Ek : 5 KREDİ İŞLEMLERİNDE FAİZ VE KAR PAYI DIŞINDA SAĞLANACAK ÜCRET, KOMİSYON
VE MASRAFLAR İLE BANKACILIK HİZMET KOMİSYONLARI BİLDİRİM FORMU
BANKA ADI : BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.
BİLDİRİM TARİHİ : 11/01/2016
Ücret (TL)
I- Kredi İşlemleri
1- İskonto ve İştira
2- Senetler Karşılığı Krediler
3- Esham ve Tahvilat Karşılığı Krediler
4- Emtia Karşılığı Krediler
5- Altın Karşılığı Krediler
6- İthalat Akreditifleri
7- İthalat Vesaiki Mukabili Krediler
8- İhracat Vesaiki Mukabili Krediler
9- Zirai Krediler
10- İpotek Karşılığı Krediler
11- Teminat Mektupları
12- Bankalar ve Firmalar Lehine Verilen Aval ve Cirolar
13- Yurt Dışı Garanti Mektupları
14- Birden Fazla Teminat Karşılığı Verilen Krd.
15- Kredi kartı yıllık ücretleri
Yürürlük Tarihi
17.03.2010
17.03.2010
17.03.2010
17.03.2010
Oran (%)
Minimum
Maksimum
3
3
3
3
10
10
10
10
17.03.2010
17.03.2010
17.03.2010
5
5
5
20
20
20
25.06.2014
17.03.2010
17.03.2010
17.03.2010
17.03.2010
2,5
5
5
5
5
0
50
50
50
50
II- Hizmetler
1- Senet Tahsili
2- Havale ve EFT
3- Esham ve Tahvilat Muhafazası
4- Altın Muhafaza Ücreti
5- Kapalı Zarf ve Çıkın Muhafaza Ücreti
6- Yurt İçi Akreditifler
7- Borsa Emirleri
8- İtibar (Kredi) Mektupları
9- Referans Mektupları
10- İstihbarat (Firma Başına)
11- Kiralık Kasalar
12- Giden Kambiyo Havaleleri (Verilen Dövizli Çekler Dahil)
13- Gelen Kambiyo Havaleleri
14- Şirket Teşkili veya Sermaye Artırılması İçin Verilen Mektuplar
15- Serbest Emtia
16- Seyahat Dövizi Satışı
17- Gayrimenkul Ekspertizi
18- Ticari Nitelikli Cari Hesap Müşterilerine Gönderilen Ekstreler
19- Yurt Dışı Akreditifler
20- Tahsile Gönderilen İhracat Vesaiki
21- Çek Provizyonları
22- Çek Tahsili
23- Vadesiz Hesaplar Yıllık İşlem Ücreti
17.03.2010
13.04.2015
14.01.2011
2
5
14.01.2011
14.01.2011
14.01.2011
13.04.2015
13.04.2015
14.01.2011
11.01.2016
17.03.2010
14.01.2011
14.01.2011
14.01.2011
17.03.2011
13.04.2015
20
0
0
0
1000
1000
1000
100
100
5
5
50
491
20
20
0
0
0
0
AÇIKLAMALAR :
1- Formda belirtilen kredi işlemleri ve hizmetler için (%) oran şeklinde ve/veya minimum ve maksimum olmak üzere tek bir tutar
girilerek bildirilecektir.
2- Formda belirtilenler dışında başkaca bir kredi ve hizmet türünün olması halinde bildirim formatı bozulmadan ayrı tablo şeklinde
düzenlenerek gönderilecektir.
500
500
3000
1000
1000
1000
1000
500
Ek : 5 KREDİ İŞLEMLERİNDE FAİZ VE KAR PAYI DIŞINDA SAĞLANACAK ÜCRET, KOMİSYON
VE MASRAFLAR İLE BANKACILIK HİZMET KOMİSYONLARI BİLDİRİM FORMU
EK TABLO
BANKA ADI : BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.
BİLDİRİM TARİHİ : 11/01/2016
Ücret (TL)
I- Kredi İşlemleri
1- Erken Ödeme Komisyonu
2- Taşınır Taşınmaz Rehin Ücreti
3- Kredi Tahsis Ücreti
4- Kişilere Yapılan Ödemeler
5-Haberleşme Masrafı (Kurumsal)
6-Geri Ödeme Plan Değişikliği Masrafı
7-İpotek Tesisi Ücreti
Yürürlük Tarihi
27.05.2014
17.03.2010
11.01.2016
11.01.2016
13.04.2015
13.04.2015
13.04.2015
Oran (%)
2%
Minimum
Maksimum
0
0
0
0,5%
142
50000
142
500
200
200
II- Hizmetler
Swift
29.12.2014
6,5 USD
6,5 USD
AÇIKLAMALAR :
1- Formda belirtilen kredi işlemleri ve hizmetler için (%) oran şeklinde ve/veya minimum ve maksimum olmak üzere tek bir tutar
girilerek bildirilecektir.
2- Formda belirtilenler dışında başkaca bir kredi ve hizmet türünün olması halinde bildirim formatı bozulmadan ayrı tablo şeklinde
düzenlenerek gönderilecektir.
Download

Ücret ve Komisyon