SORULAR
1. Hicret sonrası Peygamberimiz Mekkeli müşriklerin , çevre müşrik kabilelerin ve Yahudilerin
saldırısına tedbir amaçlı “Bu gece birkaç kuvvetli adam nöbet tutsa “ buyurunca ilk gece
nöbeti tutmak için gönüllü olan sahabe hangisidir? (İK)
A) Hz. Ali
B) Hz. Ömer
C) Muhammed bin Mesleme
D) Sad bin EbiVakkas
E) Hz. Hamza
2. Medineli münafıkların başkanı olan reislerinin ismi nedir? (İK)
Abdullah binUbey bin Selül
3. Küçük askeri birliklere ne denir? (İK)
A) Gaza
B) Gazve
C) Seriyye
D) SeyruSüluk
E) Sefer
4. Medine şehir devleti kurulunca Müslümanları dış saldırılardan korunmak için Peygamberimiz
Medine çevresindeki kabilelerle saldırmazlık antlaşması imzaladı .Aşağıdakilerden hangisi
saldırmazlık antlaşması yapılan kabile adıdır? (İK)
A) Damra oğulları
B) Evs oğulları
C) Hazreç oğulları
D) Nadiroğulları
E) Kureyza oğulları
5. Müslümanlara ilk defa Savaş izni veren ayet hangi ayda inmiştir? (İK)
A) Rebiullevvel 12
B) Safer 12
C) Recep 12
D) Ramazan 12
E) Şaban 12
6. Müslümanlara silahlı mücadeye izin veren ayetler Kur’an’da neyle ilgili konudan sonra gelmiştir?
(İK)
A) Oruç
B) Namaz
C) Zekat
D) Hac
E) Kurban
7. Bir savaş sırasında Kelimei Tevhidi söyleyen bir Müslümanı ölüm korkusu sebebiyle söylediğini
zannederek öldüren, peygamberimize haber verilince “Kalbini mi yardın da baktın? (İK) “ diye
tepkisini gösterdiği “keşke o günden önce Müslüman olmamış olsaydım “ diye pişmanlığını dile
getiren sahabe kimdir? (İK)
A) Ebu Hureyre
B) Halid bin Velid
C) Enes bin Malik
D) Hz.Ali
E) Üsame bin Zeyd
8. Hicretin yedinci ayında Nahl’e de Recep ayında düşmanla karşılaşan ve Amr bin Hadremiyi
öldüren seriyye(küçük askeri birliğin) başında kim vardı? (İK)
A) Hz Ebu Bekr
B) Halid bin Velid
C) Hz. Ali
D) Abdullah bin Cahş
E) Hz. Ömer
“Gerçi hoşunuza gitmez ama size savaş farz kılındı.Bazen hoşunuza gitmeyen bir şey , hakkınızda
iyi olabilir ve hoşunuza giden bir şey de hakkınızda kötü olabilir.Allah bilir siz bilemezsiniz.”
9. Yukarıdaki ayet insan için şer gözükenin hayr ,hayr gözükenin de şer olabileceğini ifade
etmektedir. Bu ayet hangi surededir? (İK)
A) Ali İmran
B) Bakara
C) Nisa
D) Yasin
E) Mülk
De ki:
-Babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, akrabalarınız, elde ettiğiniz mallar,
durgun gitmesinden korktuğunuz ticaret, hoşunuza giden konutlar size Allah’tan,
Resulünden ve O’nun yolunda cihaddan daha sevgili ise Allah’ın (azap) emri gelene kadar
bekleyin! Allah fasık topluma yol göstermez.
10. Yukarıdaki ayet hangi surededir? (İK)
A) Tevbe
B) Maide
C) Abese
D) Mücadele
E) Ahzab
Cevaplar 1-d ,2-c, 3-c, 4-a 5-b , 6-e, 7-e,8-d,9-b,10-a
Download

örnek 3