Zorunlu Dersler Şube-7
Pa
1
2
3
4
5
6
7
8
8:10 - 9:00
9:10 - 10:00
10:10 - 11:00
11:10 - 12:00
13:10 - 14:00
14:10 - 15:00
15:10 - 16:00
16:10 - 17:00
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
Eğitim Bilimine Giriş
D-8
F YILDIRIM
D-3
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
Sa
D-6
H DEDE
H DEDE
Sınıf Yönetimi
D-10
Eğitim Psikoloji
Y DOĞAN
D-9
N BİÇER
Sınıf Yönetimi
D-10
Y DOĞAN
Ça
Pe
Cu
Cu
Pa
Öğretim İlke ve Yöntemleri
D-9
Ders programını oluşturma tarihi:30.12.2015
V BATDI
Eğitim Psikoloji
D-10
Eğitim Bilimine Giriş
N BİÇER
D-8
F YILDIRIM
Öğretim İlke ve Yöntemleri
D-5
V BATDI
Download

Zorunlu Dersler Şube-7