NİSAN 2014 ORHANGAZİ İHO KUTLU DOĞUM BİLGİ YARIŞMASI
5 - 6 . SINIF SORULARI
1
Sallallahu Ala Muhammed
1) Peygamberimiz nerede kaç tarihinde dünyaya
geldi?
a) Mekke-570
b) Medine-571
c) Mekke-571
d) Medine-570
2) Peygamberimize Muhammed ismini kim
koydu?
a) Annesi b) Babası c) Amcası d) Dedesi
3) Peygamberimize kaç yaşında ve hangi tarihte
peygamberlik verildi?
a) 25-610 b) 40-622 c) 40-610 d) 63-632
13) Hangisi peygamberimizin çocuklarından
değildir?
a) Hatice b) Fatma c) Zeynep d) Abdullah
14) Müslümanların ilk yaptıkları savaşın adı nedir?
a) Hendek b) Uhud c) Bedir d)Mekke’nin Fethi
15) Peygamberimizin Medine'de ilk yaptırdığı iş
nedir?
a) Mescid
b) Ağaç dikti
c) Namaz kıldı
d) Aşevi
16) Hangisi ilk iman edenlerdendir?
a) Hz.Ömer b) Hz.Osman c) Hz. Ebubekir d) Hz.Hamza
4) Büyük erkeklerden ilk Müslüman kimdir?
a) Hz. Ali
b) Hz. Ömer
c) Hz. Ebubekir
d) Hz. Osman
17) Hz. Hamza hangi savaşta şehid olmuştur?
a) Bedir b) Hendek c) Mekke'nin Fethi d) Uhud
5) İslam’da ilk şehid olan hanım kimdir?
a) Hz.Hatice
b) Hz.Fatma
c) Hz. Aişe
d) Hz.Sümeyye
18) Mekke’den Medine’ye Hicret eden müminlere
ne ad verilir?
a) Ensar b) Ashab c) Seyyid d) Muhacir
6) Peygamberimize inanan ve onu gören
Müslümanlara ne isim verilir?
a) Müslüman
b) Sahabe c) Suffa d) Ensar
19) Peygamberimizin annesinin ve babasının
isimleri nelerdir?
a) Âmine-Abdullah
b) Hatice-Abdullah
c) Âmine-Ebu Talib d) Meryem-Mustafa
7) İlk Müslümanlar ilk önce nereye hicret
ettiler?
a) Habeşistan b) Medine c) Kudüs d) Filistin
8) Peygamberimizin hangi evladı kendisinden
sonra vefat etmiştir?
a) Aişe
b) Hatice c) Fatma d) Zeynep
20) İlk inen ayetler hangi sureye aittir?
a) Fatiha b) Bakara c) Alak
d) Fil
21) Peygamberimiz hangi tarihte nereye hicret
etti?
a) 622-Mekke
b) 610-Medine
c) 622-Medine
d) 632-Medine
9) Peygamberimizin amcasının ve dedesinin
isimleri nelerdir?
a) Ali-Abdullah b) Ebu Talip-Abdulmuttalip
c) Ebubekir-Abdulmuttalip d)Abbas-Ebu Leheb
22) Mescidi Nebi nerededir?
a) Kudüs b) Mekke c) Medine d) Kuba
10) Peygamberimiz kaç yaşında kimle evlendi?
a)40-Hatice b)25-Halime c) 40-Âmine d) 25-Hatice
23) İlk evliliğinde Peygamberimiz ve eşi kaç
yaşındaydılar ?
a) 40-25 b) 25-40 c) 40-40 d) 25-35
11) Peygamberimizin müezzini kimdir?
a) Hz. Ebubekir
b) Bilal-i Habeşi
c) Selman-ı Farisi
d) Hz. Ali
24) Peygamberimizin hangi evladı kendisinden
sonra vefat etmiştir?
a) Âişe
b) Hatice c) Fatma d) Zeynep
12) Hangi savaşta esirler okuma yazma öğretme
karışlığında serbest bırakıldı?
a) Uhud
b) Hendek
c) Mekke’nin Fethi d) Bedir
25) Peygamberimiz veda hutbesini hangi tarihte
ve kaç yaşında söyledi?
a) 630-40 b) 632-60 c) 632-63 d) 622-53
2
26) Peygamberimiz hicret esnasında evinde kimi
bırakmıştır?
a) Hz. Ebubekir b) Hz. Ali c) Hz. Ömer d) Hz. Osman
41) Annesi ve dedesinin ölümünden sonra Hz.
Peygamber(a.s.)’in bakımını hangi amcası üstlenmiştir?
a) Haris b) Ebu Leheb c) Ebu Talib d) Hamza
27) Peygamberimizin hicret yol arkadaşıkimdir?
a) Hz. Ali b) Hz.Ömer c) Hz.Ebubekir d) Hz.Osman
42) Suriye seyahatinde Hz. Peygamber(a.s.)’e eşlik
etmesi için Hz.Hatice’ nin görevlendirdiği köle kimdir?
a) Meysere
b) Bereke
c) Zeyd b.Harise
d) Ümmü Eymen
28) Peygamberimiz hicret esnasında nerede
gizlendiler?
a) Hıra
b) Mina
c) Arafat d) Sevr
29) Hangisi peygamberimizin kızlarından değildir?
a) Zeynep b) Fatma c) Hatice d) Rukiye
43) Mekke döneminde müşriklerin namaz kılan
Müslümanlara sataşması üzerine çıkan tartışmada
müşriklerden birini deve kemiğiyle başına vurarak
yaralayan sahabi kimdir? [Bu olay İslam tarihinde ilk
kan dökme olayı olarak zikredilir.]
30) Peygamberimizin kabrine ne denir?
a)Türbe b)Kabir c)Cennet d)Ravza-i Mutahhara
31) Peygamberimizin mezarı nerededir?
a) Taif
b) Mekke c) Kudüs d) Medine
32) Kur'an' ın Hira mağarasındayken Hz.
Muhammed'e nazil olduğu gecenin adı nedir?
a) Berat
b) Kadir
c) Mevlid d) Regaib
33) Ebu Leheb ve karısının cehenneme gireceğini
müjdeleyen sure hangisidir?
a) Hicr
b) Tebbet c) Nasr
d) Fil
34) "Biz seni alemler için yalnızca bir ..................
olarak gönderdik." (Enbiya, 107) ayetinde boş
bırakılan yere ne yazılmalıdır?
a) Esirgeyici b) Bağışlayıcı c) Uyarıcı d) Rahmet
35) Hz. Peygamber Mirac’ ı anlattığında “Eğer O
söylüyorsa doğrudur. Bunda şaşılacak ne var…”
diyen sahabi kimdir?
a) Hz.Ali b) Hz.Osman c) Hz. Ömer d) Hz.Ebu Bekir
36) Hz. Peygamber'in eşi Hz. Aişe kimin kızıdır?
a) Hz. Ömer b) Mus'ab c) Hz. Ebubekir d) Hz. Osman
37) Hz. Peygamber, Medineli Müslümanlara
yardımcılar anlamına gelen …………. adını verdi?
a) Hazreç b) Evs c) Ensar d) Muhafız
a) Hz. Ali
b) Hz. Zübeyr b. Avvam
c) Hz. Sa’d b. Ebi Vakkas
d) Hz. Hamza
44) Hz. Peygamber (s) kaç yaşlarında iken, Kabe’ nin
yeniden inşasında Hacerü’l Esved’in yerine konulması
sırasında kabileler arasında çıkan anlaşmazlıkta hakem
olmuştur?
a) 30
b) 35
c) 25
d) 33
45) Hz. Peygamber’e (s) karşı özel bir düşmanlık
besleyen, onun geçtiği yollara ayağına batsın diye
dikenler koyan yengesi kimdir?
a) Ümmü Hani
b) Ümmü Cemil
c) Ümmü Seleme
d) Hind
46) Mekke’de vahyin ilk yıllarında Müslümanlara geniş
evinin kapılarını açan ve evi adeta Müslümanlar için bir
merkez haline gelen sahabi kimdir?
a) Hz. Ebu Bekir
b) Erkam b. Ebi’l Erkam
c) Hz. Abdurrahman b. Avf
d) Hz. Abbas
47) Taif yolculuğundan dönüşte Hz. Peygamber’in (s)
sığındığı bahçede ona üzüm ikram eden ve aralarında
geçen konuşmadan sonra Müslüman olan köle kimdir?
a) Addas b) Zeyd c) Bilal d) Amir b. Füheyre
48) Annesi Ümmü Süleym tarafından Hz.Peygamber’in
(s) yanına hizmet etmesi için verilen ve 10 sene kadar
Hz. Peygamber ‘e hizmet eden çocuk kimdir?
a) Üsame
b) Enes c) Mus’ab
d) Zeyd
38) Hz. Ali, Peygamberimizin hangi kızıyla
evlenmiştir?
a) Rukiye b) Ümmügülsüm c) Zeynep d) Fatıma
49) Medine’de mescidin yanındaki yapılarda yatıp
kalkan Hz. Peygamber ‘in eğitiminden geçen yoksul
sahabilere ne ad verilirdi?
a) Ashab-ı Bedir
b) Ashab-ı Suffe
c) Ashab-ı Yemin
d) Ashab-ı Uhdud
39) “Allahuekber” in anlamı nedir?
a) Allah büyüktür b) Allah tesbih edilendir
c) Hamd Allah'adır
d) Rızk Allah'tandır
50) Hz. Peygamber’in (s), oğlu İbrahim hangi
eşindendir?
a) Fatma b) Ayşe c) Hatice d) Mariye’
40) San’ada yaptırdığı mabede bir Arabın pislemesi
sonucu Kâbe’yi yıkmak üzere yola çıkan Yemen valisi
kimdir?
a) Necaşi b) Rüstem c) Ka’b bin Eşref d) Ebrehe
Sallallahu Aleyke Ahmed
Download

14 Nisan 2014 Kutlu Doğum Bilgi Yarışması Soruları