CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN
YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞİN 10. MADDESİ GEREĞİNCE, LİSANS VE ÜSTÜ DÜZEYDE EĞİTİM VEREN YERLERE ALINACAK
AKADEMİK PERSONELE AİT ÖN DEĞERLENDİRME TESPİT TUTANAĞI
İlan No: 1005214
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
SIRA NO
BAŞVURANIN ADI SOYADI
BİRİMİ
BÖLÜMÜ
KADRO
UNVANI
KADRO
DERECESİ
ALES
PUANI
YABANCI
DİL PUANI
ALES (%60) Y.DİL (%40)
AÇIKLAMA
TOPLAM
PUAN
(İlan Şartına Uygunluğu)
1
Seyhan SOLAK
Rektörlük
Kimya
Uzman
6
76,62276 72,50000
45,97
29,00
74,97
Sınava Girmeye Hak Kazandı.
2
Merve DAĞCI
Rektörlük
Kimya
Uzman
6
80,48096 63,75000
48,29
25,50
73,79
Sınava Girmeye Hak Kazandı.
3
Nilüfer KOÇYİĞİT
Rektörlük
Kimya
Uzman
6
70,26581 58,75000
42,16
23,50
65,66
Sınava Girmeye Hak Kazandı.
4
Müge CİVELEKOĞLU ODABAŞ
Rektörlük
Kimya
Uzman
6
İlan Şartlarını Taşımıyor.
5
Birgül ÇELİK
Rektörlük
Kimya
Uzman
6
Yüksek Lisans Öğrenim Belgesi Onaylı Değil.
6
Orhan SOYLU
Rektörlük
Kimya
Uzman
6
Yüksek Lisans Öğrenim Belgesi Onaylı Değil.
7
Hasan Can YAZICI
Rektörlük
Kimya
Uzman
6
İlan Şartlarını Taşımıyor.
15.01.2016
NOT :
Rektörlük Uzmanlığı yazılı giriş sınavı 22 Ocak 2015 Cuma günü saat 14:00'de Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Muradiye Kampüsü / Yunusemre / MANİSA adresinde
yapılacaktır.
Sınava girmeye hak kazanan adayların belirtilen gün ve saatte belirtilen yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.
Download

1 Seyhan SOLAK Rektörlük Kimya Uzman 6 76,62276 72,50000 45