Ön Değerlendirme Sonuçları:
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin
birimlerinde istihdam edilmek üzere 14.08.2014 tarihinde ilan edilen kadrolar için aynı yönetmeliğin 10.maddesi
uyarınca ön değerlendirme sonuçlarına göre Üniversitemiz Fen Fakültesi Moleküler ve Biyoteknoloji Bölümü
Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı (1 adet) Araştırma Görevlisi Giriş Sınavına Alınacak Adaylar ile Giriş Sınavına
Alınmayacakların İsim Listesi Aşağıda Belirtilmiştir.
Ön Değerlendirme Tarihi. 04.09.2014
Giriş Sınavı Tarihi
Sınav Yeri
Sınav Saati
: 09.09.2014
: Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü Şahinkaya Cad.No:86 34820 Beykoz/İstanbul
: 10:30
GİRİŞ SINAVINA ALINACAK ADAYLARIN İSİM LİSTESİ
Sr.
No
BAŞVURANIN
ADI SOYADI
1
Özgül ÖZER
2
Nesrin ÇETİNEL
3
Gamze
CÖMERTPAY
KADRO
ÜNVANI
Araştırma
Görevlisi
Araştırma
Görevlisi
Araştırma
Görevlisi
ALES
PUAN
Y.DİL
PUAN
84,710
ÖN DEĞERLENDİRME
SONUÇLARI
ALES
%60
Y.DİL
%40
TOP.
PUAN
AÇIKLAMA
İlan Şartlarına Uygunluğu
60
50,826
24
74,826
Giriş Sınavına Katılacak
70,212
71,250
42.127
28.5
70,627
Giriş Sınavına Katılacak
74,874
60
44,924
24
68,924
Giriş Sınavına Katılacak
GİRİŞ SINAVINA ALINMAYACAKLARIN İSİM LİSTESİ
4
İrfan KILIÇ
5
Kenan
ENSARİOĞLU
Araştırma
Görevlisi
Araştırma
Görevlisi
Yabancı Dil belgesi İngilizce olduğundan başvuru kabul
edilmemiştir
Yabancı Dil belgesi İngilizce olduğundan başvuru kabul
edilmemiştir
Download

Ön Değerlendirme Sonuçları: - Türk