Arş. Gör. Hilal BÜYÜKGÖZE
[email protected]
(last updated in January,2014)
Akademik ve Mesleki Özgeçmiş
Akademik Görevler
Yıl
Görev
Ocak 2012- Halen
Ocak 2009- Ocak 2012
Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara
İngilizce Okutmanı, Aksaray Üniversitesi, Aksaray
Üniversite Dışı Görevler ve Danışmanlıklar
Yıl
Görev
2005-2009
İngilizce Öğretmeni, Samsun
2004-2005
Stajyer Öğretmen, Kadıköy Anadolu Lisesi, İstanbul
İdari Görevler
Yıl
Görev
Verdiği Dersler
Lisans
Dersin Kodu
Adı
Kredisi
ENG 185
Foreign Language I
200
ENG 186
Foreign Language II
200
Eğitimi
Derece
Yıl
Kurum
Doktora
Yüksek Lisans
Bilimsel Hazırlık
Yaz Okulu
Lisans
Şubat 2012-Halen
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Yön. Tef. Plan. ve Eko. Programı
Ekim 2011-Şubat 2012 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Yön. Tef. Plan. ve Eko. Programı
Haziran 2009
2001-2005
Columbia University Teachers College Summer Institute
Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği
Arş. Gör. Hilal BÜYÜKGÖZE
[email protected]
Makale, Bildiri, Kitap ve Diğer Yayınlar
Yurt dışı yayınlar:
Burgaz, B., Koçak, S., & Büyükgöze, H. (2013). Öğretmenlerin mesleki ve bürokratik sosyalleştirmeye yönelik
değerlendirmeleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı (1), 39-54. (indexed in SSCI)
Yurt içi yayınlar:
Ayral, M., Özdemir, N., Türedi, A., Yılmaz Fındık, L., Büyükgöze, H., Demirezen, S., Özarslan, H., & Tahirbegi, Y. (2013).
Öğretmen özerkliği ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki: PISA örneği. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi-EBAD. (in press)
Uluslararası bildiriler:
Büyükgöze, H. (2013). An investigation of support measures for beginning teachers in EU countries and Turkey. 4th World
Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. 27-29 October, 2013. University of Barcelona: Barcelona,
Spain. (Funded by H.Ü. Academic Research Unit)
Burgaz, B., Koçak, S., & Büyükgöze, H. (2013). Öğretmenlerin mesleki ve bürokratik sosyalleştirmeye yönelik
değerlendirmeleri. International Symposium, New Issues on Teacher Education. 9-11 Mayıs, 2013. Hacettepe Üniversitesi:
Ankara.
Büyükgöze, H., & Kavak, Y. (2013). The employment status of primary and secondary education teachers of public sector in
European Union countries. International Symposium, New Issues on Teacher Education. 9-11 Mayıs, 2013. Hacettepe
Üniversitesi: Ankara.
Baskan, G., Koçak, S., & Büyükgöze, H. (2013). The history of the teacher education system for secondary schools in
Turkey. 5th World Conference on Educational Sciences. 5-8 February, 2013. Sapienza University of Rome: Italy.
Büyükgöze, H., & Baskan, G. (2012). The impacts of globalization on financing higher education in Turkey. 3 rd World
Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. 25-28 October, 2012. Maison N. D. Chat d’Oiseau, Brussels:
Belgium. (Funded by H.Ü. Academic Research Unit)
Büyükgöze, H., & Cengizhan, L. (2010). Technologically enhanced teaching: Blogs in ELT. 10th TOJET International
Educational Technologies Conference. 26-28 April, 2010. Bogazici University, Istanbul.
Büyükgöze, H. (2009). How can we use computer applications to teach languages? Let’s share ICT- facilitated activities. 1st
Istanbul Arel University International ELT Conference, Managing Innovative Changes in TEFL: New Insights Beyond Methods.
29-30 May, 2009. Istanbul Arel University, İstanbul.
Büyükgöze, H. (2009). Making reading communicative and cooperative in a village primary school. International Congress of
Comparative Literature and the Teaching of Literature and Language: A Comparative Analysis of Folk Tales: A Multicultural
Perspective (CAFT), We Speak the Same Culture. April 29- May 1, 2009. Gazi University: Ankara.
Ulusal bildiriler:
Özdemir, N., Büyükgöze, H., & Kavak, Y. (2013). Öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimlerine yönelik uygulamaların
karşılaştırmalı değerlendirmesi. 8. Eğitim Yönetimi Kongresi. 7-9 Kasım, 2013. Marmara Üniversitesi: İstanbul.
Ayral, M., Özdemir, N., Türedi, A., Yılmaz Fındık, L., Büyükgöze, H., Demirezen, S., Özarslan, H., & Tahirbegi, Y. (2013).
Öğretmen özerkliği ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki: PISA örneği. IV. Eğitim Yönetimi Forumu. 3-5 Ekim, 2013. Balıkesir
Üniversitesi: Balıkesir.
Kavak, Y., & Büyükgöze, H. (2012). Avrupa Birliği ülkelerinde öğretmen yetiştirme ve Türkiye ile karşılaştırma. 7. Eğitim
Yönetimi Kongresi. 24-26 Mayıs, 2012. İnönü Üniversitesi: Malatya.
Büyükgöze, H., & Cengizhan, L. (2009). İngiliz dili eğitiminde kısa öykü analizi. IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi. 5-7
Kasım, 2009. Marmara Üniversitesi, Istanbul.
Katılınan Etkinlikler:
Aralık 2013: II. Uluslararası Kaos, Karmaşıklık ve Liderlik Sempozyumu, ODTÜ, Ankara.
Kasım 2013: I. Uluslar arası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi, Bilkent Hotel, Ankara.
Kasım 2013: “Ortaöğretime Geçişin Yeniden Düzenlenmesi ve Özel Dershaneler” Panel, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Aralık 2012: I. Uluslararası Kaos, Karmaşıklık ve Liderlik Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Aralık 2012: “Türkiye’nin Eğitim Politikasını Araştırmak” Uluslararası Konferans, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.
Aralık 2012: “Eğitim Sistemi için Bütüncül Politikalar ve Stratejik Planlama” Panel, Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Ankara.
Kasım 2012: “Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Akademik Makale Yazımı” HÜSEM, Ankara.
Kasım 2012: TÜSİAD “2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim” Projesi “İşgücü”, “Sağlık” ve “Sosyal Güvenlik” Raporları Sunum
Toplantısı, Ankara Hilton Oteli
Kasım 2012: UNESCO Herkes için Eğitim (EFA-Education for All) Raporları Değerlendirme Çalıştayı, Dedeman Hotel, Ankara.
Mart 2012: Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişim Planlama Çalıştayı, 8-11 Mart, Antalya.
Nisan 2010: Bilgisayar Destekli Veri Analizi Çalıştayı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
Nisan 2009: XIII. ELT Konferansı, [email protected]: Current Approaches, New Trends and Best Examples in E-ducation, Özel
Kültür Kurumları, İstanbul.
Nisan 2009: III. Bahar Sempozyumu, Etkili Öğretim Uygulamaları, Özel Bilkent İlköğretim Okulu, Ankara.
Mart 2009: IV. Yabancı Dil Öğretmenleri Konferansı, Özel Yüce Okulları, Ankara.
Şubat 2009: V. ELT Konferansı: Aim Above the Mark to Hit the Mark, Assessment in ELT, İstanbul Çevre Okulları, İstanbul.
Aralık 2007: “Short and fun filler activities”- Raymond Kerr, Ankara.
Nisan 2005: “The use of literature in Second Language Teaching”- Paul Seligson, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Mart 2002: “Translation Studies”- Işın Bengi Öner, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
Download

Araştırma Görevlisi Hilal BÜYÜKGÖZE