Zorunlu Dersler Şube-12
1
2
3
4
5
6
7
8
8:10 - 9:00
9:10 - 10:00
10:10 - 11:00
11:10 - 12:00
13:10 - 14:00
14:10 - 15:00
15:10 - 16:00
16:10 - 17:00
Pa
Sa
Sınıf Yönetimi
D-10
Ça
Öğretim İlke ve Yöntemleri
D-3
Pe
M CİNOĞLU
Eğitim Psikoloji
D-7
Cu
Cu
Pa
Ders programını oluşturma tarihi:30.12.2015
Y TOPKAYA
Y TOPKAYA
D-8
N İLHAN
D-2
Y DOĞAN
D-5
N İLHAN
F YILDIRIM
Öğretim İlke ve Yöntemleri
D-7
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
Sınıf Yönetimi
D-6
Y DOĞAN
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
Eğitim Psikoloji
D-8
Eğitim Bilimine Giriş
M CİNOĞLU
Eğitim Bilimine Giriş
D-2
F YILDIRIM
Download

Zorunlu Dersler Şube-12