HÜ PROJE EKİBİ (PROJE DANIŞMANLARI)
AKTS/Program Yeterlilikleri
Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım
Doç. Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkçı
Prof. Dr. Selahattin Gelbal
Yrd. Doç. Dr. Esed Yağcı
Sağlık Bilimleri Fakültesi FTR Bölümü [email protected]
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve
Konuşma Terapisi Anabilim Dalı
(Bologna Koordinatörü)
[email protected]
Ölçme ve Değerlendirme
Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme Anabilim Dalı
[email protected]
Öğrenme Teknikleri
Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim
Dalı
[email protected]
305 15 76
305 14 36 / 297 65 43
297 85 50/120
297 85 50 114
HÜ PROJE EKİBİ (PROJE YARDIMCI DANIŞMANLARI)
Prof. Dr. Seval Fer
Prof. Dr. Mehmet Devrim Aydın
Doç Dr. Özlem Ülger
Doç Dr. Suna Erdoğan
Doç Dr. Bilge Sayıl Onaran
Doç. Dr. Melih Elçin
Doç. Dr. Güliz Nigar Güncü
Yrd. Doç. Dr. Ümit Işık Erdoğan
Yrd. Doç Dr. Burcu Şimşek
Yrd. Doç. Dr. Mevlüde Kızıl
Yrd. Doç. Dr. Zahide Tuna
Yrd. Doç.Dr.Eda Çelik Akdur
Yrd. Doç. Dr. Menekşe Boz
Yrd. Doç. Dr. Özge Okay Tekinsoy
Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve
Öğretim Anabilim Dalı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü
Sağlık Bilimleri Fakültesi FTR Bölümü
(Bologna Koordinatör Yardımcısı)
Eczacılık Fakültesin Radyofarmasi
Anabilim Dalı
Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve
Çevre Tasarımı Bölümü
Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi
Anabilim Dalı
Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji
Anabilim Dalı
Eğitim Fakültesi
OFMA Kimya Eğitimi Anabilim Dalı
İletişim Bilimleri Bölümü İletişim ve
Toplum Anabilim Dalı
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve
Diyetetik Bölümü
Hemşirelik Fakültesi Cerrahi
Hastalıkları Hemşireliği ABD
Mühendislik Fakültesi Kimya
Mühendisliği Bölümü
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi
Anabilim Dalı
[email protected]
297 85 50
[email protected]
297 87 40
[email protected]
305 15 76
[email protected]
305 21 52
[email protected]
297 88 50 / 5522021910
[email protected]
305 25 78
[email protected]
305 21 28
[email protected]
297 67 92
[email protected]
297 62 30/125
[email protected]
305 10 94 / 128
[email protected]
305 15 80 / 171
[email protected]
297 7414 /127
[email protected]
297 68 20
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü [email protected]
Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği
Anabilim Dalı
[email protected]
Polatlı Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu (Bologna Koordinatör
Yardımcısı)
[email protected]
297 62 76 -77
297 86 26/121
5462352169
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü
Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme Anabilim Dalı
Rekreasyon Bölümü / Egzersizde
Beslenme ve Metabolizma Anabilim
Dalı
Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve
Öğretim Anabilim Dalı
[email protected]
297 88 25
[email protected]
297 85 50-51
[email protected]
2976890/169
[email protected]
297 85 50/51
[email protected]
305 15 77
Arş. Gör. Koray Üstün
Sağlık Bilimleri Fakültesi FTR Bölümü
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi
Anabilim Dalı
Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve
Öğretim Anabilim Dalı
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve
Öğretim Anabilim Dalı
Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi,
Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
Anabilim Dalı
Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi,
Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
Anabilim Dalı
Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi,
Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
Anabilim Dalı
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü
Arş. Gör. Onur Çağdaş Artantaş
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü [email protected]
Öğr. Gör. Dr. Sıddıka Demirtaş
Öğr. Gör. Dr. Nalan Kalkan
Öğr. Gör. Nurullah Arı
Ar. Gör. Dr. Kübra Atalay
Ar. Gör. Dr. Süleyman Bulut
Ar. Gör. Funda Uysal
Ar. Gör. Melda Sağlam
Ar. Gör. Gonca Uludağ
Ar. Gör. Zeynep Şen
Ar. Gör. Fatma Bayrak
Ar. Gör. Sultan Demircan
Ar. Gör. Nuray Kısa
Arş. Gör. Hilal Büyükgöze
Arş. Gör. Feyza Gün
621 10 23 / 623 88 52
[email protected] [email protected]
297 86 25 / 156
[email protected]
[email protected]
[email protected]
297 85 50/134
[email protected]
297 85 50
[email protected]
2978550
[email protected]
0 532 250 91 67
[email protected]
0554 443 38 46
[email protected]
297 81 00
297 71 76
297 62 70 -71
31.03.2015
Download

Proje Yönetim Ekibi