Zorunlu Dersler Şube-8
Pa
1
2
3
4
5
6
7
8
8:10 - 9:00
9:10 - 10:00
10:10 - 11:00
11:10 - 12:00
13:10 - 14:00
14:10 - 15:00
15:10 - 16:00
16:10 - 17:00
Eğitim Bilimine Giriş
D-10
Sa
ZA YILMAZ
D-8
Eğitim Psikoloji
D-7
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
Sınıf Yönetimi
Y DOĞAN
D-6
H DEDE
Öğretim İlke ve Yöntemleri
D-6
V BATDI
Eğitim Bilimine Giriş
N BİÇER
D-2
ZA YILMAZ
Ça
Pe
Cu
Cu
Pa
Eğitim Psikoloji
D-8
Ders programını oluşturma tarihi:30.12.2015
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
Öğretim İlke ve Yöntemleri
N BİÇER
D-8
V BATDI
D-10
H DEDE
Sınıf Yönetimi
D-10
Y DOĞAN
Download

Zorunlu Dersler Şube-8