Kısa cevap tipi sorular.
1. Böceklerin açık dolaşıma sahip olmalarına rağmen hızlı metabolizmaya sahip olmalarının
sebebini yazınız?
C1. Oksijenin dolaşım sisteminden bağımsız olarak trake borularıyla doğrudan hücrelere ulaştırılması metabolizmanın çok hızlı olmasına olanak sağlar.
2. Açık ve kapalı dolaşımın farklarını belirtiniz?
C2.
Açık Dolaşım
Dolaşım hızı yüksek
Kılcal damar yoktur
Kan damar dışına çıkar
Doku ile kan arası madde alış verişi sinüs
boşluklarından sağlanır
Sadece omurgasız hayvanlarda görülür
Kapalı Dolaşım
Dolaşım hızı yavaştır
Kılcal damar vardır
Kan damar dışına çıkmaz
Doku ile kan arası madde alış verişi kılcal
damar aracılığı ile sağlanır.
Omurgalı ve omurgasız hayvanlarda görülebilir
3. Çiftli (ikili) dolaşım nedir? Kısaca açıklayınız?
C3. Kalp akciğer kalp dolaşımı (kısa dolaşım) ve kalp vücut kalp dolaşımı (uzun dolaşım) bulunduğu dolaşımdır. Bu dolaşım sisteminde kan kalpten iki defa geçer.
4. Dolaşım sisteminin görevlerinden beş tanesini yazınız?
C4. *Hormonları endokrin bezlerden ilgili doku ve organlara taşımak. *Kan proteinlerini ve
kan hücrelerini taşımak. *Dokularda oluşan NH3 karaciğere ulaştırıp burada üreye çevrildikten sonra vücut böbreklere taşınarak dışarı atılmasını sağlamak, *Akciğerden dokulara oksijen dokulardan akciğere karbondioksit taşımak, *Vücut ısısının vücudun her yerine eşit olarak
dağıtılmasını sağlamak.
5. CO2 taşınma yollarından bikarbonat oluşumunu doku kılcallarında oluşan biyokimyasal
değişimlerin denklemlerini yazınız?
C5. CO2 + H2O → H2CO3 (karbonik anhidraz enzmi görev alır. Alyuvar sitoplazmasında gerçekleşir)
H2CO3 → H+ + HCO3 (Alyuvar sitoplazmasında gerçekleşir. Bikarbonat kan plazmasına geçer.)
Hb + H+ → HbH (Kan plazmasında gerçekleşir ve bu şekilde H+ taşınır.)
6. Kapı toplar damarına sindirim sisteminin hangi bölümlerinden besin gelir?
C6. Mide, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan besin gelir.
7. Pankreas özsuyunda bulunan enzimler hangileridir?
C7.Tripsinojen, kimotripsinojen, karboksipeptidaz, lipaz, amilaz, dextrinaz dır.
8. Bazı sindirim enzimleri inaktif salgılanır? Bu inaktif salgılanan enzimler hangileridir? İnaktif
salgılanma sebebi nedir?
9. Açlık ve tokluk durumunda karaciğere bağlanan damarların besin içeriklerini karşılaştırınız?
C9. Tokluk durumu : kapı toplar damarı > karaciğer üstü toplar damarı > karaciğer atar damarı. Açlık durumu : karaciğer üstü toplar damarı > karaciğer atar damarı > kapı toplar damarı
10. Açlık ve tokluk durumunda karaciğere bağlanan damarların besin içeriklerini karşılaştırınız?
Download

indir - Osman OK