BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Akademik Teşvik Başvuru Takvimi
31.12.2015
Akademik Teşvik başvurularına ilişkin Rektörlüğümüz Akademik Teşvik Komisyonu
tarafından belirlenen takvim:
01 Ocak-15 Ocak 2016
Bölüm/Ana Bilim Dalı Başkanlıklarına Başvuruların
yapılması*
15 Ocak-20 Ocak 2016
Başvuruların Bölüm/Anabilim Dalı Ön İnceleme Heyetleri
tarafından değerlendirilip sonuçlandırılması
21 Ocak 2016
Değerlendirme sonuçlarının Rektörlüğe gönderilmesi
22 Ocak-29 Ocak 2016
Akademik Teşvik Komisyonu tarafından incelenme ve
yayımlanması
01 Şubat-05 Şubat 2016
İtiraz Süresi
6 Şubat-11 Şubat 2016
İtirazların Senato Tarafından Sonuçlandırılması
*Bölüm / Anabilim Dalı Başkanlıklarına başvurular YÖKSİS çıktıları ile yapılacaktır.
YÖKSİS girişleri için hazırlanan modül Ocak ayının ilk haftasında aktif hale gelecektir.
Download

Akademik Teşvik Başvuru Takvimi