OECD/2014
Ülke
Lüksemburg
Hollanda
Belçika
İrlanda
Avustralya
Fransa
Yeni Zellanda
Birleşik Krallık
Kanada
Slovenya Cumhuriyeti
Kore
Japonya
ABD
OECD Ortalama
İspanya
İsrail
Portekiz
Türkiye
Polonya
Yunanistan
Macaristan
Slovakya Cumhuriyeti
Çek Cumhuriyeti
Estonya
Şili
Meksika
Yıllık Gerçek
Asgari Ücret
25628
23412
22323
21404
21387
20919
20002
18674
17152
15677
15242
15175
15080
14597
13374
12880
11676
11038
11026
10900
9227
8394
7651
7554
6998
2125
Dünya Ekonomik Forumu Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu
2015
ÇALIŞMA HAYATINDA 100 KADINDAN 37’si ÇALIŞIYOR
Bu veri ile 125 ülke arasında Türkiye dünyada kadınların
çalışma hayatında etkin olarak faaliyet gösterdikleri 103’üncü
ülke…
Kadın istihdamı bakımından Dünyanın en
kötü ülkeleri arasında olabiliriz…
Ama en azından ifade ve basın
özgürlüğümüz var.
Mesela yandaki sözlerin sahibini her hafta
TRT ekranlarında izleme olanağına sahibiz.
Ne diyelim, CANımız sağ olsun…
Buraları yıkılıyo, taşerondan yıkılıyo
Her gün peşime muvazaa takılıyo
Ben taşeronu seçtim, tahminin doğru
Yasla başını hadi, yardımcı işe doğru…
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı:
‘Özel İstihdam Büroları Aracılığı İle Geçici İş İlişkisi Çalışma
Meclisi Hazırlık Toplantısı Raporu’, 2013, s.34-35
Eşit muamele
ilkesi olsa da
daha kötü
çalışma koşulları
İş
güvencelerinin
olmadığı açık,
krizde ilk işten
çıkarılanlar
Eşit ücret ilkesi olsa da
Almanya’da yüzde 30,
Birleşik Krallık’ta yüzde 32,
Kanada’da yüzde 40,
daha az ücret
Daha çok işçi
sağlığı ve güvenliği
riski…
Belçika’da 2,
Fransa’da 3
katı iş kazası
Sendikalaşma Oranları:
Fransa % 0,9
İtalya: %1,4-%1,9
Kamuoyuna Açıklanan Gerekçe:
Asıl Gerekçe:
Belirli
Süreli İş
Sözleşm esi
Uzaktan
Çalışma
Ev Eksenli
Çalışma
Kısmi Süreli
Çalışma
Çağrı
Üzerine
Çalışma
PTT A.Ş.
Modeli
İş
Paylaşımı
Birlikte
İstihdam
Geçici
İstihdam
Birlikte
İstihdam
> Türkiye’de haftada 50 saatten fazla çalıştırılan 6 milyon 668 bin işçinin, 50 saati aşan
çalışmalarının toplamı haftada 82 milyon 616 bin saat.
> Bir an için Türkiye’de İş Yasası’nın gerçekten uygulandığını, haftalık 50 saati aşan
çalışmaların yaptırılmadığını düşünelim.
> 82 milyon 616 bin saatlik işgücü ihtiyacını da tam zamanlı (haftada 45 saat) istihdam
edilecek işsizlere dağıtalım.
> Bu durumda 1 milyon 835 bin 911 kişi istihdam edilebilir.
1) ESNEK ve GÜVENCESİZ
İSTİHDAMA SON!
2) EMEK ve TOPLUMSAL CİNSİYET
EŞİTLİĞİ EKSENLİ İSTİHDAM
POLİTİKALARI
3) TÜM TAŞERON İŞÇİLERE KADRO,
HERKESE GÜVENCELİ İŞ!
4) KIDEM TAZMİNATI VE TÜM İŞÇİ
ALACAKLARINA DEVLET
GÜVENCESİ (fon değil, güvence)
5) SENDİKAL HAKLARIN ÖNÜNDEKİ
TÜM ENGELLERİN KALDIRILMASI
Download

PowerPoint Sunusu