Kısa cevap tipi sorular.
1. Reflü nedir? Kısaca açıklayınız?
C1.Midenin yemek borusuna bağlanan kısmı olan kardiayı oluşturan halkasal kasların yapısının bozulması ve işlevini yerine getirememesi olayıdır. Bu durumda mire içeriği ağıza gelir.
Uyuma esnasında mide suyu ağıza gelir. Ayrıca mide kokusu rahatsız edici boyutta ağıza gelir.
2. İnsanda kalın bağırsaktan emilen maddeleri yazınız?
C2. Su, mineraller, b ve k vitaminleridir.
3. Kapı toplar damarına sindirim sisteminin hangi bölümlerinden besin gelir?
C3. Mide, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan besin gelir.
4. Pankreas özsuyunda bulunan enzimler hangileridir?
C4. Tripsinojen, kimotripsinojen, karboksipeptidaz, lipaz, amilaz, dextrinaz dır.
5. Bazı sindirim enzimleri inaktif salgılanır? Bu inaktif salgılanan enzimler hangileridir? İnaktif
salgılanma sebebi nedir?
C5. Pepsinojen, tripsinojen, kimotripsinojendir. Bu enzimler protein sindiriminde görev alan
enzimlerdir. Hücrenin organik kısmının %65'i proteindir. Eğer bu protein sindirici enzimler
aktif olarak salgılansaydı salgılayan hücrenin kendisini de sindirirdi. Bundan dolayı bu enzimler inaktif olarak salgılanır.
6. Açlık ve tokluk durumunda karaciğere bağlanan damarların besin içeriklerinin yoğunluklarını karşılaştırınız?
C6. Tokluk durumu : kapı toplar damarı > karaciğer üstü toplar damarı > karaciğer atar damarı. Açlık durumu : karaciğer üstü toplar damarı > karaciğer atar damarı > kapı toplar damarı
Download

indir - Osman OK