BATMAN İLİ 2014 YILI UMRE SEMİNER PROGRAMLARI
SEMİNERİN
SEMİNER VERECEK PERSONELİN
S.N
1.
2.
TARİHİ
15.12.2013
27.12.2013
BAŞLAMA BİTİŞ
TARİHİ
TARİHİ
09.00
09.00
12.00
12.00
3.
29.12.2013
09.00
12.00
4.
30.12.2013
09.00
12.00
5.
6.
7.
08.01.2014
10.01.2014
13.01.2014
09.00
09.00
09.00
12.00
12.00
12.00
8.
14.01.2014
09.00
12.00
9.
16.01.2014
09.00
12.00
10.
18.01.2014
09.00
12.00
11.
20.01.2014
09.00
12.00
12.
23.01.2014
09.00
12.00
KONUSU
UMRE NEDİR? ANLAMI
MAHİYETİ.UMRENİN YAPILIŞI
UMRE İLE İLGİLİ KAVRAMLAR
UMRENİN FAZİLETİ
TAVAF , ŞAVT , SA' Y NEDİR
UMREDE YAPILMASI GEREKEN.
UMRENİN UYGULAMA ESAS.
İSLAM KARDEŞLİĞİ KONUSU
UMRE ZİYARETİ İLE İLGİLİ
SORU CEVAP
UMRE ZİYARETİ İLE İLGİLİ
İDARİ KONULARIN ANLATIMI
UMRE NEDİR? İHRAM YASAKLARI KONUSU
UMREDE BAYANLARA AİT ÖZEL
HALLER ( MEKKE-MEDİNE )
UMRENİN YAPILIŞI FAZİLETİ
TAVAF , ŞAVT , SA' Y NEDİR
UMRE ZİYARETİNİN ÖNEMİ
TAVAF , ŞAVT , SA' Y NEDİR
İSLAMA GÖRE UMRE VE HACCIN
DİNİ HÜKMÜ NEDİR?
İDARİ KONULAR
UMRENİN FAZİLETİ VE DİNİ HÜK.
YERİ
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
ADI SOYADI
HASAN ÇAĞLAR
UNVANI
İL MÜFTÜSÜ
HASAN ÇAĞLAR
İL MÜFTÜSÜ
A.RAHİM İNANÇ
İL MÜFTÜ YRD
HASAN ÇAĞLAR
İL MÜFTÜSÜ
A.RAHİM İNANÇ
İL MÜFTÜ YRD
HASAN ÇAĞLAR
İL MÜFTÜSÜ
A.RAHİM İNANÇ
İL MÜFTÜ YRD
HASAN ÇAĞLAR
İL MÜFTÜSÜ
A.RAHİM İNANÇ
İL MÜFTÜ YRD
HASAN ÇAĞLAR
İL MÜFTÜSÜ
HASAN ÇAĞLAR
İL MÜFTÜSÜ
ADNAN ERGEL
HAC VE UMRE
ŞB.MÜDÜRÜ
13.
24.01.2014
09.00
12.00
14.
27.01.2014
09.00
12.00
15.
16.
17.
18.
19.
20.
29.01.2014
30.01.2014
03.02.2014
05.02.2014
07.02.2014
10.02.2014
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
21.
11.02.2014
09.00
12.00
22.
12.02.2014
09.00
12.00
23.
24.
25.
26.
14.02.2014
17.02.2014
19.02.2014
21.02.2014
09.00
09.00
09.00
09.00
12.00
12.00
12.00
12.00
UMRE NEDİR? SOSYAL YARDIM.
VE DAYANIŞMANININ ÖNEMİ
UMRE NEDİR?İHLAS DOĞRULUK
VE GÜVENİLİR OLMANIN ÖNEMİ
İHRAMA GİRMENİN PRATİK
OLARAK TATBİKATI
İHRAMLIYA YASAK OLAN
ŞEYLER
TAVAF , ŞAVT , SA' Y NEDİR
UYGULAMALI TATBİKATI
BAŞKANLIĞIMIZIN UMREDEKİ
HİZMETLERİ
İDARİ KONULAR , UMRE NEDİR
TAVAF , ŞAVT , SA' Y NEDİR
UMRENİN UYGULAMA ESAS.
İSLAM KARDEŞLİĞİ KONUSU
İDARİ KONULAR
UMRENİN FAZİLETİ VE DİNİ HÜK.
UMREDE BAYANLARA AİT ÖZEL
HALLER ( MEKKE-MEDİNE )
UMREDE ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZİN TEMSİL EDİLMESİ
TAVAFIN ÇEŞİTLERİ
UMRE KONU TEKRARI
UMRE NEDİR? ANLAMI
MAHİYETİ.UMRENİN YAPILIŞI
İDARİ KONULAR
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
UMRENİN FAZİLETİ VE DİNİ HÜK. KONF.SALONU
HASAN ÇAĞLAR
İL MÜFTÜSÜ
ADNAN ERGEL
HAC VE UMRE
ŞB.MÜDÜRÜ
İL MÜFTÜSÜ
HASAN ÇAĞLAR
ADNAN ERGEL
A.RAHİM İNANÇ
HAC VE UMRE
ŞB.MÜDÜRÜ
İL MÜFTÜ YRD
HASAN ÇAĞLAR
İL MÜFTÜSÜ
ADNAN ERGEL
A.RAHİM İNANÇ
HAC VE UMRE
ŞB.MÜDÜRÜ
İL MÜFTÜ YRD
HASAN ÇAĞLAR
İL MÜFTÜSÜ
ADNAN ERGEL
HAC VE UMRE
ŞB.MÜDÜRÜ
İL MÜFTÜ YRD
A.RAHİM İNANÇ
ADNAN ERGEL
HASAN ÇAĞLAR
HAC VE UMRE
ŞB.MÜDÜRÜ
İL MÜFTÜSÜ
ADNAN ERGEL
HAC VE UMRE
ŞB.MÜDÜRÜ
27.
24.02.2014
09.00
12.00
28.
26.02.2014
09.00
12.00
29.
30.
31.
32.
33.
34.
28.02.2014
03.03.2014
05.03.2014
11.03.2014
13.03.2014
17.03.2014
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
35.
19.03.2014
09.00
12.00
36.
24.03.2014
09.00
12.00
37.
38.
39.
40.
26.03.2014
28.03.2014
31.03.2014
03.04.2014
09.00
09.00
09.00
09.00
12.00
12.00
12.00
12.00
UMRE NEDİR?İHLAS DOĞRULUK
VE GÜVENİLİR OLMANIN ÖNEMİ
UMRE NEDİR? ANLAMI
MAHİYETİ.UMRENİN YAPILIŞI
UMREDE BAYANLARA AİT ÖZEL
HALLER ( MEKKE-MEDİNE )
BAŞKANLIĞIMIZIN UMREDEKİ
HİZMETLERİ
UMRENİN UYGULAMA ESAS.
İSLAM KARDEŞLİĞİ KONUSU
TAVAFIN ÇEŞİTLERİ
UMRE KONU TEKRARI
UMRE NEDİR? ANLAMI
MAHİYETİ.UMRENİN YAPILIŞI
UMRE NEDİR? İHRAM YASAKLARI KONUSU
TAVAF , ŞAVT , SA' Y NEDİR
UYGULAMALI TATBİKATI
UMRE NEDİR? ANLAMI
MAHİYETİ.UMRENİN YAPILIŞI
UMREDE BAYANLARA AİT ÖZEL
HALLER ( MEKKE-MEDİNE )
UMRE NEDİR? ANLAMI
MAHİYETİ.UMRENİN YAPILIŞI
UMRE NEDİR? ANLAMI
MAHİYETİ.UMRENİN YAPILIŞI
UMRENİN UYGULAMA ESAS.
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
İSLAM KARDEŞLİĞİ KONUSU
KONF.SALONU
HASAN ÇAĞLAR
İL MÜFTÜSÜ
ADNAN ERGEL
HASAN ÇAĞLAR
HAC VE UMRE
ŞB.MÜDÜRÜ
İL MÜFTÜSÜ
A.RAHİM İNANÇ
İL MÜFTÜ YRD
HASAN ÇAĞLAR
İL MÜFTÜSÜ
A.RAHİM İNANÇ
İL MÜFTÜ YRD
HASAN ÇAĞLAR
İL MÜFTÜSÜ
ADNAN ERGEL
HAC VE UMRE
ŞB.MÜDÜRÜ
İL MÜFTÜSÜ
HASAN ÇAĞLAR
ADNAN ERGEL
A.RAHİM İNANÇ
ADNAN ERGEL
HAC VE UMRE
ŞB.MÜDÜRÜ
İL MÜFTÜ YRD
HASAN ÇAĞLAR
HAC VE UMRE
ŞB.MÜDÜRÜ
İL MÜFTÜSÜ
ADNAN ERGEL
HAC VE UMRE
ŞB.MÜDÜRÜ
41.
04.04.2014
09.00
12.00
42.
07.04.2014
09.00
12.00
43.
44.
45.
46.
47.
48.
09.04.2014
11.04.2014
14.04.2014
16.04.2014
18.04.2014
21.04.2014
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
49.
23.04.2014
09.00
12.00
50.
25.04.2014
09.00
12.00
51.
52.
53.
54.
28.04.2014
30.04.2014
02.05.2014
05.05.2014
09.00
09.00
09.00
09.00
12.00
12.00
12.00
12.00
TAVAFIN ÇEŞİTLERİ
UMRE KONU TEKRARI
UMREDE BAYANLARA AİT ÖZEL
HALLER ( MEKKE-MEDİNE )
UMRE NEDİR? ANLAMI
MAHİYETİ.UMRENİN YAPILIŞI
UMRE NEDİR? İHRAM YASAKLARI KONUSU
UMREDE BAYANLARA AİT ÖZEL
HALLER ( MEKKE-MEDİNE )
BAŞKANLIĞIMIZIN UMREDEKİ
HİZMETLERİ
UMREDE BAYANLARA AİT ÖZEL
HALLER ( MEKKE-MEDİNE )
TAVAF , ŞAVT , SA' Y NEDİR
UYGULAMALI TATBİKATI
TAVAFIN ÇEŞİTLERİ
UMRE KONU TEKRARI
UMRE NEDİR? ANLAMI
MAHİYETİ.UMRENİN YAPILIŞI
İSLAMA GÖRE UMRE VE HACCIN
DİNİ HÜKMÜ NEDİR?
UMREDE BAYANLARA AİT ÖZEL
HALLER ( MEKKE-MEDİNE )
İSLAMA GÖRE UMRE VE HACCIN
DİNİ HÜKMÜ NEDİR?
TAVAFIN ÇEŞİTLERİ
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
UMRE KONULARIN TEKRARI
KONF.SALONU
A.RAHİM İNANÇ
İL MÜFTÜ YRD
ADNAN ERGEL
HAC VE UMRE
ŞB.MÜDÜRÜ
İL MÜFTÜSÜ
HASAN ÇAĞLAR
ADNAN ERGEL
HASAN ÇAĞLAR
ADNAN ERGEL
A.RAHİM İNANÇ
ADNAN ERGEL
HASAN ÇAĞLAR
ADNAN ERGEL
HASAN ÇAĞLAR
ADNAN ERGEL
HAC VE UMRE
ŞB.MÜDÜRÜ
İL MÜFTÜSÜ
HAC VE UMRE
ŞB.MÜDÜRÜ
İL MÜFTÜ YRD
HAC VE UMRE
ŞB.MÜDÜRÜ
İL MÜFTÜSÜ
HAC VE UMRE
ŞB.MÜDÜRÜ
İL MÜFTÜSÜ
A.RAHİM İNANÇ
HAC VE UMRE
ŞB.MÜDÜRÜ
İL MÜFTÜ YRD
ADNAN ERGEL
HAC VE UMRE
ŞB.MÜDÜRÜ
55.
08.05.2014
09.00
12.00
56.
14.05.2014.
09.01
12.00
UMRE ZİYARETİ İLE İLGİLİ
SORU CEVAP
İSLAMA GÖRE UMRE VE HACCIN
DİNİ HÜKMÜ NEDİR?
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KONF.SALONU
HASAN ÇAĞLAR
İL MÜFTÜSÜ
ADNAN ERGEL
HAC VE UMRE
ŞB.MÜDÜRÜ
BATMAN İL MÜFTÜLÜĞÜ
Download

BATMAN İLİ 2014 YILI UMRE SEMİNER