T.C.
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına
Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı
Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Başvuracak Adaylardan;
1-Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin
onaylı örneklerini, Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formunu (İnternet sitemizde yer almaktadır) yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca
araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;
2-Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin
onaylı örneklerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;
3-Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvurdukları Anabilim Dallarını ve sınava girmek istedikleri yabancı dili belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini,
nüfus cüzdanı sureti, iki adet fotoğraf ve doktora diplomalarının tasdikli örneği, Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formunu (İnternet
sitemizde yer almaktadır) bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı, başvurdukları Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne;
Teslim edeceklerdir.
Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
DUYURULUR.
BÖLÜMÜ/ANABİLİM
BİRİMİ
ÜNVANI DERECE ADEDİ AÇIKLAMALAR
DALI/PROGRAMI
Aydın İktisat Fakültesi
Maliye
Yrd.Doç.Dr.
2
1
Arge Mali Teşvikleri ve Mali Sosyoloji Alanında Çalışmaları Olmak.
Eğitim Fakültesi
Müzik Eğitimi
Doçent Dr.
1
1
Sahne Korkusu Üzerine Çalışması Olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi
Anorganik Kimya
Profesör Dr.
1
1
Paladasiklik Komplekslerin Sentezi ve Katalitik Özellikleri
Konusunda Çalışmaları Olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi
Biyokimya
Doçent Dr.
1
1
Enzim İmmobilize Mikromotorların Hazırlanması Konusunda
Çalışması Olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji
Doçent Dr.
1
1
Bakteriyal Selüloz Konusunda Çalışmaları Olmak.
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Yrd.Doç.Dr.
3
1
İletişim Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı
Yrd.Doç.Dr.
4
1
Veteriner Fakültesi
İç Hastalıkları
Profesör Dr.
1
1
Türk Sinemasında Gerçekçilik ve Sinemada Etnik Kimlikler,
Konularında Çalışmaları Olmak.
İnsan Bilgisayar Etkileşimi Medya ve İletişim Konularında
Çalışmaları Olmak.
Kedilerde Haemoplasmesis Konusunda Çalışmaları Olmak.
Download

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN