1.ÖĞRETİM DERS PROGRAMI
Türkçe Öğretmenliği 1
1
2
3
4
Ara
5
6
7
8
8:10 - 9:00
9:10 - 10:00
10:10 - 11:00
11:10 - 12:00
12:00 - 13:00
13:10 - 14:00
14:10 - 15:00
15:10 - 16:00
16:10 - 17:00
Ed Bilgi ve
Kuramları II
Pa
C109
İngilizce-II
ZÖHRE
Sa
C109
HARMANOĞLU
Sözlü Anlatım II
D10
Ça
ALAN
Osmanlı Türkçesi II
D9
Yazılı Anlatım II
D10
Pe
Cu
Ders programını oluşturma tarihi:18.02.2015
AİTT-II
ALAN
C103
H İ İNCE
Türk Dil Bilgisi II
Şekil Bilgisi
Eğitim Psikolojisi
D8
GÜLCÜ
AKAR
D9
KALKAN
1.ÖĞRETİM DERS PROGRAMI
Türkçe Öğretmenliği 2
Pa
1
2
3
4
Ara
5
6
7
8
8:10 - 9:00
9:10 - 10:00
10:10 - 11:00
11:10 - 12:00
12:00 - 13:00
13:10 - 14:00
14:10 - 15:00
15:10 - 16:00
16:10 - 17:00
Öğrt Tek Materyal
Tas
Eski Türk Edb II
C109
ZÖHRE
Sa
D5
Öğrt Tek Materyal
Tas
Etkili İletişim
D5
R YAŞAR
Ça
D5
Bilgisayar II
BİLG LAB
Pe
Yeni Türk Edb II
D9
HÜKÜM
KALE
KALKAN
Türk Dil Bilgisi IV: Cümle
Bilgisi
Cu
AMFİ
Ders programını oluşturma tarihi:18.02.2015
KILIÇARSLAN
Bilgisayar II
Genel Dilbilimi
D9
KILIÇARSLAN
KALKAN
BİLG LAB
KALE
Genel
Dilbilimi
D9
KALKAN
Türk Halk Edb II
D6
M EROL
1.ÖĞRETİM DERS PROGRAMI
Türkçe Öğretmenliği 3
1
2
3
4
Ara
5
6
7
8
8:10 - 9:00
9:10 - 10:00
10:10 - 11:00
11:10 - 12:00
12:00 - 13:00
13:10 - 14:00
14:10 - 15:00
15:10 - 16:00
16:10 - 17:00
Anlatma Teknikleri II Anlatma Teknikleri I
Yazma Eğitimi
Konuşma Eğitimi
Pa
D7
Sa
Vatandaşlık Bilgisi
C103
Ça
Anlatma Teknikleri I
Konuşma Eğitimi
D6
Pe
Ders programını oluşturma tarihi:18.02.2015
KILIÇARSLAN
Türk Kültür Tarihi
D9
KILIÇARSLAN
GÜLCÜ
D5
KILIÇARSLAN
Çocuk Edebiyatı
D10
ALAN
Anlatma Teknikleri II
Özel Öğretim Yönt II
Yazma Eğitimi
D8
Özel Öğretim Yönt II
D5
Cu
KABACIK
HÜKÜM
HÜKÜM
D8
KILIÇARSLAN
Dünya Edebiyatı
D6
HÜKÜM
1.ÖĞRETİM DERS PROGRAMI
Türkçe Öğretmenliği 4
1
2
3
4
Ara
5
6
7
8
8:10 - 9:00
9:10 - 10:00
10:10 - 11:00
11:10 - 12:00
12:00 - 13:00
13:10 - 14:00
14:10 - 15:00
15:10 - 16:00
16:10 - 17:00
Pa
Sa
EFTÖ404
Ça
ALAN SEÇMELİ 3K
D5 | D7
Pe
EFTÖ404
ALAN SEÇMELİ 2K
D5 | D7
KILIÇARSLAN / KALKAN
Cu
Ders programını oluşturma tarihi:18.02.2015
HÜKÜM / KALKAN
Dil ve Kültür
AMFİ
KALKAN
GK SEÇMELİ
D7 | D8
GÜLCÜ / TOPKAYA
Türk Eğitim Sistemi
ve Okul Yönetimi
D5
AKAR
1.ÖĞRETİM DERS PROGRAMI
Sınıf Öğretmenliği 1
1
2
3
4
Ara
5
6
7
8
8:10 - 9:00
9:10 - 10:00
10:10 - 11:00
11:10 - 12:00
12:00 - 13:00
13:10 - 14:00
14:10 - 15:00
15:10 - 16:00
16:10 - 17:00
Pa
Genel Kimya
D6
Sa
N İLHAN
EFBL200
BİLG LAB
Ça
Eğitim Psikolojisi
KORKMAZ
Türk Tarihi ve
Kültürü
AİTT_II
C102
Pe
H İ İNCE
D8
Zahide
Ders programını oluşturma tarihi:18.02.2015
İNCİLİ
E LİF
Türkçe-II: Sözlü
Anlatım
D7
Genel Coğrafya
D10
Cu
D7
ALAN
Temel Matematik-II
AMFİ
DELİ
İngilizce-II
C109
MONTOUT
1.ÖĞRETİM DERS PROGRAMI
Sınıf Öğretmenliği 2
1
2
3
4
Ara
5
6
7
8
8:10 - 9:00
9:10 - 10:00
10:10 - 11:00
11:10 - 12:00
12:00 - 13:00
13:10 - 14:00
14:10 - 15:00
15:10 - 16:00
16:10 - 17:00
Öğrt Tekn ve Mat
Tas
Pa
D9
YILDIRIM
FEN LAB
Türkiye Coğrafyası ve
Jeopolitiği
Sa
C109
Ça
EFSÖ208
D8
YILDIRIM
Pe
Beden Eğitimi ve Oyun
Öğretimi
İNCİLİ
Öğrt Tekn ve Mat
Tas
SPOR SALONU
Bilimsel Araştırma
Yöntemleri
C103
TOPKAYA
Cu
YILDIRIM
Müzik
Öğretimi
DRAMA
SARAÇ
D6
ARSLAN
Müzik Öğretimi
DRAMA
ARSLAN
Türk Dili-II: Cümle ve
Metin Bilgisi
D6
Ders programını oluşturma tarihi:18.02.2015
DALKILIÇ
Sanat Eğitimi
Güzel Yazı Teknikleri
C110
Z A YILMAZ
KALKAN
Çocuk Edebiyatı
D6
Y ALAN
1.ÖĞRETİM DERS PROGRAMI
Sınıf Öğretmenliği 3
1
2
3
4
Ara
5
6
7
8
8:10 - 9:00
9:10 - 10:00
10:10 - 11:00
11:10 - 12:00
12:00 - 13:00
13:10 - 14:00
14:10 - 15:00
15:10 - 16:00
16:10 - 17:00
Pa
Erken Çocukluk
Eğitimi
Türkçe Öğretimi
D10
KILIÇARSLAN
Sa
DRAMA
H UZUN
Topluma Hizmet Uygulamaları
CİNOĞLU
Ça
Okul
Deneyimi
CİNOĞLU
Pe
Matematik Öğrt-II
DRAMA
SARAÇ
Okul
Deneyimi
SARAÇ / YILDIRIM
DELİ
Cu
Sosyal Bilgiler Öğretimi
D6
Ders programını oluşturma tarihi:18.02.2015
TOPKAYA
Okul
Deneyimi
Fen ve Tek Öğrt-II
Topluma
Hizmet
Uygulama
DELİ
/ YILDIRIM
ları
SARAÇ / DİYADDİN
D6
DİYADDİN
CİNOĞLU
1.ÖĞRETİM DERS PROGRAMI
Sınıf Öğretmenliği 4
Pa
1
2
3
4
Ara
5
6
7
8
8:10 - 9:00
9:10 - 10:00
10:10 - 11:00
11:10 - 12:00
12:00 - 13:00
13:10 - 14:00
14:10 - 15:00
15:10 - 16:00
16:10 - 17:00
Birleştirilmiş
Sınıflarda Öğretim
D9
Sa
YILDIRIM
Vatandaşlık Bilgisi
D10
Zahide
MESLEK BİLGİSİ
SEÇ (010&008)
D7 | D8
DİYADDİN
MESLEK BİLGİSİ
SEÇ (010&008)
D8
ALAN SEÇMELİ
CİNOĞLU
D7 | D10
Türk Eğitim Sistemi
ve Okul Yönetimi
AMFİ
AKAR
Ça
Pe
Cu
Öğretmenlik
Uygulaması-II
DİYADDİN / YILDIRIM / AKAR / DELİ
SARAÇ / HÜKÜM / H UZUN / Z A YILMAZ
KALKAN
Ders programını oluşturma tarihi:18.02.2015
ÇAKMAKTEPE / DELİ
İlköğretimde
Kaynaştırma
C103
SARAÇ
1.ÖĞRETİM DERS PROGRAMI
Sosyal Bilgiler Öğrt 1
1
2
3
4
Ara
5
6
7
8
8:10 - 9:00
9:10 - 10:00
10:10 - 11:00
11:10 - 12:00
12:00 - 13:00
13:10 - 14:00
14:10 - 15:00
15:10 - 16:00
16:10 - 17:00
Türkçe-II. Sözlü
Anlatım
Pa
D7
Sa
ALAN
Genel Fiziki
Coğrafya
Osmanlı Türkçesi
D6
KABACIK
D10
Ekonomi
C102
İngilizce-II
PAKSOY
C102
Genel Fiziki
Coğrafya
Ça
D9
Pe
Cu
Ders programını oluşturma tarihi:18.02.2015
PEKSOY
Osmanlı Türkçesi
İNCİLİ
D5
KABACIK
Eski Çağ Tarihi ve
Uygarlığı
Felsefe
D6
İNCİLİ
TEMİZ
D7
MERAL
AİTT_II
C103
H İ İNCE
1.ÖĞRETİM DERS PROGRAMI
Sosyal Bilgiler Öğrt 2
1
2
3
4
Ara
5
6
7
8
8:10 - 9:00
9:10 - 10:00
10:10 - 11:00
11:10 - 12:00
12:00 - 13:00
13:10 - 14:00
14:10 - 15:00
15:10 - 16:00
16:10 - 17:00
Genel Beşeri ve
Ekonomik Coğrafya
Pa
DRAMA
Sa
Vatandaşlık Bilgisi
D8
Ça
KABACIK
İNCİLİ
Pe
D10 | D1
Ders programını oluşturma tarihi:18.02.2015
Türk Kültür Tarihi
D3
ÖZŞAVLI
Genel Beşeri ve
Ekonomik Coğrafya
AMFİ
İNCİLİ
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Ortaçağ Tarihi
Cu
GÜLCÜ
TOPKAYA / MERAL
R YAŞAR
D2
D9
GK SEÇMELİ
Antropoloji
D6
Ortaçağ Tarihi
GÜLCÜ
D10
GK SEÇMELİ
DRAMA
SARAÇ
CİNOĞLU
Bilim Teknoloji ve
Sosyal Değişme
D10
ÖZŞAVLI
MESLEK BİLGİSİ
SEÇ (011&016)
DRAMA | D5
SARAÇ / TOPKAYA
1.ÖĞRETİM DERS PROGRAMI
Sosyal Bilgiler Öğrt 3
Pa
1
2
3
4
Ara
5
6
7
8
8:10 - 9:00
9:10 - 10:00
10:10 - 11:00
11:10 - 12:00
12:00 - 13:00
13:10 - 14:00
14:10 - 15:00
15:10 - 16:00
16:10 - 17:00
Siyasi Coğrafya
D6
Ölçme ve Değerlendirme
İNCİLİ
Sa
D8
Özel Öğretim
Yöntemleri-I
Osmanlı Türkçesi
C110
GÜLCÜ
D6
TOPKAYA
ALAN SEÇMELİ
D8 | D5
ÖZŞAVLI / MERAL
Özel Öğretim
Yöntemleri-I
Ça
C109
Pe
DİYADDİN
Sosyal Bilgiler Sözlü
ve Yazılı Edebiyat Çağdaş Dünya Tarihi
İncelemesi
C109
Cu
Ders programını oluşturma tarihi:18.02.2015
TOPKAYA
D6
ÖZŞAVLI
TOPKAYA
Osmanlı Tarihi ve
Uygarlığı-II
D3
KABACIK
Osmanlı Türkçesi
D8
GÜLCÜ
1.ÖĞRETİM DERS PROGRAMI
Sosyal Bilgiler Öğrt 4
1
2
3
4
Ara
5
6
7
8
8:10 - 9:00
9:10 - 10:00
10:10 - 11:00
11:10 - 12:00
12:00 - 13:00
13:10 - 14:00
14:10 - 15:00
15:10 - 16:00
16:10 - 17:00
Türk Eğitim Sistemi
ve Okul Yönetimi
Pa
C102
Sa
Rehberlik
AMFİ
AKAR
D8 | C103
D9
MERAL
İnsan İlişkileri ve
İletişim
GK SEÇMELİ
AKAR
Türk Cumhuriyeti
Tarihi-II
MERAL / SARAÇ
D6
R YAŞAR
Ça
Pe
Cu
Ders programını oluşturma tarihi:18.02.2015
Öğretmen
lik Uygula
MERAL
/ TOPKAYA
ması
İNCİLİ / R YAŞAR
Öğretmen
lik Uygula
MERAL
/ TOPKAYA
ması
İNCİLİ / R YAŞAR
KABACIK / AKAR
KABACIK / AKAR
Sosyal Proje Geliştirme
MERAL / KABACIK / İNCİLİ / R YAŞAR / AKAR
1.ÖĞRETİM DERS PROGRAMI
Okul Öncesi Öğretmenliği 1
1
2
3
4
Ara
5
6
7
8
8:10 - 9:00
9:10 - 10:00
10:10 - 11:00
11:10 - 12:00
12:00 - 13:00
13:10 - 14:00
14:10 - 15:00
15:10 - 16:00
16:10 - 17:00
Pa
EFBL200
Eğitim Psikolojisi
C110
AKAR
Sa
BİLG LAB
Anne Çocuk Sağlığı ve
İlkyardım
İngilizce-II
D9
PEKSOY
Ça
Pe
Türkçe II: Sözlü
Anlatım
Cu
D9
Ders programını oluşturma tarihi:18.02.2015
ALAN
C110
BİLGEN
ALAN SEÇMELİ - Çocuğu
Tanıma Teknikleri
AİTT_II
C102
TALAN
H İ İNCE
C110
YAVUZEKİNCİ
1.ÖĞRETİM DERS PROGRAMI
Okul Öncesi Öğretmenliği 2
1
2
3
4
Ara
5
6
7
8
8:10 - 9:00
9:10 - 10:00
10:10 - 11:00
11:10 - 12:00
12:00 - 13:00
13:10 - 14:00
14:10 - 15:00
15:10 - 16:00
16:10 - 17:00
Pa
Sa
Matematik Eğitimi
DRAMA
Vatandaşlık Bilgisi
SARAÇ
DRAMA
Erken Çocukluk Döneminde
Gelişim-II
Ça
AMFİ
H UZUN
ÖZŞAVLI
Drama
DRAMA
EFOÖ212
D4
Pe
TATLI
Çocuk Ruh Sağlığı
C110
Cu
Drama
DRAMA
KILIÇARSLAN
Ders programını oluşturma tarihi:18.02.2015
Çocuk Edebiyatı
D9
ALAN
KILIÇARSLAN
D YILDIRIM
1.ÖĞRETİM DERS PROGRAMI
Okul Öncesi Öğretmenliği 3
1
2
3
4
Ara
5
6
7
8
8:10 - 9:00
9:10 - 10:00
10:10 - 11:00
11:10 - 12:00
12:00 - 13:00
13:10 - 14:00
14:10 - 15:00
15:10 - 16:00
16:10 - 17:00
Özel Öğretim
Yöntemleri-II
Pa
AMFİ
Sa
AMFİ
Müzik Eğitimi-II
D6
Ça
H UZUN
Etkili İletişim
Ölçme ve Değerlendirme
ARSLAN
D4
Müzik Eğitimi-II
C110
ARSLAN
İstatistik
C110
AMFİ
Ders programını oluşturma tarihi:18.02.2015
DİYADDİN
Özel Eğitim
POLAT
C103
Özel Öğretim
Yöntemleri-II
Pe
Cu
R YAŞAR
Topluma
Hizmet
Y DOĞAN / H UZUN
TOPKAYA / Z A
Uygulama
YILMAZ
ÇAKMAKTEPE
/R
larıYAŞAR
H UZUN
H UZUN
EFOÖ304
D4
TATLI
1.ÖĞRETİM DERS PROGRAMI
Okul Öncesi Öğretmenliği 4
1
2
3
4
Ara
5
6
7
8
8:10 - 9:00
9:10 - 10:00
10:10 - 11:00
11:10 - 12:00
12:00 - 13:00
13:10 - 14:00
14:10 - 15:00
15:10 - 16:00
16:10 - 17:00
Pa
Sa
Araştırma
Projesi-II
Y DOĞAN / H UZUN
TOPKAYA
ÇAKMAKTEPE / Z A
D3
YILMAZ / N İLHAN
İlköğretime Hazırlık
ve İlköğretim
Programları
C109
Ça
Türk Eğitim Sistemi
ve Okul Yönetimi
D9
Pe
YAVUZEKİNCİ
AKAR
Öğretmenlik
Uygulaması-II
H UZUN / İNAN / Y DOĞAN / DİYADDİN
SARAÇ / AKAR / Z A YILMAZ
Cu
Ders programını oluşturma tarihi:18.02.2015
Çocuk Hakları ve
Çocuk Hukuku
C109
CEYLAN
ALAN SEÇMELİ Okul Öncesinde
Proje Yaklaşımları
D9
H UZUN
1.ÖĞRETİM DERS PROGRAMI
Fen Bilgisi Öğretmenliği 1
1
2
3
4
Ara
5
6
7
8
8:10 - 9:00
9:10 - 10:00
10:10 - 11:00
11:10 - 12:00
12:00 - 13:00
13:10 - 14:00
14:10 - 15:00
15:10 - 16:00
16:10 - 17:00
Pa
EFFB104
FEN LAB
Sa
Ça
ÇAKMAKTEPE
Genel Kimya II
D2
N İLHAN
DELİ
D2
D3
DELİ
FEN LAB
N İLHAN
ÇAKMAKTEPE
N İLHAN
Türkçe-II: Sözlü
Anlatım
AİTT_II
C102
Genel Fizik II
D2
Ders programını oluşturma tarihi:18.02.2015
ÇAKMAKTEPE
EFFB108
Genel Kimya II
Pe
Cu
D2
Genel Matematik-II
Genel Matematik-II
D3
Genel Fizik II
H İ İNCE
D2
ALAN
Eğitim Psikolojisi
D2
AKAR
1.ÖĞRETİM DERS PROGRAMI
Fen Bilgisi Öğretmenliği 2
1
2
3
4
Ara
5
6
7
8
8:10 - 9:00
9:10 - 10:00
10:10 - 11:00
11:10 - 12:00
12:00 - 13:00
13:10 - 14:00
14:10 - 15:00
15:10 - 16:00
16:10 - 17:00
Pa
EFBL200
BİLG LAB
Genel Biyoloji-II
AKTÜRK
Fen-Teknoloji
Programı ve
Planlama
Sa
D7
D3
D3
İngilizce-II
C109
Pe
Y DOĞAN
Genel Kimya-IV
(Organik Kimya)
DİYADDİN
Ça
ÇAKIR
Genel Biyoloji-II
PEKSOY
D3
Y DOĞAN
GK SEÇMELİ
GÜLCÜ / TOPKAYA
Cu
Ders programını oluşturma tarihi:18.02.2015
Fen-Tekn
oloji
Programı
ve Planla
D8
DİYADDİN
ma
Modern Fiziğe Giriş
D3
Z A YILMAZ
Genel Biyoloji Lab-II
FEN LAB
Y DOĞAN
1.ÖĞRETİM DERS PROGRAMI
Fen Bilgisi Öğretmenliği 3
1
2
3
4
Ara
5
6
7
8
8:10 - 9:00
9:10 - 10:00
10:10 - 11:00
11:10 - 12:00
12:00 - 13:00
13:10 - 14:00
14:10 - 15:00
15:10 - 16:00
16:10 - 17:00
Özel Öğretim
Yöntemleri-I
Pa
D2
Genetik ve
Biyoteknoloji
Sa
D3
Ça
N İLHAN
Özel Öğretim
Yöntemleri-I
TEPE
D3
N İLHAN
Pe
Y DOĞAN
Ölçme ve Değerlendirme
D3
Cu
D2
İNCİLİ
Fen Öğretimi Lab
Uygulamaları-II
D2
Z A YILMAZ
Fen Öğretimi Lab
Uygulamaları-II
Çevre Bilimi
D2
Yer Bilimi
N İLHAN
D2
Z A YILMAZ
Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi
C102
ÇAKMAKTEPE
Topluma Hizmet Uygulamaları
ÇAKMAKTEPE / N İLHAN / Z A YILMAZ / KILIÇARSLAN
Ders programını oluşturma tarihi:18.02.2015
1.ÖĞRETİM DERS PROGRAMI
Fen Bilgisi Öğretmenliği 4
1
2
3
4
Ara
5
6
7
8
8:10 - 9:00
9:10 - 10:00
10:10 - 11:00
11:10 - 12:00
12:00 - 13:00
13:10 - 14:00
14:10 - 15:00
15:10 - 16:00
16:10 - 17:00
Pa
GK SEÇMELİ
Türkiye Turizm
Coğrafyası
Sa
D1
Ça
ALAN SEÇMELİ Proje Hazırlama
Teknikleri
D1
Pe
DİYADDİN
İNCİLİ
Türk Eğitim Sistemi
ve Okul Yönetimi
D1
ALAN SEÇMELİ - Isı
ve Termodinamik
D1
ÇAKMAKTEPE
AKAR
Astronomi
D1
Z A YILMAZ
Öğretmen
lik Uygula
N İLHAN / Z A
ması
YILMAZ / Y DOĞAN
Öğretmen
lik Uygula
N İLHAN / Z A
ması
YILMAZ / Y DOĞAN
ÇAKMAKTEPE
ÇAKMAKTEPE
Cu
Öğretmenlik
Uygulaması
ÇAKMAKTEPE / N İLHAN / Y DOĞAN / Z A
YILMAZ
Ders programını oluşturma tarihi:18.02.2015
2.ÖĞRETİM DERS PROGRAMI
Türkçe Öğretmenliği 4
1
2
3
4
5
6
17:10 - 18:00
18:10 - 19:00
19:10 - 20:00
20:10 - 21:00
21:10 - 22:00
22:10 - 23:00
Pa
Sa
Türk Eğitim Sistemi ve Okul
Yönetimi
GK SEÇMELİ
D7 | D8
GÜLCÜ / TOPKAYA
Ça
D1
AKAR
ALAN SEÇMELİ 3K
D5 | D7
Pe
HÜKÜM / KALKAN
ALAN SEÇMELİ 2K
D5 | D6
Cu
Ders programını oluşturma tarihi:06.02.2015
KILIÇARSLAN / KALKAN
Dil ve Kültür
D6
KALKAN
2.ÖĞRETİM DERS PROGRAMI
Sınıf Öğretmenliği 4
Pa
1
2
3
4
5
6
17:10 - 18:00
18:10 - 19:00
19:10 - 20:00
20:10 - 21:00
21:10 - 22:00
22:10 - 23:00
D8 | D9
ÇAKMAKTEPE / DELİ
Birleştirilmiş Sınıflarda
Öğretim
Sa
D9
Ça
Türk Eğitim Sistemi ve Okul
Yönetimi
ALAN SEÇMELİ
YILDIRIM
MESLEK BİLGİSİ SEÇ
(010&008)
D9 | D8
Pe
D9
AKAR
İlköğretimde Kaynaştırma
D6
SARAÇ
Vatandaşlık Bilgisi
D9
N. Z. AYDIN
CİNOĞLU / DİYADDİN
Not: Okullara Gündüz Gidilecektir!
Öğretmenlik Uygulaması-II
DELİ, İNAN, ACEMİOĞLU, DİYADDİN, Z. A. YILMAZ, ÇAKMAKTEPE
Cu
Ders programını oluşturma tarihi:06.02.2015
2.ÖĞRETİM DERS PROGRAMI
Sosyal Bilgiler Öğrt 4
Pa
1
2
3
4
5
6
17:10 - 18:00
18:10 - 19:00
19:10 - 20:00
20:10 - 21:00
21:10 - 22:00
22:10 - 23:00
Türk Eğitim Sistemi ve Okul
Yönetimi
D1
AKAR
Sa
İnsan İlişkileri ve İletişim
D6
R YAŞAR
GK SEÇMELİ
D10 | D6
Ça
MERAL / SARAÇ
Türk Cumhuriyeti Tarihi-II
D6
Pe
Cu
Ders programını oluşturma tarihi:06.02.2015
MERAL
Rehberlik
AMFİ
AKAR
Download

2012-2013 Güz Dönemi Haftalık Ders Programı