Ufuk 2020 Programı Araştırma Altyapıları 2016-17 Çağrıları Bilgi Günü ve Tecrübe Paylaşımı Etkinliği
TÜBİTAK Feza GÜRSEY Salonu, 6 Ocak 2016, ANKARA
Saat
Oturum isimleri
8:30 - 9:00
9:00 - 9:15
9:15 - 10:15
10:15 - 10:35
10:35 - 11:05
Açılış Konuşması
Araştırma Altyapıları 2016-17 Çağrıları
E-altyapılar Başarı Hikayesi
Hakemlik tecrübe paylaşımı
11:05 - 11:30
11:30 - 11:45
European Research Infrastructure Consortium Sunumu
11:45 -13:30
13:30 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 17:30
ESFRI Yolharitası & ERIC Olmak Paneli
(EMSO, EPOS, ANAEE, EU-SOLARIS, ECRIN,
CLARIN-ERIC, BBMRI-ERIC)
Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi Alan Tanıtımı
Araştırma Altyapıları İhtiyaç Belirleme Çalıştayı
Konuşmacı
Titr
Kayıt
Özgür Kadir ÖZER
Kalkınma Bakanlığı Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Daire Başkanı
Mina YEŞİLYURT
Araştırma Altyapıları Ulusal İrtibat Noktası
tbc
TÜBİTAK ULAKBİM
Prof. Dr. Mehmet
ODTÜ Fizik Bölümü Başkanı / FP7 ve H2020 Araştırma Altyapılar Hakemi
ZEYREK
Kahve Arası
Aycan YÜKSEL
ERIC Türkiye Delegesi / KB Araştırma, Geliştirme ve Yenilik D.B. Uzmanı
Moderatör: Prof. Dr. Murat ÖZGÖREN – Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye ESFRI Delegesi
Yrd. Doç. Gülşen CEBİROĞLU ERYİĞİT– İstanbul Teknik Üniversitesi: CLARIN
Prof. Dr. Namık ÇAĞATAY – İstanbul Teknik Üniversitesi: EMSO
Prof. Dr. Nurcan Meral ÖZEL – Boğaziçi Üniversitesi: EPOS
Prof. Dr. Yeşim TUNÇOK – Dokuz Eylül Üniversitesi: ECRIN– IA ve TUCRIN
Prof. Dr. Nüzhet DALFES – İstanbul Teknik Üniversitesi: ANAEE
Prof. Dr. Mustafa ERSÖZ – Selçuk Üniversitesi: EU – SOLARIS
Prof. Dr. Neşe ATABEY – Dokuz Eylül Üniversitesi: BBMRI – ERIC
Öğle Yemeği
Pınar ÇETİN
Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletikmesi Ulusal İrtibat Noktası
Çerçeve Programı tecrübesi olan katılımcılar ile Araştırma Altyapıları Ulusal İrtibat Noktası
Download

Ufuk 2020 Programı Araştırma Altyapıları 2016