Muş ALIARsLAN üııivBnsirnsi nBxrönı,üĞüNnBN
Üniversitemize ,2547 sayıiıı Yükseköğretim Kanunu ve Ögretim Üyeliğine Yüksettilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili
maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Detaylı bilgi Üniversitemizin rvww.alparslan.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmİ Gazete'de
yayımlandığı tarihten itibaren l5 gündür.
EGITtM FAKULTESI
BöLüM
lköğretim
lköğretim
lköğretim
lköğretim
ANABiLiM DALI
okul Öncesi Eğitimi
Eğitim Bilimleri
Eğitim Bilimleri
Yabancı Diller Eğitimi
Okul Öncesi Eğitimi
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Sınıf Eğitimi
Eğitimde Olçme ve Değ.
Rehberlik ve Psik. Dan.
İneiliz Dili ve Eğitimi
Temel Islam Bilimleri
Tasavvuf
Matematik
Geometri
Sosyoloii
Türk Dili ve Edebiyatı
Uygulamalı Sosyoloii
Yeni Türk Edebiyatı
UNVANI
PRoFESÖR
ADET
DoÇENT
ADET
YARDIMcI
DoÇENT
l
l
l
3
l
3
l
l
l
l
J
l
l
ISLAN{l ILlMLER FAKULTESI
t
FEN EDEBIYAT FAKU TESI
Kürt Dili ve Edebiyatı
SAGLIK YÜKSEKOKULtj
Hemşirelik
Cerrahi Hastalıklar Hem.
Elektrik ve Enerii
Bitkisel ve Hay. Uretim
Elektrik
organik Tarım
TEKNİK BiLiMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
DERECE
ADET
4
2
l
l
1
l
5
l
4
l
l
l
4
l
4
?
aııto{pıı
AÇIKLAMA
Download

Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı