özel Temalı oturum
"üretim ve Enerii verimliliğinde İnovasvon"
vaka Çalışmaları
:
Toyota Türkiye Başkoordinatör Hiroshi Kato
';ÇalışanlarımızdanDoğanJaponUsulüÜ:etim"
Farba Otomotiv Dış Aydınlatma Sistemleri CEO, Ayhan Gürbay
"Tilrk Şirketinin Gözünden Japon Usulü Üretim"
Vestel Grup Cq.O,
Tiıral Erdoğan
"Üetimde İnovasyon Odakh Büyüme Stratejisi"
Taisei Corporation İcra Kurulu Üyesi, Uluslararası Operasyonlar Başkan
Yardımcrsro Yukio Matsuno
"Enerji Verimliliğinden Sıfır Enerji'ye
Tüketen Binalara Ulaşmak"
-
Şehirler İçin Sıfir Enerji
Anadolu Isuzu Genel Müdürü, Yusuf TiığrulArıkan
"Türkiye' de Ar&Ge'nin Geleceği"
IHI Infrastructure Systems Yönetim Kurulu Üyesi, Izmit Körfezi Köprüsü Proje
Sorumlusu, Tsuyoshi Kawakami
'Altyapı ihşaa Edilirken İşbirliği ve Dizayıı - İnşaat Teknolojilerinde
Katkr"
.
Toyo Kohan Yönetim Kurulu Başkanı Hirohiko Sumida
"Çok İşlevli Çelik Sac Fabrikasmrn Kuruluşunun Yüksek Katma Değer
Oluşturulmaslna Katkrsı"
kapanış konuşması
Ekonomist, Akademisyen Prof. Dr. Asaf §avaş Akat
"Tiirkiye Ekonomisinin Bugününe ve Geleceğine Genel
B akış
"
Download

Katkr"