İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI BÜLTENİ
REACH ve CLP Haberleri
Şubat 2015
Sayı: 75
e-PIC yeni
sürümü hazır
BU SAYIDA
NELER VAR
Test teklifleri:
Kamudan görüş
alımı sürüyor
PIC Tüzüğü, AB’nin tehlikeli
kimyasal ihracatçılarına AB
dışındaki ülkelere ihracatı varsa
bildirim yükümlülüğü getirmekte.
Ajans 5 Ocak 2015 tarihli
duyurusunda firmaların 31 Mart
2015’e kadar tamamlaması
gereken bildirimleri için sistemin
son versiyonunun hazır olduğunu
duyurdu.
SAYFA 3
AKA: 10. Paydaşlar
toplantısı 27 Mayıs
SAYFA 2
REACH Kayıt:
Kontrol süreci
değiştirildi
SAYFA 4
Haberi 5. sayfada
REACH 2018 yol haritası
Biyosidal Ürünler:
Takip Sistemi açıldı
SAYFA 6
İzin süreci:
ECHA’ya sorun
SAYFA 7
ECHA’dan: Ar-Ge
rehberi yenilendi
SAYFA 7
Etkinlik takvimi:
SAYFA 8

Avrupa Kimyasallar
Ajansı (AKA), 1-100 ton/yıl
maddelerin REACH kayıt
hazırlıklarına yönelik kat
edilen yolu ortaya koyan
REACH 2018 Yol haritasını
yayımladı.
REACH Kayıt Takvimine göre mevcut
kimyasallar için nihai kayıt tarihi 31
Mayıs 2018’de sona eriyor. Son kayıt
tarihi, Avrupa Birliği’nde yılda 1-100
ton madde üreten veya ithal eden
firmaları ilgilendiriyor.
AKA tarafından yapılan açıklamada,
REACH kayıt takviminde son “kayıt
tarihi” için, küçük ve orta ölçekli
firmalar (SME) tarafından ilk kez
yapılan kayıtlarda önemli sayıda artış
beklendiğini, daha büyük ölçekli
firmaların da portföylerinde yüzlerce
kimyasalın mevcut bulunabileceğini
bildirdi.
AKA, söz konusu firmaları desteklemek
amacıyla REACH 2018 Yol haritası
olarak adlandırdığı detaylı planı
hazırladı. Yol haritası, AKA’nın son
kayıt tarihine kadar geçen dönemde
kayıt yapanlara kat edilen farklı yol ve
destek hizmetlerini tarif ediyor.
Devamı 2. sayfada
REACH Kayıt
REACH 2018 yol haritası hazır
Baştarafı 1. sayfada
Ekim ayında yayımlanan
REACH 2018 web sayfalarına
benzer şekilde REACH 2018
Yol haritasında başarılı bir
kayıt sürecinin yedi fazı
temel alınmış. Her bir faz,
ilgili yol ve tahmini süreç
hakkında bilgi veriyor.
Kayıt yapanlara en geniş
network desteğinin
verilmesi yönünde tüm
tarafların faaliyetlerini
yerine getirmeye davet
eden Ajans, kaydın
tanımlanmasına yönelik
ortaya çıkan yeni engellere
karşı zamanlı harekete
geçmek için ilerlemeleri
takip ettiğini açıkladı.
AKA Yetkili Müdürü Geert
Dancet tarafından 2018
kayıtları için Ocak ayında
yapılan basın açıklamasında
REACH 2018 kayıt tarihi
uzak gibi görünse de
firmaları kayıtları
zamanında başarılı bir
şekilde yapmaları için
şimdiden hazırlıklara
başlamaları yönünde uyardı.
2018 Yolharitası için
tıklayınız.
AKA’nın 2018 kayıtları
için web sayfasına
ulaşmak için tıklayınız.
Helsinki’deki ECHA binası
(Foto: Lauri Rotko © EuropeanChemicals Agency 2013)
10. Paydaşlar Toplantısı
için kayıtlar başladı
Avrupa Birliği’nin kimyasallar mevzuatının uygulanması ile
ilgili Avrupa Kimyasallar Ajansı, Avrupa Komisyonu ve
AB’ndeki endüstri birlikleri ve sivil toplum kuruluşlarından
en son haber ve güncellemelerle ilgili bilgi edinme fırsatı
sunan “10. Stakeholders’ Day Conference”na katılım için
kayıtlar başladı. 27 Mayıs’ta Helsinki’de düzenlenecek olan
ve katılımın ücretsiz olduğu konferans,aynı zamanda
endüstri temsilcilerine daha önceden rezervasyon yapmaları
kaydıyla belirli konuları Ajans yetkilileri ile birebir görüşme
imkanı da sunuyor. Ayrıntılı program, konferans tarihine
yaklaşırken Ajans’ın organizasyonla ilgili web sayfasından
yayımlanacak. Organizasyonla ilgili sorular [email protected] adresine iletilebilir.
Haber için tıklayınız.
İMMİB REACH ve CLP Bülteni
Sayı: 75 / Şubat 2015
2
REACH Kayıt süreci
Test teklifleri için kamudan görüş alımı

Omurgalı hayvan testleri yürütülmeden
önce, mevcut çalışmalardan yararlanılıp
yararlanılamayacağını saptamak üzere
kamuoyundan görüş alınması REACH
Tüzüğü’nün bir gereği.
REACH Tüzüğü, maddelerin
tehlikelerinin
değerlendirilebilmesi ve üretim,
kullanım ve atılma aşamasında
risklerinin belgelenmesi ve
kontrol edilebilmesi için toksik
etkilerine ilişkin bilgilerin bir
araya getirilmesini gerekli
kılarken, diğer taraftan omurgalı
hayvanlarla ilgili yeni testlere
son çare olarak başvurulmasını
gerekli kılmakta.
Avrupa Kimyasallar Ajansı,
maddelerin REACH kayıt
dosyalarında tüzüğün Ek IX –
X’unda talep edilen omurgalı
hayvan testleri ile ilgili bilgilerin
en iyi bir şekilde kullanılması
yönünde dosyaları
değerlendirirken, omurgalı
hayvanlarla ilgili test tekliflerine
-bu testler yapılmadan öncebilimsel olarak geçerli mevcut
bilgi/çalışmalar hakkında
kamudan görüş almak amacıyla 45 gün- websayfasından yayımlar
(Madde 40(2)). Ajans, kayıt
dosyalarındaki test tekliflerine
ilişkin karar alımında, bilimsel
geçerliliği olan bilgi ve
çalışmaları dikkate almaktadır.
Ajans, test önerilerine ilişkin
karar oluştururken, bilimsel
geçerliliği olan bilgi ve
çalışmaları dikkate almaktadır.
AKA‟nın test teklifleri için görüş
talep ettiği ve 9 Mart’a kadar
görüş beklenen maddeler ve test
teklifleri şöyle:
Detaylı bilgi ve habere ulaşmak için tıklayınız.
Madde adı
CAS no
Test teklifi
Aromatic hydrocarbons, C10-13, reaction products
with branched nonene, sulfonated, sodium salts
1258274-08-6
Üreme toksitesi
Copper (2+, bis (N- amino(imino-KN)methyl)ureaKO)-nitrate
1071838-81-7
Genetik in vivo toksite
D-glucopyranose, oligomers, xylityl glycosides and
1,4 anhydro D-xylitol and D-xylitol
Üreme toksitesi
Quaternary ammonium compounds,
bis(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, chlorides,
reaction products with polyethylenepolyamines
and tall-oil fatty acids, humates hydrochlorides
68910-55-4
Uzun süreli üreme toksitesi (balıklarda)
Tetrahydro-2-methylfuran
96-47-9
Üreme toksitesi (soluma)
Tin monoxide
21651-19-4
Sub-kronik toksite: soluma (90 gün)
İMMİB REACH ve CLP Bülteni
Sayı: 75 / Şubat 2015
3
REACH Kayıt süreci
Dosya kontrol süreci değiştirildi

Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA/ECHA),
uygunluk taramasında olası senaryoları
içeren bir liste yayımlamaya başladı. Aynı
zamanda, dosya güncellemeleri için verilen
süreyi de kısalttı. Böylelikle dosya
değerlendirmesi için zaman kazanacak.
Yeni doğrulama stratejisi ile
dosya değerlendirme sürecini
daha etkin ve daha şeffaf olarak
yürütmeyi hedefleyen ECHA,
böylece çevre ve insan sağlığı
için daha önemli olan
maddelerin değerlendirilmesine
odaklanmayı planlıyor.
Yeni doğruluk taraması ile kayıt
yaptıranlara, uygunluk taraması
öncesi dosya güncelleme şansı
da sunuluyor. Ancak ECHA’nın
dilediği zaman dosya uygunluk
taraması yapma hakkını saklı
tutacağı ve önceden
belirtmeden herhangi bir
dosyanın incelenebileceği
belirtiliyor.
Doğruluk taraması başlıca 8
veriye (end point) odaklanacak.
Bunlar; genotoksisite, tekrarlı
doz toksisitesi, doğum öncesi
gelişim toksisitesi, üreme
toksisitesi, karsinogenite, uzun
süreli su ortamı toksisitesi, biyoçözünürlük ve biyo-birikim
verileri.
30 günlük süre devam
İşlem sürelerini kısaltarak ECHA,
taslak karar hazırlanıp kayıt
yaptırana yorum için
yollandıktan sonra yapılacak
dosya güncellemelerini dikkate
almayacak.
Değişiklikler, Ajans’ın önemli konulara odaklanabilmesini hedefliyor.
Değişiklik, kayıt yaptıranlara
tanınan 30 günlük açıklama
yapma süresini etkilemeyecek.
Karar aşamasından önce sorulan
yorumlar, karar sürecinde
dikkate alınacak. Ajans, kayıt
yaptıranlara taslak kararını
açıklamak için yaptığı gayrı
resmi görüşme sürecinin ise
eskisi gibi devam edeceğini
açıkladı.
Kayıt yaptıranlar, bir test önerisi
üzerine taslak karar kendilerine
ulaştığında, cevap vermek veya
yorum yapmak için ayrıca
dosyayı güncellemek için hâlâ 30
gün zamanları olacak.
İMMİB REACH ve CLP Bülteni
Sayı: 75 / Şubat 2015
4
Tehlikeli Kimyasalların İthalat ve İhracatı
e-PIC yazılımının yeni versiyonu hazır
Avrupa Birliği’nin 649/2012/EC sayılı
Tehlikeli Kimyasalların İthalat ve
İhracatına İlişkin Ön Bildirimli Kabul
Tüzüğü (PIC Tüzüğü) bazı tehlikeli
kimyasalların ithalat ve ihracatına
ilişkin kurallar belirlemekte ve AB’nin
tehlikeli kimyasal ihracatçılarına AB
dışındaki ülkelere ihracatı varsa
bildirim yükümlülüğü getirmekte.
Tüzüğün amacı tehlikeli kimyasallar
kapsamında sorumlulukların
paylaşılması, uluslararası ticaretinde
işbirliğinin sağlanması, insan ve çevre
sağlığının korunması.
2 Eylül 2014 itibariyle bildirim
prosedürü Avrupa Kimyasallar Ajansı
tarafından Avrupa Komisyonu EDEXIM
bankasının yerini alan e-PIC yazılımı
ile yürütülmeye başlanmıştı.
Ajans 5 Ocak 2015 tarihli
duyurusunda firmaların 31 Mart
2015’e kadar tamamlaması gereken
bildirimleri için sistemin son
versiyonunun hazır olduğunu
duyurdu.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tehlikeli kimyasallar, sınır ötesine taşınırsa sorumluluk paylaşılıyor.
e-PIC sanayi webineri
e-PIC konusunda ağustos ayında yapılan webiner
(internet üzerinden yapılan seminer) kaydı, ECHA
web sayfasında, sanayicilere ve diğer ilgilenen
kişilere yön göstermek için yayımlanıyor.
Bu webinerin sunum ve ses kayıtlarına ECHA web
sitesinden ulaşıp, izlemek mümkün. Webiner,
649/2012/EC sayılı Tehlikeli Kimyasalların İthalat
ve İhracatına İlişkin Ön Bildirimli Kabul Tüzüğü
(PIC Tüzüğü) kapsamında sanayicilerin
yükümlülüklerini açıklarken kullanılan program,
arayüzler ve özellikleri hakkında da bilgi
vermekte.
e-PIC webiner
İMMİB REACH ve CLP Bülteni
Sayı: 75 / Şubat 2015
5
Türkiye’deki mevzuat
Biyosidal Ürünler Takip Sistemi açıldı
Türkiye’de biyosidal ürünlerin
piyasaya arz edilmeden önce
insan, hayvan ve çevre sağlığı
ile ilgili riskleri
değerlendirebilecek şekilde
üretimi ve ithali ile
ruhsatlandırılmasına ve tescil
edilmesine, piyasaya arz
edilmesine,
ambalajlanmasına,
etiketlenmesine,
sınıflandırılmasına,
denetlenmesine ve biyosidal
ürünlerle ilgili diğer hususlara
ilişkin usul ve esasları
belirlemek amacıyla
31.12.2009 tarihinde Biyosidal
Ürünler Yönetmeliği
yayımlanmıştı.
Elektronik takip
Biyosidal ürünlerin ruhsat ve
tescil işlemlerinin elektronik
ortamda gerçekleştirilmesi ve
ürünlerin piyasa gözetimi ve
denetimlerinin elektronik
sistem üzerinden
yapılabilmesi için Sağlık
Bakanlığı tarafından Biyosidal
Ürünler Takip sistemi
hazırlandı.
Bu kapsamda tüm biyosidal
ürün üretici ve ithalatçılarının
biyosidal.thsk.gov.tr web
adresinden sisteme giriş
yapmaları gerekmektedir.
Biyosidal Ürün Nedir?
Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır halde satışa
sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı
organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini
kısıtlayan, zararsız kılan, yok eden aktif madde ve preparatlardır.
Biyosidal ürün bir ya da birden fazla aktif maddeden oluşabilir ya da
bir ya da birden fazla aktif maddeden hazırlanmış olabilir, kullanıcıya
sunulduğu şekli sulu bir aktif madde çözeltisi halinde olabilir.
İMMİB REACH ve CLP Bülteni
Sayı: 75 / Şubat 2015
6
Avrupa Kimyasallar Ajansı rehberlik hizmetleri
İzin süreci için ECHA’ya soru fırsatı
Avrupa Kimyasallar Ajansı, KOBİ’lerin izin sürecini
anlama ve planlamadaki sıkıntılarını çözmek için özel
bir hizmet sunacak. 25 Şubat 2015 tarihinde Avrupa
Merkezi Saati ile saat 10-12 arasında telefonla
firmaların sorularını yanıtlayacak. Bütün AB resmi
dillerinde yapılacak görüşmeler için önceden randevu
alınarak gerçekleştirilecek.
Görüşme rezervasyonları 2-18 Şubat tarihleri arasında
http://echa.ajas.fi adresinden yapılabilecek.
REACH Kapsamında, araştırma ve geliştirmede
kullanılan maddelerin kayıttan muafiyetleri söz
konusudur. Bilimsel Araştırma ve Geliştirme
(SR&D) ve Süreç Odaklı Araştırma ve Geliştirme
Rehberinin güncel versiyonu ve ayrıca 23 Avrupa
lisanında bir özet versiyonu Ocak ayında
yayımlandı. Söz konusu rehber, yeniliğe dair
alacakları karar ve faaliyetlerle ilgili
İMMİB REACH ve CLP Bülteni
yükümlüklere açıklık getirerek, firmaları
muafiyetten faydalanmaları için desteklemeyi
amaçlıyor. Güncel rehber, muafiyetin yenilenmesi
için Ajans’ın uygulamaları ve prosedürler hakkında
da ilave bilgiler içeriyor.
Söz konusu Rehbere Ajans’ın web sayfasından
ulaşılabilir.
Sayı: 75 / Şubat 2015
7
REACH ve CLP Eğitimleri
REACH ve CLP
YARDIM MASASI
Adres:
Yeri
Tarih ve Saat
REACH Tüzüğü
İstanbul DTK
18 Şubat 2015 Çarşamba
Saat:10.00 - 12.30
CLP Tüzüğü
İstanbul DTK
18 Şubat 2015 Çarşamba
Saat:14.00 - 16.00
www.immib.org.tr’den eğitimlere kayıt yaptırabilirsiniz.
Çobançeşme Mevkii
Sanayi Cad. Dış Ticaret
Kompleksi,
A- Blok 4.Kat (34197)
Yenibosna / Bahçelievler
İSTANBUL
Tel:
Seminer
0 212 454 09 19
Avrupa Kimyasallar Ajansı Etkinlikleri
Konferans: "İzin Başvurularından Alınan Dersler"
10-11 Şubat 2015 / Helsinki
Konferansın amacı, izin başvuru süreci ile ilgili geri bildirim sağlamak. Konferans
kayıtları kapandı ancak sunumlar ve konferans akışı web sitesinden yayımlanacak ve
etkinlik sayfasından daha sonra da ulaşılabilecek. Etkinlik sayfası
0 212 454 06 33
Faks: 0 212 454 00 36
E-posta:
Onuncu Paydaşlar Günü (REACH/CLP)
27 Mayıs 2015, Helsinki
Ayrıntılı bilgi etkinlik sayfasında ve ikinci sayfadaki haberimizde bulunabilir.
[email protected]
Web adreslerimiz:
www.immib.org.tr
Helsinki Kimyasallar Forum
28-29 Mayıs 2015, Helsinki
Kimyasalların güvenli kullanımı için düzenlenen önde gelen düşünce kuruluşlarından
biri. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.
http://reach.immib.org.tr
http://clp.immib.org.tr
Biyosidal Paydaşlar Günü
1 Eylül 2015, Helsinki
Yaklaşan günlerde daha fazla bilgi verilecek.
http://ab.immib.org.tr
Toprak Risk Değerlendirmesi üzerine Bilimsel Çalıştay
7-8 Ekim 2015, Helsinki
Detaylı bilgi etkinlik sayfasında. Katılımcı sınırlaması var, başvuranlar seçimle
çağrılacak. Webinar takip edilebilecek.
http://reach.immib.org.tr/web/dokumanlar/Bulten75.pdf
İMMİB REACH ve CLP Bülteni
Sayı: 75 / Şubat 2015
8
Download

REACH 2018 yol haritası hazır