Zorunlu Dersler Şube-3
Pa
1
2
3
4
5
6
7
8
8:10 - 9:00
9:10 - 10:00
10:10 - 11:00
11:10 - 12:00
13:10 - 14:00
14:10 - 15:00
15:10 - 16:00
16:10 - 17:00
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
Öğretim İlke ve Yöntemleri
D-3
Sa
V BATDI
D-7
Sınıf Yönetimi
D-2
N İLHAN
Eğitim Psikoloji
D-8
Sınıf Yönetimi
Y TOPKAYA
D-2
Y DOĞAN
Eğitim Bilimine Giriş
Y DOĞAN
D-3
F YILDIRIM
Ça
Pe
Cu
Cu
Pa
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
Eğitim Bilimine Giriş
D-3
Ders programını oluşturma tarihi:30.12.2015
F YILDIRIM
D-6
N İLHAN
Öğretim İlke ve Yöntemleri
D-5
V BATDI
Eğitim Psikoloji
D-7
Y TOPKAYA
Download

Zorunlu Dersler Şube-3