Zorunlu Dersler Şube-2
Pa
1
2
3
4
5
6
7
8
8:10 - 9:00
9:10 - 10:00
10:10 - 11:00
11:10 - 12:00
13:10 - 14:00
14:10 - 15:00
15:10 - 16:00
16:10 - 17:00
Eğitim Psikoloji
D-6
Sa
Y TOPKAYA
Öğretim İlke ve Yöntemleri
D-6
Öğretim İlke ve Yöntemleri
D-9
M CİNOĞLU
M CİNOĞLU
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
Eğitim Bilimine Giriş
D-2
F YILDIRIM
D-5
N İLHAN
Sınıf Yönetimi
D-5
E KÜLEKÇİ
Ça
Pe
Cu
Cu
Pa
Eğitim Psikoloji
D-7
Ders programını oluşturma tarihi:30.12.2015
Y TOPKAYA
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
Sınıf Yönetimi
D-5
E KÜLEKÇİ
D-2
N İLHAN
Eğitim Bilimine Giriş
D-6
F YILDIRIM
Download

Zorunlu Dersler Şube-2