Evrak Tarih ve Sayısı: 12/01/2016-E.1184
*BEKA5Z2M*
T.C.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Türk Müziği Devklet Konservatuvarı Müdürlüğü
Sayı : 23318848-902.02
Konu : Ön Değerlendirme
REKTÖRLÜK MAKAMINA
(Personel Daire Başkanlığı)
İlgi
: 31.12.2015 tarih ve 8549 sayılı yazınız
İlgi sayılı yazınıza istinaden, Konservatuar Müdürlüğümüze alınacak olan öğretim
elamanları müracaatları ile ilgili ön değerlendirme komisyonumuzca yapılmış olup, yapılan
değerlendirme sonucu yazımız ekinde sunulmuştur.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
e-imzalıdır
Doç. Dr. Süleyman Cem
ŞAKTANLI
Konservatuvar Müdürü
1 Adet (Değerlendirme Formu)
Ek:S28C-6e16011219430 (1 sayfa)
Adres:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü Zeve
Kampüsü 65080 Tuşba / VAN
Telefon:+90 432 2251701-04 / +90 4445065 Faks+90 432 4865413
e-Posta:[email protected] Elektronik Ağ:+90 432 4865413
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Gülden EFEOĞLU
Unvanı: Bilgisayar İşletmeni
Dahili No: 5607
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak Tarih ve Sayısı: 12/01/2016-E.1184
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Download

Ön Değerlendirme - Yüzüncü Yıl Üniversitesi