VERİ BİLİŞİM DIŞ TİCARET
GERÇEK ZAMANLI VE
ÇOK KULLANICILI DIŞ
TİCARET TAKİP VE
UYGULAMA MODÜLÜ
• Satış siparişleri ve
sevkiyat planlama
bilgilerinden ihracat
bilgileri oluşturma
• Satın alma siparişleriden
ithalat bilgileri oluşturma
• Oracle modülleri ile
hem görünüş hem de
fonksiyonalite açısından
tam uyum
• Oracle modül ve verileri
ile tam entegrasyon
e-BUSINESS SUITE
• Organizasyon alt
yapısını destekler
• Sorumluluk alt yapısını
destekler
• DFF (esnek alan) desteği
• Oracle Reports ve
Discoverer desteği
DOKÜMAN YÖNETİMİ
• E-Business Suite ile MS
Word’ü biraraya getiren
şablon tabanlı doküman
oluşturma sistemi
• Kurumsal kimliği tam
anlamı ile yansıtan
doküman, form ve
yazışma tasarımı
• Elektronik olarak
dokümanları saklama ve
yeniden oluşturma
Veri Dış Ticaret; eksiksiz bir dış ticaret
modülü olup ihracat, ithalat, hazine ve teşvik
fonksiyonlarını mevcut Oracle e-Business
Suite ile entegre bir şekilde uygulamakta ve
e-Business Suite ile dış ticaret verilerini
senkronize bir şekilde işlemektedir.
İHRACAT
Satış siparişleri ve sevkiyat planlama bilgilerinden ihracat detay
formu bilgileri oluşturularak her türlü dış ticaret evrak ve formu
düzenlenebilir, ihracat beyanname ve kambiyo işlemleri takip
edilebilir.
İTHALAT
Satın alma siparişlerinden ithalat detay bilgileri oluşturularak
malın satıcıdan çıkışından teslim alınışına kadar takibi sağlanır.
Kati ithalat, antrepo ve Serbest Bölge beyannameleri takip
edilebilir.
TEŞVİK
Dahilde işleme izin belgeleri, yatırım teşvikleri ve geçici kabuller
takip edilebilir, müracaat ve kapama işlemleri yapılabilir.
HAZİNE
Nakit Yönetimi ve Hazine modülü ile entegre olacak şekilde
Exim kredileri, Teminat mektupları, döviz taahhüt ve taahhüt
kapatma işlemleri gibi her türlü kambiyo takibi yapılabilir.
DOKÜMAN YÖNETİMİ
İthalat, ihracat ve teşvik alt modüllerinde gereken tüm yazışma,
form ve matbu evraklar oluşturulabilir. Dokümanlar firmaların
istedikleri biçim ve şekilde hazırlanabilmekte ve kurumsal
kimliği ön plana çıkarmaktadır. Oluşan tüm dokümanlar ile
ithalat, ihracat dosyaları arasında ilişki kurulup, elektronik
dokümantasyon sağlanmaktadır. Hazırlanan dokümanlar
Oracle e-Business Suite oturumunun içinde MS Word
ortamında kullanıcılara sunulmakta ve değişiklik yapmalarına
imkan tanınmaktadır.
ENTEGRASYON
Dış ticaret modülünde veriler tekrar girdirmeden e-Business
Suite içindeki bilgilere entegre bir şekilde ulaşılır ve kullanılır.
Fatura, ödeme hareketleri ve nakit yönetimi bilgileri ihracat ve
ithalat verilerinden beslenir.
VERİ BİLİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
www.veribilisim.com
Tel : 232-4457472
[email protected]
Fax : 232-4459637
VERİ BİLİŞİM DIŞ TİCARET
İHRACAT BİLGİLERİ
Bedelli İhracatlar
Bedelsiz İhracatlar
Konsinye İhracatlar
Mahrece İade
Transit Ticaret
İhracat Tahsilat Bilgileri
Peşin Döviz Alım Belgeleri
Mal Bedeli Saydırma - DAB
Reklamasyon, Borç Dekontu vs
İhracat Masrafları
Belge Bazında Masraflar
Masraf Dağılımı
Birim Maliyet Hesabı
İhracat Akreditifleri
İhraç Kayıtlı Yurt İçi Satışlar
İhraç Kayıtlı Çıkışlar
Ayniyat/Mahsup Takibi
İhraç Kayıtlı Yurt İçi Alışlar
İTHALAT BİLGİLERİ
Bedelli İthalatlar
Antrepo/Fiktif Depo Takibi
Geri Gelen Eşya
İthalat Transfer Bilgileri
Peşin Transferler
Mal Bedeli Ödeme - DSB
İthalat Masrafları
Belge Bazında Masraflar
Masraf Dağılımı
Birim Maliyet Hesabı
İthalat Akreditifleri
Serbest Bölge İşlemleri
TEMİNAT MEKTUPLARI
Kısmi Düşümler
Komisyonlar
Belge Bazında Teşvikler
DOKÜMAN YÖNETİMİ
İhracat Faturaları (Türkçe/Yabancı)
Dolaşım Belgeleri
Banka Talimatları (İhracat/İthalat)
DÖVİZ TAAHHÜT KREDİLERİ
Exim Kredileri
Taahhüt Kredileri
Taahhüt Kapatma
Exim Alıcı Limit Takibi
Alıcı Limit Başvuruları
Aylık Exim Sevkiyat Raporu
TEŞVİK BİLGİLERİ
Teşvik Belgeleri
Dahilde İşleme İzin Belgeleri
Yatırım Teşvikleri
Teşvik Bazında Reçete Tanımı
Ayniyat Takibi
Teşvik Kapatma
VERİ BİLİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
www.veribilisim.com
Tel : 232-4457472
[email protected]
Fax : 232-4459637
Download

Veri E-Business Suite Dış Ticaret Tanıtım Broşürü