15.01.2016
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ UZMAN KADROLARI GİRİŞ SINAVI SONUCU
ANABİLİM
ALES
PUANI
ADI SOYADI
YABAN
CI DİL
PUANI
(% 30)
(%10)
DALI
(100 üz.)
LİSANS
MEZUN
İ-YET
PUANI
GİRİŞ
SINAV
NOTU
(%30)
(%30)
İç Hastalıkları
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Uz.Dr.Çiğdem Usul Afşar
Uz.Dr.Ahmet Gökhan Sarıtaş
Uz.Dr.Mehmet Eren Yüksel
Uz.Dr.Gökhan Çavuş
21
8.500
24.444
21
5
22.944
SINAVA KATILMADI
SINAVA KATILMADI
30
27
83.944
75.944
SINAV
SONUCU
BAŞVURANIN
DEĞERLENDİRM
E PUANI
Fakültemizin aşağıda belirtilen Anabilim Dalları için ilan edilen, Uzman kadrolarına
başvuranların 31 Temmuz 2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 19.09.2009
tarih ve 27354, 09.03.2010 tarih ve 27516, 04.03.2014 tarih ve 28931 ile 24.01.2015 tarih ve 29246
Sayılı Resmi Gazetelerde bazı maddeleri değiştirilen "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı
Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde anılan
yönetmeliğin 11. maddesine göre 14.01.2016 tarihinde giriş sınavı, 12.maddesine göre
değerlendirmesi yapılarak sınav sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
BAŞARILI
BAŞARILI
Download

15.01.2016 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UZMAN