Zorunlu Dersler Şube-16
1
2
3
4
5
6
7
8
8:10 - 9:00
9:10 - 10:00
10:10 - 11:00
11:10 - 12:00
13:10 - 14:00
14:10 - 15:00
15:10 - 16:00
16:10 - 17:00
Pa
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
Sa
D-9
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
Ça
D-10
Pe
D YAŞAR
Öğretim İlke ve Yöntemleri
D-5
Öğretim İlke ve Yöntemleri
D-3
Cu
Cu
Pa
Ders programını oluşturma tarihi:30.12.2015
V BATDI
V BATDI
R KILIÇARSLAN
D-9
Eğitim Bilimine Giriş
D-5
Sınıf Yönetimi
D-10
D YAŞAR
Eğitim Psikoloji
E KÜLEKÇİ
Sınıf Yönetimi
D-10
Eğitim Bilimine Giriş
D-10
E KÜLEKÇİ
S ÖZÜPEKÇE
R KILIÇARSLAN
Eğitim Psikoloji
D-7
S ÖZÜPEKÇE
Download

Zorunlu Dersler Şube-16