I
Eski Türk Edebiyatına Giriş
Osmanlı Türkçesine Giriş
Türkiye Türkçesi Ses Bilgisi (Turkish Phonetic)
Türk Dili Tarihine Giriş (Introduction to History of Turkish
Language)
Müzik I
Resim I
Beden Eğitimi
Heykel I
Uyum
Seçmeli Dersler
TOPLAM
TUR149
GUS101
GUS103
BED101
HYK101
UYM101
AKTS
DERSİN ADI
Ulusal Kredi
DERSİN KODU
TOPLAM SAAT
I. SINIF / I. YARIYIL
Uygulama ve Laboratuvar
ZORUNLU DERSLERİ
Kurumsal
ANADAL EĞİTİM PROGRAMI
4
0
4
4
1
2
2
4
4
4
0
0
0
0
0
2
2
4
4
4
2
2
4
4
4
1
1
5
5
5
4
0
4
4
5
-
1
-
-
1
1
1
1
1
1
-
1
1
1
1
4
28
0
1
4
29
4
28
6
30
PROGRAM SEÇMELİSİ DERS GRUBU ADI (Alan Seçmelisi)
AKTS Kredisi
Osmanlı Türkçesi Okuma-I
2
-
2
2
3
TUR151
Eski Türk Edebiyatında Ahenk( Prosody in Old Turkish Literature)
2
-
2
2
3
TUR153
Türkolojiye Giriş (Introduction to Turcology)
2
-
2
2
3
Kurumsal
Uygulama ve
Laboratuvar
TOPLAM SAAT
TUR141
DERS KODU
Ulusal kredi
Etkinlik Saati
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI
Kurumsal
Uygulama ve Laboratuvar
TOPLAM SAAT
Ulusal Kredi
AKTS
D
Z
4
0
4
4
1
Kök Türkçe
D
Z
4
0
4
4
6
Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı
Osmanlı Türkçesi Grameri (Ottoman Turkish
Grammer)
Türkiye Türkçesi Sözcük Türleri (Part of Speech
in Turkish)
Seçmeli Dersler
D
Z
4
0
4
4
6
D
Z
4
0
4
4
6
D
Z
4
0
4
4
5
D
S
4
0
4
4
6
24
0
24
24
30
DERSİN KODU
DERSİN ADI
YDİ201
Temel Yabancı (İngilizce)
YDF201
Temel Yabancı (Fransızca)
YDA201
Temel Yabancı (Almanca)
TUR203
TUR217
TUR235
TUR237
II. SINIF / I. YARIYIL
Dersin Önceki Eğitim Programında
eşdeğer bir ders var mı?
ZORUNLU DERSLERİ
Dersin ön koşulu var mı?
ANADAL EĞİTİM PROGRAMI
TOPLAM
PROGRAM SEÇMELİSİ DERS GRUBU ADI (Alan Seçmelisi)
Ulusal kredi
AKTS Kredisi
TUR241
TOPLAM SAAT
TUR239
Eleştiri Kuram ve Yöntemleri
Batı Türk Yazı Dilinin ve Oluşumu ve Kaynakları
XIII-XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Metinleri (13th-15th
Centuries Turkish Literature Texts)
Anlatı Türleri (Genres of Narrative)
Uygulama ve
Laboratuvar
TUR225
TUR227
Kurumsal
DERS KODU
Etkinlik Saati
4
4
0
0
4
4
4
4
6
6
4
0
4
4
6
4
0
4
4
6
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI
Kurumsal
Uygulama ve Laboratuvar
TOPLAM SAAT
Ulusal Kredi
AKTS
D
Z
4
0
4
4
1
Eski Anadolu Türkçesi Grameri
Türk Halk Edebiyatına Giriş
(Introduction to Turkish Folk
Literature)
XIII-XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı (13th15th Centuries Turkish Language)
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
D
Z
4
0
4
4
5
D
Z
4
0
4
4
5
D
Z
4
0
4
4
5
2
4
2
3
2
Seçmeli Dersler
D
8
0
8
8
12
26
4
26
27
30
DERSİN KODU
DERSİN ADI
YDİ202
Temel Yabancı (İngilizce)
YDF202
Temel Yabancı (Fransızca)
YDA202
Temel Yabancı (Almanca)
TUR232
TUR240
TUR250
BİT202
II. SINIF / II. YARIYIL
Dersin Önceki Eğitim Programında
eşdeğer bir ders var mı?
ZORUNLU DERSLERİ
Dersin ön koşulu var mı?
ANADAL EĞİTİM PROGRAMI
S
TOPLAM
PROGRAM SEÇMELİSİ DERS GRUBU ADI (Alan Seçmelisi)
Uygulama ve
Laboratuvar
TOPLAM SAAT
Ulusal kredi
AKTS Kredisi
TUR238
Osmanlı Türkçesi Okuma-Yazma-Çeviri
4
0
4
4
6
TUR242
Türk Dili Tarihi (History of Turkish Language)
4
0
4
4
6
TUR244
Türkçede Mecaz ve Türleri (Metaphor and Its Genres in Turkish)
4
0
4
4
6
TUR246
Türk Dilinin Ses Tarihi (Phone History of Turkish Language)
Türk Dili Araştırmalarında Kaynaklar (The Sources in Turkish Language
Studies)
4
0
4
4
8
4
0
4
4
8
DERS KODU
Kurumsal
Etkinlik Saati
TUR248
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI
DERSİN KODU
DERSİN ADI
Kurumsal
Uygulama ve Laboratuvar
TOPLAM SAAT
Ulusal Kredi
AKTS
III. SINIF / I. YARIYIL
Dersin Önceki Eğitim Programında
eşdeğer bir ders var mı?
ZORUNLU DERSLERİ
Dersin ön koşulu var mı?
ANADAL EĞİTİM PROGRAMI
TUR303
Karahanlı Türkçesi
D
Z
4
0
4
4
8
TUR311
Servet-i Fünun ve Fecr-i Atî Dönemi Türk
Edebiyatı
D
Z
4
0
4
4
8
TUR325
Türkiye Türkçesi Söz Dizimi (Turkish Syntax)
D
Z
4
0
4
4
8
Seçmeli Dersler
D
S
4
0
4
4
6
16
0
16
16
30
TOPLAM
PROGRAM SEÇMELİSİ DERS GRUBU ADI (Alan Seçmelisi)
TOPLAM SAAT
Ulusal kredi
AKTS Kredisi
TUR331
Uygur Türkçesi
Şiir İncelemeleri
Türkiye Türkçesi Ağızları (Turkish Dialects)
Kıpçak Türkçesi Grameri (Kipchak Turkish Grammer)
XVI-XVII.Yüzyıllar Türk Edebiyatı Metinleri (16th-17th Centuries
Turkish Literature Texts)
Uygulama ve
Laboratuvar
TUR309
TUR313
TUR327
TUR329
Kurumsal
DERS KODU
Etkinlik Saati
4
4
4
4
0
0
0
0
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
4
0
4
4
6
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI
DERSİN KODU
DERSİN ADI
Kurumsal
Uygulama ve Laboratuvar
TOPLAM SAAT
Ulusal Kredi
AKTS
IV. SINIF / I. YARIYIL
Dersin Önceki Eğitim Programında eşdeğer
bir ders var mı?
ZORUNLU DERSLERİ
Dersin ön koşulu var mı?
ANADAL EĞİTİM PROGRAMI
TUR403
Çağatay Dili ve Edebiyatı
D
Z
4
0
4
4
8
TUR417
Milli Edebiyat
D
Z
4
0
4
4
8
TUR427
Harezm Türkçesi (Khvarazmian Turkish)
D
Z
4
0
4
4
8
Seçmeli Dersler
D
S
4
0
4
4
6
16
0
16
16
30
TOPLAM
Ulusal kredi
AKTS Kredisi
Kurumsal
Uygulama ve Laboratuvar
TOPLAM SAAT
PROGRAM SEÇMELİSİ DERS GRUBU ADI (Alan Seçmelisi)
4
4
4
0
0
0
4
4
4
4
4
4
6
6
6
4
0
4
4
6
DERS KODU
Etkinlik Saati
TUR419
TUR429
TUR431
TUR433
Milli Mücadele Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatında Nesir (Prose in Old Turkish Literature)
Türkiye Türkçesi Metin Bilgisi (Turkish Textology)
XVIII-XIX. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Metinleri (18th-19th Centuries
Turkish Literature Texts)
Download

türk dili ve edebiyatı bölümü 2014-2015 eğitim