- Hac İbadeti
Hac ve Umre
İle İlgili Kavramlar
 İhram
 Telbiye
 Tavaf
 Şavt
 Vakfe
 Sa’y
 Şeytan Taşlama
1
- Hac İbadeti
 İhram
 Hac ve Umre ibadetleri yerine
getirilirken, başka zamanlarda yapılmasında
sakınca olmayan davranışların belirli bir süre
için yasak olması demektir.
 İhramlıyken kişinin saç, sakal ve tırnaklarını
kesmesi, hayvanlara ve bitkilere zarar vermesi
yasaktır.
 İhram haccın farzlarındandır.
2
- Hac İbadeti
 Telbiye
 İbadet sırasında okunan duadır. Bu nedenle hac ve umre
ibadetine başlamadan önce bu duanın okunması zorunludur.
Lebbeyk
Allahümme Lebbeyk
Lebbeyke la şerike leke lebbeyk
İnne’l hamde ve’n-nimete leke
Ve’l mülk, la şerike leke.
Buyur…
Allah’ım buyur…
Buyur ey ortağı olmayan! Buyur…
Şüphesiz ki hamd ve nimet sana aittir.
Ve mülk te sana aittir. Senin ortağın yoktur.
3
- Hac İbadeti
 Tavaf
 Kâbe’nin güneydoğu köşesinde bulunan
Hacerü’l-Esved (Siyah Taş) hizasından
başlayarak, Kâbe’nin etrafında yedi kez
dönmeye denir.
 Farz olan tavaf kurban bayramının
ilk üç günü içerisinde yapılır.
 Kişi tavafta kendisi, ailesi ve bütün
müminler için dua eder.
 Tavaf haccın farzlarındandır.
4
- Hac İbadeti
 Şavt
 Hacerü’l Esved taşı hizasından
başlayarak Kâbe’nin etrafındaki
bir tam dönüşe şavt denir.
 Her dönüşte kişi istediği
duaları okuyabilir.
 Toplam yedi şavt bir tavaf eder.
5
- Hac İbadeti
 Vakfe
 Arife günü öğle vaktinden bayram
sabahına kadar bir süre Arafat denilen
bölgede (durmak) beklemektir.
 Arafat’ta hacılar kendileri, aileleri
ve müminler için dua ederler.
 Arafat’ta bir süre durmak ( vakfe)
haccın farzlarındandır.
6
- Hac İbadeti
 Vakfe
 Bir süre Arafat'ta beklemeyen hacı adayları
o yıl hac ibadetini yerine getirmiş olmazlar.
 Arafat’ın sınırları vardır. Hacı
adayları bu sınırın dışına çıkamazlar.
 Ayrıca haccın önemli unsurlarından
biri de Müzdelife vakfesidir.
7
- Hac İbadeti
 Sa’y
 Mekke’de bulunan Safa ve Merve tepeleri
arasında yedi defa gidip gelmenin adıdır.
 Safa’dan Merve tepesine dört kez,
Merve’den Safa tepesine üç kez
olmak üzere toplam yedi defa gidilir.
 Sa’y haccın gereklerindendir.
 Hz. Hacer’in oğlu Hz. İsmail (a.s.) için
su arayışının sembolik olarak yeniden
canlandırılmasıdır.
 Sa’yda kişi istediği duaları okuyabilir.
8
- Hac İbadeti
 Şeytan Taşlama
 Hz. İbrahim’i Allah’ın emrini yerine
getirmekten alıkoymak isteyen şeytanın
Mina denilen bölgede sembolik olarak
taşlanmasıdır.
 Hz. İbrahim (a.s.) şeytanı Mina denilen
bölgede taşlamıştır. Sembolik olarak
biz de aynı hatırayı yerine getiriyoruz.
 İnsanları daima günaha sokmaya
çalışan şeytana karşı bir tür tepki ve
direnmeyi temsil etmektedir.
9
- Hac İbadeti
Şeytan Taşlama
10
Download

Hac ve Umre İle İlgili Kavramlar