SEVK BİLGİ DÖNÜŞ FORMU VE SAĞLIK KURUMLARINDA
ÇALIŞANLARIN KARŞILAŞABİLECEĞİ GÜÇLÜKLERİ AŞMAK İÇİN
HASTANELERDE İŞ SAĞLIĞI BİRİMLERİ VE ARŞİVLERİ
OLUŞTURULMASI ÖNERİSİ
Dr. Sarp Suat
Yazarlar:
Sarp Suat, CarrefourSa-BankPozitif, İş Hekimi, İstanbul
Atlı A. Kadir, Atölye OSGB, İş Sağlığı Bilim Uzmanı, Ankara
Sezen Adem, İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Özbek Erhan, İş Hekimi, İstanbul
Vural Yalçın, Ece İş Çözümleri Danışmanlık, İnsan Kaynakları Uzmanı, İstanbul
Koçyiğit Dündar, Ece İş Çözümleri Danışmanlık, İş Güvenliği Uzmanı (C), İstanbul
AMAÇ:
Sevk Bilgi Dönüş Formunun öneminin saptanması,
form önerisi,
hastanelerde “İş Sağlığı Birimi ve Arşivi” kurulmasının
yararının sorgulanması.
YÖNTEM:
Toplam 127 kişiye, internet üzerinden on-line olarak
uygulanan 9 soruluk anket çalışmasında sorulanlar:
Sevk Bilgi Dönüş Formunun önemi,
kullanılıp-kullanılmadığı,
hastanelerde “İş Sağlığı Birimi ve Arşivi” kurulmasının yararları.
127 YANIT
BULGULAR:
GECE
VARDİYASINDA
ÇALIŞMA
MESLEK
HASTALIĞI
YÜKSEKTE
ÇALIŞMA
RAPORU
İŞ
KAZASI
İŞ SAĞLIĞI
BİRİMİ
İŞ SAĞLIĞI ARŞİVİ
SONUÇ:
Hastanelerde “İş Sağlığı Birimi ve Arşivi” oluşturulmalıdır.
Çalışanların iş kazası/meslek hastalığı şüphesinde
gönderildiklerinde karşılaşacakları güçlüklerin azalması
ve
iş hekimlerinin sevklerine bilgi dönüşlerinin arttırılması
bu yolla sağlanacaktır.
SONUÇ:
Arşivler, yargıya belge
teminini de
kolaylaştıracak,
hem hastane idarelerini,
hem işyerlerini zan altında
kalmaktan kurtaracak,
belge kayıpları önlenerek
hak kayıpları
engellenecektir.
SONUÇ:
İş sağlığı kültürünün bu yolla
hastanelere de taşınıp,
uzman hekimlerin İSG konusunda istenen bilgilerin
önemini kavramaları sağlanacaktır.
TARTIŞMA:
XXXXXXX
HASTANESİ
İŞ SAĞLIĞI
(İŞ KAZALARI/MESLEK HASTALIKLARI)
BİRİMİ
Slayt: Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ – Hacettepe Üni. Halk Sağlığı AD / HİSAM MERKEZ MÜDÜRÜ
Dr Suat Sarp - İş Hekimi
Dr Suat Sarp - İş Hekimi
Dr Suat Sarp - İş Hekimi
Download

Hastanelerde “İş Sağlığı Birimi ve Arşivi”