Vişnelik Salonu
SİVİL SESLER FESTİVALİ: ÖZGÜRLÜĞÜN DEĞİŞEN SINIRLARI
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Türkiye’nin sivil seslerini buluşturma geleneğini devam ettiriyor.
Geçtiğimiz yıl Gezi Parkı Eylemleri nedeniyle ertelenmek zorunda kalan festivalimiz nefesini tuttuğu yerden
sözünü söylemeye başlayacak. Bu yıl sivil seslerin odağına hem gündelik hem de politik hayatımızın
karmaşık konularından birini koymaya karar verdik: özgürlüğün değişen sınırları. Zira ‘Sivil Sesler’ içinde
yaşadığımız toplumda, sorunların çözülmesine, zorlukların aşılmasına, kısıtların geriletilmesine, dolayısıyla
özgürlüklerimizin genişletilmesine yönelik türlü türlü sivil çabaların sahiplerinin festivali. Bu anlamda Sivil
Sesler Türkiye’nin her yerinden özgürleşme serüvenlerinin seslerinin festivali.
Değişen sınırlara vurgu yapıyoruz. Çünkü özgürlüğümüzün alanlarının ve sınırlarının hem değişen toplumsal
olanaklar hem de politik koşullarca sürekli yeninden değiştirildiğini görüyoruz. Bir yandan, bireyin kendini
gerçekleştirme süreci içinde, hazır bulduğu toplumsal norm ve değerlerin etkisi giderek değişiyor ki bu da
özgürlüklerinin sınırlarının değiştiriyor. Öte yandan, ideoloji ve siyaset dünyası, kamu erki, din, ahlak ve
diğer toplumsal örgütlenmeler de özgürlüğümüzün sınırlarını yeniden ve yeniden belirliyor.
Ama, seslerimiz de özgürlüğümüz kadardır. Konuştuğumuz, tartıştığımız, kolayca bir hükme vardığımız
ya da bir türlü karar veremediğimiz, basitçe üzerinden geçtiğimiz ya da yeni kuramlar ortaya attığımız,
rahatça onay aldığımız ya da ele almaya çekindiğimiz bütün konular, bir açıdan eninde sonunda ne
kadar özgür olduğumuzla ilgilidir. Ne kadar özgür olduğumuz sorunsalı ise, özgürlüğün muhtevasına, onun
nerede başladığına ve nasıl bittiğine kimin karar verdiğine varır. Öyleyse demokratik bir toplumda karar
alma süreçlerine katılım özgürlüğün temelidir. Öte yandan, bir toplumda politik iktidarların kontrolündeki
kamu gücü tarafından garanti altına alınan özgürlüklerin sınırları da demokratik katılımın turnusol testidir.
Düşünce ve ifade özgürlüğü, haberleşme özgürlüğü, basın özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, toplantı ve
gösteri özgürlüğü, hak arama özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, yerleşme ve seyahat özgürlüğü ve eğitim
özgürlüğü gibi temel anayasal özgürlüklerimizin pratikteki gündelik sınırlarının hayatımızı ne kadar özgür
kıldığı ne kadar demokratik bir toplum olduğumuzu ortaya koyar.
Bu nedenlerle, STGM halen ortaklarıyla birlikte yürütmekte olduğu proje faaliyetlerinin temel konusuna,
kamu-sivil toplum ilişkilerine özgürlüklerin değişen sınırları penceresinden bakmayı, bu pencereden duyulan
sivil seslere odaklanmayı, bu sesleri kamuoyu ile buluşturmayı hedefledi.
Bar 56 Salonu
Yalıncak Salonu
Çadır - 1
Çadır - 2
15 Mayıs 2014
09.30 - 10.30
Açılış
11.00 - 13.00
Panel - Özgürlük ve Kent, Demokrasi ve Katılım
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30
18.00 - 18.30
ÖZGÜRLÜK VE KENT,
DEMOKRASİ VE KATILIM
Levent Korkut STGM
Feray Salman İHOP
Çocuklara Yönelik Cinsel Sömürü ve İstamarı Önlemenin Yolları
Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı & Uluslararası Çocuk Merkezi
Dünyada ve Türkiye’de Bisiklet
İzmir Bisiklet Derneği
STÖ’ler İçin İletişim Teknikleri
Psikolojik Danışmanlar Derneği
Tabu: Rainbow
Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği
Film Gösterimi
Gönüllü Oyunu
Gönüllü Hareketi Derneği
Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin
Atılım Üniversitesi
Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Forumu
İkbal Polat Nilüfer Kent Konseyi
16 Mayıs 2014
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
Daniela Plugaru
Partners Foundation for Local Development,
Romanya
Doru Cristian Bularda
Partners Foundation for Local Development,
Romanya
12.00 - 12.30
Yasal Mevzuattan Kaynaklanan Ne Gibi Sorunlar Yaşıyoruz?
TÜSEV
Film Gösterimi
Ayraç Atölyesi
KAR Toplumsal Dönüşüm Derneği
Anayasal Hakkımız Seyahat Özgürlüğümüzü Geri İstiyoruz!
Seyahat Özgürlüğü Gönüllüleri
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30
Seks İşçiliği: Ne Biliyoruz, Ne Bilmiyoruz?
Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
Söyleşi: Sınırları Aşıyoruz
Hrant Dink Vakfı
Söz Küçüğün Kutu Oyunu (10-14 yaş)
Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi
Yaşayarak Öğrenme Atölyesi
Yaşayarak Öğrenme Merkezi
Mesela Sokağı Kutu Oyunu (6-9 yaş)
Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
Panel: Madalyonun İki Yüzü: İnternet ve Özgürlüğün
Değişen Sınırları
Film Gösterimi
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30
MADALYONUN İKİ YÜZÜ:
17.30 - 18.00
İNTERNET VE ÖZGÜRLÜĞÜN DEĞİŞEN SINIRLARI
18.00 - 18.30
Prof. Dr. Mutlu Binark Hacettepe Üniversitesi
Haluk Kalafat bianet
Eser Aygül Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi
Özgür Kurtuluş Dijital Düşün Derneği
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30
Hapishaneler ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü
Mahsus Mahal Derneği & CİSST
Pozitif Düşünce ve Stres Yönetimi
Pozitif Gelişim ve Girişim Derneği
Canlı Ev
Altınokta Körler Derneği Genel Merkezi
KARDEŞ TÜRKÜLER
Çim Amfi, Saat: 20:00
20.00 - 22.00
Bu belgenin içeriğinden sadece Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği sorumludur ve bu içerik herhangi bir şekilde Avrupa Birliği’nin görüş veya tutumunu yansıtmaz.
Download

sivil sesler festivali - Sivil Toplum Geliştirme Merkezi