2013 Yılı Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi’nde Toplam 2.000.000 TL’lik
Proje Destek Kabulü;
1)
Proje Yürütücüsü
:
Prof. Dr. Murat YİĞİT
Proje Künyesi
:
ICA-Project No. TEK-1049-20
Destekleyen Kuruluş
:
International Copper Association-USA
Proje Başlık
:
Evaluation of Heavy Metal Contents in Various Tissues of Sea Bream
Cultured to Market Size in Offshore Cage Systems with Copper Alloy
Netting in the Northern Aegean Sea.
Destek Miktarı
2)
:
32.384 USD
Proje Yürütücüsü
:
Prof. Dr. Murat YİĞİT
Proje Künyesi
:
ICA-Project No. ENV-25686A-12
Destekleyen Kuruluş :
International Copper Association-USA
Proje Başlık
:
Comparison of Growth Performance And Feed Utilization of Rainbow
Trout (Oncorhynchus mykiss) in Freshwater And Seawater With
Environmental Effects And Life Cycle Assessment in Offshore Cage
Systems With Copper Alloy Netting in The Northern Agean Sea.
Destek Miktarı
3)
:
32.560 USD
Proje Yürütücüsü
:
Prof. Dr. Tolga GÖKSAN
Proje Adı
:
TÜBİTAK TEYDEB 3130492 Nolu Proje
Proje Başlık
:
Çimento Üretim Prosesinde Mikroalglerin Ek Yakıt ve CO2 Tutucu
Olarak Kullanımının Araştırılması.
Proje Bütçe
:
Toplam Bütçe 550.000 TL
4)
Proje Yürütücüsü
:
Prof. Dr. Ali İŞMEN
Proje Adı
:
TAGEM
Proje Başlık
:
Marmara Denizi’ndeki Derinsu Pembe Karidesi’nin (Paropenaeus
longirostris, Lucas 1846) Stok Durumunun İzlenmesi Ve Yönetimi.
5)
Proje Bütçesi
:
342.000 TL
Proje Yürütücüsü
:
Doç. Dr. Sebahattin ERGÜN
Proje Adı
:
TÜBİTAK 1130364
Proje Başlık
:
Organik Asit (Sinnamik Asit) Veya Organik Asit + Probiyotik (Bacillus
subtilis) Katkılarının Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nda
Büyüme Performansı, Yağ Asit Kompozisyonu, Sağlık Karakteristikleri
ve Hastalık Direnci (Yersinia ruckeri) Üzerine Etkileri.
6)
Proje Bütçesi
:
160.000 TL
Proje Yürütücüsü
:
Doç. Dr. Harun YILDIZ
Proje Adı
:
TÜBİTAK 113O381
Proje Başlık
:
Bazı Ekonomik Çift Kabuklu Türlerinin Besinsel Bileşenleri Ve Kabuk
İçerikleri Tespit Edilerek Tüketim Stratejilerinin Kurgulanması.
Proje Bütçe
:
264.000 TL
7)
Proje Yürütücüsü
:
Doç. Dr. İhsan ÇELİK
Proje Adı
:
TÜBİTAK 213O033 Nolu 3001 Projesi
Proje Başlık
:
Balık Beslemede Kullanılan Tubifex tubifex’in Yoğun Kültür
Protokolünün Oluşturulması.
8)
Proje Bütçe
:
55.000 TL
Proje Yürütücüsü
:
Doç. Dr. Adnan AYAZ
Proje Adı
:
TAGEM (Çanakkale Bölge Temsilcisi Olarak)
Proje Başlık
:
Çanakkale Boğazından Hopa’ya : Lüfer (Pomatomus salfatrix)
Popülasyonunu İzleme Projesi.
Proje Bütçe
9)
:
329.100 TL
Proje Yürütücüsü
:
Yrd. Doç. Dr. Selçuk BERBER
Proje Adı
:
TÜBİTAK 113O842
Proje Başlık
:
Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yavrularının Büyüme
Parametreleri Ve Bağırsak Florasında Mikrobiyal Kommünite Üzerine
Polibetahidroksilsülfat (PHB) Katkılı Diyetlerin Etkileri.
Proje Bütçe
:
29.500
10)
Proje Yürütücüsü
:
Yrd. Doç. Dr. Hasan KAYA
Proje Adı
:
TÜBİTAK 113O220
Proje Başlık
:
Farklı Sıcaklık ve Karbondioksit Seviyelerinin Tilapia (Oreochromis
mossambicus) Balıklarının Bazı Hematolojik Parametreleri, Karbonik
Anhidraz ve Na+,K+-ATPaz Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri.
Proje Bütçe
11)
:
30.000 TL
Proje Yürütücüsü
:
Yrd. Doç. Dr. Bayram KIZILKAYA
Proje Adı
:
TÜBİTAK 213M200 Nolu 3001 Projesi
Proje Başlık
:
Yüzey Polimerizasyon Ve Kimyasal Modifikasyonlar İle Atık Balık
Kemiklerinin Nitelikli Malzemelere Dönüştürülmesi Ve Uygulamaları.
Proje Bütçe
:
57.000 TL
7 Adet TÜBİTAK Projesi Toplam Tutarı:
1.145.500 TL.
2 Adet TAGEM Projesi Toplam Tutarı :
671.100 TL.
TOPLAM :
1.816.600 TL.
2 Adet ICA Projesi toplam tutarı
: 64.944 USD x 2,121 = 137.746 TL.
-------------------1.954.346 TL.
------------------------------------------
Download

Proje döküman dosyası için tıklayınız