KAZ
AN
SINIF
F
11
KAVRAMA
Kuvvet ve Hareket – 3
1. Hız – zaman grafiği
şekilde verilen hareketlinin 0 s - 10 s aralığındaki yerdeğiştirmesi kaç m dir?
A) 75
IM
ST
TE
9.
TEST
B) 100
4. Doğrusal yoldaki hareketliye ait hız – zaman
grafiği şekildeki gibidir.
20
0
5
C) 150
Buna göre hareketlinin 0 s - 4 s aralığındaki ortalama hızı
kaç m/s dir?
10
D) 200
E) 250
2. K, L ve M araçlarına ait
hız-zaman grafiği şekildeki
gibidir.
K
20
Buna göre; araçların 0 s-10 s
aralığındaki yer değiştirmelerinin büyüklükleri xK , xL ve
xM arasındaki ilişki nedir?
L
10
M
0
10
A) xK > xL > xM B) xM > xL > xK
C) xM > xL = xK D) xL > xM > xK
E) xK = xL = xM
3. K ve L hareketlilerine ait
konum – zaman grafiği
şekildeki gibidir.
Buna göre K ve L araçlarının hızlarının büj
yüklükleri oranı e K o
jL
kaçtır?
1
1
A) 4 B) 2 C) 1
Î
L
K
2
4
Zaman
(s)
0
B) 8
4
D) 27,5
E) 30
Konum (m)
50
20
Buna göre; hareketlinin hızı kaç
m/s dir?
A) 6
2
C) 25
5. Bir hareketliye ait
konum – zaman
grafiği şekildeki gibidir?
Buna göre;
20
0
B) 22,5
6. t=0 anında yan yana
olan K ve L araçlarına
ait hız – zaman grafiği
şekildeki gibidir.
Konum (m)
40
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) 22
30
0
C) 10
5
D) 20
E) 30
20
K
0
5
-15
L
I. Araçlar zıt yönde
ilerlemişlerdir.
II. 5 s sonunda aralarındaki mesafe 175 m dir.
III. K aracı 100 m ilerlemiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?
D) 2
E) 4
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
TEST
11
Kuvvet ve Hareket – 3
7. Hız – zaman grafiği
şekildeki gibi olan
araç 10 s de kaç m
yer değiştirmiştir?
10. Grafiklerle ilgili aşağıda verilen;
I. Hız – zaman grafiğinin altında kalan alan yer değiştirmeyi verir.
II. Konum – zaman grafiğinin eğimi hızı verir.
III. Hız – zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir.
30
5
0
10
-10
A) 50
B) 100
yargılarından hangileri doğrudur?
C) 150
D) 200
A) Yalnız I
E) 250
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I,II ve III
8. t=0 anında yan yana olan
iki araca ait hız – zaman
grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre 10 s sonunda
araçlar arasındaki mesafe kaç m olur?
A) 50
B) 100
15
A
10
B
0
C) 150
10
D) 200
E) 250
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
11. Konum – zaman
grafiği verilen hareketli ile ilgili;
Konum
I. K aralığında hızı
0
sabittir.
II. L aralığında durgundur.
III. M aralığında yavaşlamaktadır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I,II ve III
12. Bir hareketliye ait
konum – zaman
grafiği şekildeki
gibidir.
Konum
2x
x
t
2t
3t
0
Zaman
C)
3t
2t
Zaman
2j
j
j
0
A) Yerdeğiştirme, ivme
B) Sürat, ivme
C) Konum, sürat
D) Referans noktası, ivme
E) Yerdeğiştirme, sürat
t
D)
2j
9. Yalnızca hız – zaman grafiği bilinen bir aracın hareketi ile ilgili grafikten faydalanarak hareketliye ait
hangi nicelikleri bulunabilir?
t
2t
E)
3t
0
Zaman
2t
t
3t
Zaman
-j
j
0
t
2t
3t
Zaman
-j
-2j
:.............................................
EST
AT
KAZAN
Zaman
0
Buna göre; bu
t
3t
2t
hareketliye ait
hız – zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)
B)
0
KAVRAM
IM
Zaman
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
:.............................................
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download

11.TEST