Bölüm 12
KÜTLEÇEKİMİ
Copyright © 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley
Hedef Öğretiler
• Newton Kütleçekim yasası
• Kütleçekim kuvveti, ağırlık, ve kütleçekim enerjisi
• Çembersel yörüngedeki bir uydunun hızı ve
periyodu
• Kara delikler, özellikleri ve nasıl keşfedildikleri
Copyright © 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley
Giriş
• Satürn’ün halkaları kendi
yörüngelerinde dönen sayısız
parçacıktan oluşmuştur.
• Copernicus - Galileo - Hubble
ve NASA, gezgenin hareketini
anlamaya çalışmışlardır.
Copyright © 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley
Newton Kütleçekim yasası
• Kütleçekim kuvveti çekici
bir kuvvet olup her iki
kütlenin büyüklüğü ve
aralarındaki mesafe ile
orantılıdır.
Copyright © 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley
Henry Cavendish (Kütleçekim sabiti G)
• 1798 Yılında Henry Cavendish hassas bir ölçümle evrensel
kütleçekim sabitini hesapladı.
SI birimlerinde, F Newton (N), m1 ve m2 kilogram(kg), r Metre (m) dir,
ve G sabiti yaklaşık olarak 6.67×10-11 N m2 kg-2’a eşittir.
Copyright © 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley
Kütleçekimi kuvvetinin hesaplanması
Copyright © 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley
Ağırlık
Dünyanın yüzeyindeki m kütleli bir cismin ağırlığı
Dünyanın yüzeyinde kütle çekimden dolayı ivme
Copyright © 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley
Dünyanın yoğunluğu merkezden uzaklaştıkça azalır
Copyright © 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley
Kütleçekimi Potansiyel Enerji
Copyright © 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley
Kurtulmaz hızı…
Tek merkezli, basit bir çekim alanından kurtulma durumunda kurtulma hızı,
cismin sahip olduğu kinetik enerjinin kütleçekimsel potansiyel
enerjiye (eksi) eşit olduğu andaki meblâdır.
Copyright © 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley
Uydu hareketi
Copyright © 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley
Kepler Kanunları
1.yasa :Her gezegen, odak noktalarının birinde güneşin
bulunduğu bir elips yörünge üzerinde hareket eder.
2. yasa: Bir gezegeni güneşe bağlayan çizgi eşit zaman
aralıklarında eşit alanlar tarar.
3. Yasa :Bir gezegenin yörüngesel periyodunun karesi,
dolandığı elipsin ana eksen uzunluğunun küpü ile doğru
orantılıdır.
Copyright © 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley
2. yasa: Bir gezegeni güneşe bağlayan çizgi eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar.
Copyright © 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley
3. Yasa :Bir gezegenin yörüngesel periyodunun karesi, dolandığı elipsin ana
eksen uzunluğunun küpü ile doğru orantılıdır.
Copyright © 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley
Spherical mass distributions
• Newton delayed the publication of his gravitational work
until he was certain he could treat each planetary object
from its center.
• Consider Example 12.10 and Figure 12.25.
Copyright © 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley
Bedava seyahat
Dünyanın yarıçapı R = 6.37 x 106 m.
Kütleçekim sabiti G = 6.67 x 10-11 N.m2/kg2
Dünyanın ağırlığı ME = 5.98 x 1024 kg
Copyright © 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley
Download

Newton Kütleçekim yasası