SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN
YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ
YÖNETMELİĞİN 11. VE 12. MADDELERİ UYARINCA, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ (REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER DAHİL) DÜZEYİNDE
EĞİTİM VEREN YERLERE ALINACAK AKADEMİK PERSONELLERE AİT GİRİŞ SINAV SONUCU DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SONUÇ
TUTANAĞI
1005179 NOLU İLAN
BİRİMİ
BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI/PROGRAM
KADRO UNVANI
İLAN EDİLEN KADRONUN ÖZEL ŞARTI
Rektörlük
Okutman
DERECESİ
1
İngilizce Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
Lisans
Giriş Sınav
Giriş Sınav
Ales
Yabancı Dil
Başarı Durumu
Yabancı
Lisans
Mezuniyet
Notunun %
Notu
Puanının
Puanının
Toplam Puan
Asil Aday
Sıra No
Adı Soyadı
Ales Puanı
Dil
Mezuniyet
Notunun % 30'u (Yazılı/
(Yazılı/
% 30'u
%10'u
(A)+(B)+(C)+(D) (Yedek Aday da
Puanı
Notu
30'u
Sözlü)
Sözlü)
(A)
(B)
Belirlenebilir)
(C)
(D)
1
Hasan ULUSAN 81.74272
88
72.4
80
24.522816
8.8
21.72
24
79.04
ASİL
Sınav Jürisi:
ÜYE
ÜYE
ÜYE-RAPORTÖR
Download

1005179 NOLU İLAN - Süleyman Demirel Üniversitesi