12.01.2016
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ UZMAN KADROLARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Fakültemizin aşağıda belirtilen anabilim dallarına ait ilan edilen Uzman kadrolarına başvuran
adayların, 31 Temmuz 2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 19.09.2009 tarih ve
27354, 09.03.2010 tarih ve 27516, 04.03.2014 tarih ve 28931 ile 24.01.2015 tarih ve 29246 Sayılı
Resmi Gazetede bazı maddeleri değiştirilen "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına
Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca başvuru koşullarını sağladıkları tespit
edilmiştir.Anılan koşulları taşıyan adayların 12.01.2016 tarihinde yapılan Ön Değerlendirme sonuçları
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Sınav 14.01.2016 tarihinde saat 10.00 ‘da ilgili Anabilim Dallarında yapılacaktır.
ANABİLİM DALI
BAŞVURANIN ADI SOYADI
ALES
PUANI
(% 60)
YABANCI DİL
PUANI(%40)
TOPLAM
ÖN
DEĞERLEN
DİRME
PUANI
İç Hastalıkları
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Uz.Dr.Çiğdem Usul Afşar
Uz.Dr.Mehmet Eren Yüksel
Uz.Dr.Ahmet Gökhan Sarıtaş
Uz.Dr.Gökhan Çavuş
42
42
42
42
34
38.50
20
30.50
76
80.50
62
72.50
Download

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UZMAN KADROLARI