Basın Bülteni
Aralık 2015/01
Almanya’da ikamet eden yabancılar için
yabancılar hukuku uygulanmalıdır
ALMAN “MİNİ GMBH” KURULUŞU
Müdür, her hangi bir ihtara gerek
olmaksızın şirketin kurallarında belirtilen
yürütme organı tarafından her zaman
azledilebilir.
Alman Hukuku’na göre bir limited şirketi,
minimum sermaye payı sadece 1 Euro
(UG – sınırlı sorumluluk) ila 25.000
Euro’ya (Alman limitet şirketinde (GmbH –
Alman limitet şirketi) asgari sermaye)
kadar bir sermaye tutarı ile kurulabilir.
UG’nin feshi pay sahiplerinin ortak
kararıyla gerçekleştirilebilir ya da tasfiye ile
sona erer.
Bu şirket türü sermaye şirketleri arasında
en basit formda olanıdır ve işlerini
Almanya’da geliştirmek ve büyütmek
isteyen yabancı yatırımcılar için çok uygun
bir seçenektir.
UG’nin kuruluşu her ne kadar basit de
olsa, yeni ve yabancı bir markette iş
yapmaya başlayan özellikle yabancı
yatırımcılar için, Alman Hukuk’u ve vergi
düzenlemelerini
bilen
uzmanlarla
çalışmaları tavsiye edilir.
Kar tamamen dağıtılmaz, ancak yıllık
fazlalığın çeyrek kısmı nizami minimum
sermaye olan 25.000 Euro’ya ulaşılana
kadar kanuni ihtiyata ödenmek zorundadır.
UG bir hukuki tüzel kişidir ve alışılmış bir
şirket ile hemen hemen aynıdır. Mülkiyet
edinebilir, kendi malvarlığına sahip olabilir,
dava açabilir ya da kendisine dava
açılabilir ve vergi mükellefi olur.
Köksal Avukatlık Ortaklığı Hakkında:
Köksal Avukatlık Ortaklığı; ana merkezi
İstanbul’da olan, müvekkillerine Türkçe,
Almanca ve Danca danışmanlık ve dava takip
hizmeti veren, uluslararası bir hukuk firmasıdır.
Takımımız; birden çok dil bilen, hukuki
konularda uzman, Türkiye’de ve uluslararası
düzeyde iş tecrübesine sahip ortakları,
avukatları ve hukuki asistanlar tarafından
oluşmaktadır. Avukatlarımız sadece Türkiye
barolarına kayıtlı olmayıp aynı zamanda
Almanya barolarına da kayıtlıdır.
Müvekkillerimiz arasında özel ve kamu kurum
ve kuruluşları, yerli ve yabancı şirketler ve
yatırımcılar bulunmaktadır. Hukuki danışmanlık
hizmetimizi Türkçe, Almanca, İngilizce ve
Danca dillerinde sunmaktayız.
Büromuz, Kurucu ortağımız olan Dr. Mehmet
Köksal tarafından 1987 yılında kurulmuş olup
2007 yılından beri İstanbul’daki öncü
uluslararası hukuk büroları arasında Köksal
Avukatlık Ortaklığı olarak hizmet vermektedir.
Aynı zamanda 2013 yılından itibaren
Almanya/Münih
Şubemiz’
de
hukuki
danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
Bir Alman UG’nin kurulması için karışık ve
bürokratik işlemlere gerek yoktur ve aynı
zamanda
kuruluş
işlemleri
düşük
masraflıdır. Kanun tarafından sadece
şirketin;
amacı,
unvanı,
yönetim
kurulundaki kişilerin isimleri ve pay
sahiplerinin listesi gibi temel bilgiler
standart bir protokol içerisinde talep edilir.
Alman UG gerçek kişiler ya da tüzel kişiler
tarafından kurulabilir. En az 1 pay sahibi
olmalıdır ve şirketin kişiliği ticari sicile
tescilinden sonra doğar.
Pay
sahiplerinin
alacaklılara
karşı
sorumluluğu
hisselerin
oranları
ile
sınırlıdır.
Her ne kadar şirketin genel merkezinin
Almanya’da olması gerekse de şirketin
yönetim merkezi Almanya dışında olabilir.
Şirket müdürü ve genel kurul olması
gerekli olan yürütme organlarıdır. Ek
olarak denetim kurulu da kurulabilir.
Şirket müdürü Alman vatandaşı ya da
Almanya’da sürekli ikamet eden bir
yabancı gerçek kişi olmalıdır.
Bilgilendirme bültenimiz hakkında detaylı
sorularınız için lütfen iletişim kurmaktan
çekinmeyiniz. RAin Sevil Eskicioğlu (Alman
Avukat) ([email protected])
1
News Release
December 2015/01
organ like a Supervisory board can be
created.
The Managing Director must be a natural
entity, who is German citizen or foreigner
residing permanently abroad. Also a
shareholder can be appointed as
managing director. The appointment
needs to be
For residence of a foreign managing
director in Germany, specific directives of
foreigners’ law need to be obeyed.
The recall of the managing director may
be possible at any time without notice by
the executive organ stated in the articles
of association.
The dissolution of an UG may be with
resolution of the shareholders of with the
liquidation of the company.
Even if the establishment of a German UG
is very simplified, working with experts,
knowing the German law and tax
regulation is recommended, especially for
foreign investors, starting a new business
in a new and unknown market.
ESTABLISHMENT OF A GERMAN
‘’Mini – GmbH
(limited liability entrepreneurial
company - German: UG)
According to the German Law the
establishment of a Limited Liability
Company with a minimum share capital of
only 1 Euro (UG – haftungsbeschränkt) or
any sum up to 25,000 Euro, which is
required for a regular entity (Gesellschaft
mit beschränkter Haftung – GmbH) is
possible
This is the simplest form of a capital
company and precisely for international
Investors to develop and grow business in
Germany.
It is not allowed to distribute the profits
completely, but must pay one quarter of
the annual surplus into a statutory reserve
until the statutory minimum capital of
25,000 Euro has been reached. The UG is
a normal legal entity and much the same
as a corporation. It may also acquire
property, own assets, sue and be sued
and it is subject to corporate taxes.
The establishment of a German UG is
uncomplicated, less bureaucratic and
inexpensive. A standard protocol is
provided by the law which requires only
little information like the purpose of the
company, the name of names of the
management board and the list of the
shareholders. The signatures on the
protocol need to be notarized.
The German UG may be established by
real persons and/or legal entities and must
consist of a minimum of 1 shareholder and
it originates after registration into the
commercial register.
The shareholders liability towards the
creditors is limited to the company’s share
capital.
Although the company’s headquarters
needs to be located in Germany, it may
have its administrative headquarters
(place at which the main administrative
activity is carried out) outside Germany.
The necessary executive organs are the
managing
director(s)
and
the
Shareholder’s meeting. An additionally
About KöksalAttorney Partnership:
Köksal Attorney Partnership offers a an
international law firm with its headquarters in
Istanbul competent legal consulting service
and juridical support in Turkish, German and
Danish law.
Our team consist of multilingual partners,
attorneys and legal assistants, who have
excellent expertise in legal matters and
profound
knowledge
in
Turkish
and
international business cultures. Our Attorneys
have not only the Turkish but also the German
bar association.
Our clients are national and international
companies and investors as well as private
and public organizations and institutions. We
offer legal support in Turkish, German, English
and Danish.
Our founding partner Dr. Mehmet Köksal
established Köksal law firm in 1987, which
operates since 2007 as Koksal Attorney
Partnership as one of the leading international
law firms in Istanbul. Since 2013 we also offer
legal consulting services in our affiliate office in
Germany, Munich.
Please do not hesitate to contact RAin Sevil
Eskicioğlu, (German Attorney at Law)
([email protected]) if you have any
further questions with regard to our information
bulletin.
2
Download

İndir - Köksal