Evrak Tarih ve Sayısı: 12/01/2016-E.1218
*BE6P5C4E*
T.C.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Van Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Sayı : 43457559-902.03
Konu : Personel alımı-Sınavlar
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE
Yüksekokulumuz Mobilya Dekorasyon Programı ile Mimari Restorasyon Programı için
açılan ve 15.01.2016 tarihinde yapılacak olan Akademik Personel (Öğretim Görevlisi) Giriş
Sınavına başvuru yapan adayların ön değerlendirilmesi yapılmış olup, ön değerlendirme
sonuçları 12.01.2016 tarihinde Üniversitemiz Web sayfasında ilan edilmek üzere ekte
sunulmuştur.
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
e-imzalıdır
Selçuk USTA
Müdür Yardımcısı
Ek:
1- ÖN DEĞERLENDİRME MİM- RESTORASYON (1 sayfa)
2- ÖN DEĞERLENDİRME MİM. RESTORASYON (1 sayfa)
3- ÖN DEĞERLENDİRME MOBİLYA (1 sayfa)
4- ÖN DEĞERLENDİRME MOBİLYA-1 (1 sayfa)
Adres:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Zeve
Kampüsü 65080 Tuşba / Van
Telefon:+90 432 2252301 Faks+90 432 2251415
e-Posta:[email protected] Elektronik Ağ:http://www.yyu.edu.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Serdar KAÇMAZ
Unvanı: Şef
Dahili No: 22323
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak Tarih ve Sayısı: 12/01/2016-E.1218
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak Tarih ve Sayısı: 12/01/2016-E.1218
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak Tarih ve Sayısı: 12/01/2016-E.1218
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak Tarih ve Sayısı: 12/01/2016-E.1218
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Download

Personel alımı Sınavlar - Yüzüncü Yıl Üniversitesi