Q12.1
Ayın ağırlığı dünyanın ağırlığının 1/81 ‘i kadardır.
Buna göre ayın dünyaya uyguladığı kütleçekim ile dünyanın aya
uyguladığı kütleçekim kuvvetini karşılaştırınız.
A. Dünyanın uyguladığı kütleçekim 812 = 6561 kat büyük
B. Ayın uyguladığı kütleçekim 81 kat büyük.
C. Eşit oranda.
D. Dünyanın uyguladığı kütleçekim 1/81 kat büyük.
A12.1
Ayın ağırlığı dünyanın ağırlığının 1/81 ‘i kadardır.
Buna göre ayın dünyaya uyguladığı kütleçekim ile dünyanın aya
uyguladığı kütleçekim kuvvetini karşılaştırınız.
A. Dünyanın uyguladığı kütleçekim 812 = 6561 kat büyük
B. Ayın uyguladığı kütleçekim 81 kat büyük.
C. Eşit oranda.
D. Dünyanın uyguladığı kütleçekim 1/81 kat büyük.
Q12.2
Saturn, dünyanın ağırlığının 100 katı büyüklükte olup, dünyanın
güneşe uzaklığının da 10 katı uzaklıkta bulunmaktadır.
Dünyanın kütleçekim ivmesi ile saturnün kütleçekim ivmesini
güneşi referans alarak karşılaştırınız.
A. Dünyanın kütleçekim ivmesi 100 kat daha fazla.
B. Saturnün kütleçekim ivmesi 10 kat daha fazla .
C. Aynı.
D. Dünyanın kütleçekim ivmesi 1/10 daha fazla.
A12.2
Saturn, dünyanın ağırlığının 100 katı büyüklükte olup, dünyanın
güneşe uzaklığının da 10 katı uzaklıkta bulunmaktadır.
Dünyanın kütleçekim ivmesi ile saturnün kütleçekim ivmesini
güneşi referans alarak karşılaştırınız.
A. Dünyanın kütleçekim ivmesi 100 kat daha fazla.
B. Saturnün kütleçekim ivmesi 10 kat daha fazla .
C. Aynı.
D. Dünyanın kütleçekim ivmesi 1/10 daha fazla.
Q12.3
X gezegeni dünyanın ağırlığının iki katı ağırlığa sahip olup,
yarıçapı iki katına sahiptir. Buna göre X gezegeninin çekim
ivmesi dünyanın çekim ivmesine göre;
A. Dört kat fazla.
B. üç kat daha az.
C. Aynı.
D. 1/2 kadar.
A12.3
X gezegeni dünyanın ağırlığının iki katı ağırlığa sahip olup,
yarıçapı iki katına sahiptir. Buna göre X gezegeninin çekim
ivmesi dünyanın çekim ivmesine göre;
A. Dört kat fazla.
B. üç kat daha az.
C. Aynı.
D. 1/2 kadar.
Q12.4
Gezegen X dünyanın ağırlığının iki katına sahip olup, çapı
dünyanın çapından iki kat daha büyüktür. Buna göre dünyadan
ve x gezegeninden bir cismin kurtulması için gerekli enerjiyi
karşılaştırınız.
A. X gezegeninden 4 kat daha fazla enerji gerekir.
B. Dünyadan iki kat daha fazla enerji gerekir.
C. Aynı oranda enerji gerekir.
D. X gezegeninden 1/2 daha enerji gerekir.
A12.4
Gezegen X dünyanın ağırlığının iki katına sahip olup, çapı
dünyanın çapından iki kat daha büyüktür. Buna göre dünyadan
ve x gezegeninden bir cismin kurtulması için gerekli enerjiyi
karşılaştırınız.
A. X gezegeninden 4 kat daha fazla enerji gerekir.
B. Dünyadan iki kat daha fazla enerji gerekir.
C. Aynı oranda enerji gerekir.
D. X gezegeninden 1/2 daha enerji gerekir.
Q12.5
Bir uydu dünya etrafında dairesel bir yörüngede dönmektedir.
Buna göre dünyanın çekim kuvvetinin uydu üzerine yaptığı
iş için ne söylenebilir?
A. Pozitif iş yapar.
B. Negatif iş yapar.
C. Yörüngenin bir kısmında pozitif diğer kısmında negatif iş
yapar.
D. Yörüngenin hiçbir noktasında iş yapmaz.
A12.5
Bir uydu dünya etrafında dairesel bir yörüngede dönmektedir.
Buna göre dünyanın çekim kuvvetinin uydu üzerine yaptığı
iş için ne söylenebilir?
A. Pozitif iş yapar.
B. Negatif iş yapar.
C. Yörüngenin bir kısmında pozitif diğer kısmında negatif iş
yapar.
D. Yörüngenin hiçbir noktasında iş yapmaz.
Q12.6
(P) Gezegeni (S) odaklı güneş
etrafında eliptik bir yörüngede
dönmektedir. Buna göre güneşin
gezegen üzerine yaptığı iş için ne
söylenebilir?
A. Pozitif.
B. Negatif.
C. Hareketin bir kısmında pozitif bir
kısmında negatif.
D. Bütün hareket boyunca sıfır iş.
A12.6
(P) Gezegeni (S) odaklı güneş
etrafında eliptik bir yörüngede
dönmektedir. Buna göre güneşin
gezegen üzerine yaptığı iş için ne
söylenebilir?
A. Pozitif.
B. Negatif.
C. Hareketin bir kısmında pozitif bir
kısmında negatif.
D. Bütün hareket boyunca sıfır iş.
Q12.7
(P) Gezegeni (S) odaklı güneş
etrafında eliptik bir yörüngede
dönmektedir. Buna göre gezegenin
toplam açısal momentumu için ne
söylenebilir?
A. Hareketin bir kısmında artar
bir kısmında azalır.
B. Her zaman artar.
C. Her zaman azalır.
D. Daima sabit kalır.
A12.7
(P) Gezegeni (S) odaklı güneş
etrafında eliptik bir yörüngede
dönmektedir. Buna göre gezegenin
toplam açısal momentumu için ne
söylenebilir?
A. Hareketin bir kısmında artar
bir kısmında azalır.
B. Her zaman artar.
C. Her zaman azalır.
D. Daima sabit kalır.
Q12.8
Güneşin çapı kütlesi değişmemek üzere şimdiki çapından
yarıya düşürülmüş olsa dünyanın yörüngesi için ne
söylenebilir?
A. Yörüngenin büyüklüğü ve periyodu azalır.
B. Yörüngenin büyüklüğü ve periyodu artar.
C. Yörüngenin büyüklüğü ve periyodu değişmez.
D. Hiç biri.
A12.8
Güneşin çapı kütlesi değişmemek üzere şimdiki çapından
yarıya düşürülmüş olsa dünyanın yörüngesi için ne
söylenebilir?
A. Yörüngenin büyüklüğü ve periyodu azalır.
B. Yörüngenin büyüklüğü ve periyodu artar.
C. Yörüngenin büyüklüğü ve periyodu değişmez.
D. Hiç biri.
Download

null