Vişnelik Saloon
Bar 56 Saloon
Yalıncak Saloon
Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Forumu
Dünyada ve Türkiye'de Bisiklet - İzmir
Bisiklet Derne ği
Kepir Salonu
Çadır - 1
Çadır - 2
15 Mayıs 2014
09.30 - 10.30
Açılış
11.00 - 13.00
Panel - Özgürlük ve Kent, Demokrasi
ve Katılım
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
FORUM: Soma Facias ı
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30
18.00 - 18.30
Çocuklara Yönelik Cinsel Sömürü ve
İstamarı Önlemenin Yolları - Çocuklara
Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle
Mücadele Ağı & Uluslararas ı Çocuk
Merkezi
Gönüllü Oyunu - Gönüllü Hareketi
Derneği
16 Mayıs 2014
10.30 - 11.00
Yasal mevzuattan kaynaklanan ne gibi
sorunlar yaşıyoruz? - TÜSEV
11.00 - 11.30
Ayraç Atölyesi - KAR Toplumsal
Dönüşüm Derneği
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
Anayasal hakkımız Seyahat
Özgürlüğümüzü Geri İstiyoruz! - Seyahat
Özgürlüğü Gönüllüleri
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
Seks İşçiliği: Ne Biliyoruz, Ne Bilmiyoruz? Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan
Hakları Derneği
Film Gösterimi
Hapishaneler ve Sivil Toplum Örgütlerinin
Rolü - Mahsus Mahal Derne ği & CİSST
Pozitif Düşünce ve Stres Yönetimi Pozitif Gelişim ve Girişim Derneği
Mesela Sokağı Kutu Oyunu (6-9 ya ş) Bilgi Üniversitesi Çocuk Çal ışmaları
Birimi
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30
17.30 - 18.00
18.00 - 18.30
18.30 - 19.00
Söz Küçüğün Kutu Oyunu (10-14 ya ş) Bilgi Üniversitesi Çocuk Çal ışmaları
Birimi
Panel: Madalyonun İki Yüzü: İnternet
ve Özgürlüğün Değişen Sınırları
Canlı Ev - Altınokta Körler Derne ği Genel
Merkezi
Söyleşi: Sınırları Aşıyoruz - Hrant Dink
Vakfı
Download

Sivil Sesler Güncel Program.xlsx