T.C.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
ANKARA
SAYI
YER/TARİH
KONU
:
:
:
B356A588CA7269B
1120-2014-15035102315095707/ 15:46
İNTERNET (www.turkiye.gov.tr) 04.02.2015
BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ
İLGİLİ BANKA ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
1. Aşağıda kimliği yazılı yükümlü, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nun Geçici 52'nci
Maddesi gereğince, bedelli askerlik yapmak üzere başvurmuştur.
2. Savunma Sanayi Destekleme Fonu adına; aşağıda belirtilen hesap numaralarından
herhangi birisine alacak kaydedilmek üzere 18.000 Türk Lirasının tahsil edilmesi
gerekmektedir.
3. Üç nüsha dekont aslının;
(a) T.C. Kimlik Numarasının,
(b) Adı soyadının,
(c) Doğum tarihinin,
(ç) Nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçenin,
(d) Ödenen bedel tutarının,
(e) Yapılan ödemenin Savunma Sanayi Destekleme Fonu adına açılan hesaba alacak
kaydedilmek üzere alındığına dair açıklamanın belirtilerek ilgiliye teslim
edilmesini rica ederim.
YÜKÜMLÜNÜN KİMLİĞİ:
NÜFUSA KAYITLI AS.Ş-KÖY MAHALLE
DOĞUM - KÜTÜK NO - BABA ADI
ADI SOYADI
T.C. KİMLİK NUMARASI
:
:
:
:
BURDUR - BÜYÜKYAKA
1987 - 136 - HÜSEYİN
YİĞİT HACIEFENDİOĞLU
23476486864
BANKA HESAPLARI :
( ) T.C. Ziraat Bankası IBAN NO (TL) (TR49 0001 0017 4537 7119 4351 38 numaralı)
( ) T. Halk Bankası IBAN NO (TL)
(TR31 0001 2009 4520 0010 2600 83 numaralı)
( ) T. Vakıflar Bankası IBAN NO (TL) (TR28 0001 5001 5800 7302 9593 00 numaralı)
* Bedel tutarını eksiksiz olarak 13 Şubat 2015 tarihine kadar peşin olarak;
hiçbir tebligat, ihtar veya uyarıya gerek kalmaksızın yukarıdaki banka
hesaplarından birine ödeyeceğim ve dekontu belirtilen tarihe kadar askerlik
şubesine teslim edeceğim.
BAŞVURANIN:
Adı Soyadı
: YİĞİT HACIEFENDİOĞLU
TC Kimlik Nu : 23476486864
Tarih
: 04.02.2015
İmza
:
Download

1120-2014-15035102315095707/ 15:46 YER/TARİH