Ufuk 2020 Programı Araştırma Altyapıları 2016-17 Çağrıları Bilgi Günü
TÜBİTAK Feza GÜRSEY Salonu, 6 Ocak 2016, Ankara
Saat
Oturum isimleri
08:30 - 09:00
KAYIT
Konuşmacı
Kurum / Unvan
09:00 - 09:15
Açılış Konuşması
Özgür Kadir ÖZER
Kalkınma Bakanlığı / Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Daire Başkanı
09:15 - 10:15
Mina YEŞİLYURT
TÜBİTAK / Ufuk 2020 Programı Araştırma Altyapıları Ulusal İrtibat Noktası
10:15 - 10:45
Ufuk 2020 Programı Araştırma Altyapıları
2016-17 Çağrıları
Hakemlik Tecrübe Paylaşımı
Prof. Dr. Mehmet ZEYREK
ODTÜ / Fizik Bölümü
10:45 - 11:05
E-altyapılar Başarı Hikayesi
Mehmet Mirat SATOĞLU
TÜBİTAK / ULAKBİM Müdürü
11:05 - 11:30
KAHVE ARASI
11:30 - 11:45
European Research Infrastructure Consortium (ERIC)
Aycan YÜKSEL
Kalkınma Bakanlığı / ERIC Türkiye Delegesi
Moderatör.
Prof. Dr. Murat ÖZGÖREN
Dokuz Eylül Üniversitesi / ESFRI Türkiye Delegesi
Panelistler.
11:45 - 13:30
Türkiye'nin European Strategic Forum on Research
Infrastructures (ESFRI) Yol Haritası ve ERIC'lerine
Katılım ve Entegrasyonu Paneli
Yrd. Doç. Gülşen ERYİĞİT
İstanbul Teknik Üniversitesi / CLARIN Türkiye Yürütücüsü
Prof. Dr. Namık ÇAĞATAY
İstanbul Teknik Üniversitesi / EMSO Türkiye Yürütücüsü
Prof. Dr. Yeşim TUNÇOK
Dokuz Eylül Üniversitesi / TUCRIN Müdürü
Prof. Dr. Nüzhet DALFES
İstanbul Teknik Üniversitesi / ANAEE Türkiye Yürütücüsü
Prof. Dr. Mustafa ERSÖZ
Selçuk Üniversitesi / EU – SOLARIS Türkiye Yürütücüsü
Prof. Dr. Raşit TURAN
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / EU – SOLARIS Türkiye Yürütücüsü
Prof. Dr. Neşe ATABEY
Dokuz Eylül Üniversitesi / BBMRI – ERIC Türkiye Yürütücüsü
Download

Ufuk 2020 Programı Araştırma Altyapıları 2016